गुरुवार, 26 जुलाई 2012

संस्कृत के आधुनिक कवि


1- प्रो0 मिथिला प्रसाद त्रिपाठी
2-  डॅा0 पुष्पा दीक्षित
3-  प्रो0 हरिराम आचार्य
4 - प्रो0 जगन्नाथ पाठक
5-  डॅा0 प्रशस्य मित्र शास्त्री
6 - डॅा0 हर्षदेव माधव
7-   डॅा0 वागीश शास्त्री
8 - डॅा0 रमाकान्त शुक्ल
9-  श्रीकृष्ण सेमवाल
10 - प्रो0 हरिदत्त शर्मा
11 - डॅा0 शिवराम शर्मा
12-  प्रो0 शिवजी उपाध्याय
13 - प्रो0 इच्छाराम द्विवेदी
14 - डॅा0 वनमाली विश्वाल
15 - डॅा0 शिवचरण शर्मा
16 - डॅा0 भगवतीलाल राजप्रोहित
17 - प्रो0 रहसविहारी द्विवेदी
18- प्रो0 बटोही झा
19 - प्रो0 राधावल्लभ त्रिपाठी
20 - प्रो0 विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र
21 - प्रो0 रेवाप्रसाद द्विवेदी
22 - प्रो0 श्रीनिवास रथ
                                            क्रमशः