शुक्रवार, 12 सितंबर 2014

नवीन पुस्तकें

प्रतियां            पुस्तक का नाम                                       लेखक
4          काव्यशास्त्र एवं काव्य परिशीलनम्            डा0 गिरिजा शंकर शास्त्री
5          ब्रह्मजिज्ञासा                                 शुकदेव भोइ
4          विधिरसायनम्                         सम्पादक-डा0 हरेराम त्रिपाठी
4          ध्वन्यात्म मीमांसा                         प्रो0 रमाशंकर मिश्र
5          वर्धमानचरित परिशीलनम्              डा0 पूनम शुक्ला
6          मयमतम्                                    डा0 शैलजा पाण्डेय
4          आह्वानम्                                डा0 राधेश्याम गंगवार
4          भारतीयशिक्षाशास्त्रिणः              डा0 लोकमान्य मिश्र
4          राजपाथेयम्                           डा0 आजाद मिश्र
4          निर्वचन विज्ञान एवं पौराणिक निर्वचन      डा0 शिवसागर त्रिपाठी
3          अभिनव-शारीर-संहिता               प्रो0 दिनकर गोविन्द थत्ते
4          अनभीप्सितम्                        डा0 प्रशस्य मित्र शास्त्री
5          योगविद्या-विमर्श                    प्रो0 सुश्री विमला कर्नाटक
5          सांख्यकारिका                      डा0 प्रमोद कुमार शर्मा
5          गायत्री महातन्त्रम्                   आचार्य राधेश्याम चतुर्वेदी
4          भारतीय तत्वमीमांसा               डा0 हरिप्रसाद अधिकारी
3          संस्कृतवाड्मये कृषि विज्ञानम्        डा0 नवलता
3          भगवान शंकराचार्य                    कमला पाण्डेय
3          आगम- संविद्                          डा0 कमलेश झा
3          अभिराजयशोभूषणम्                 अभिराज राजेन्द्र मिश्र
4          शालभंजिका                         अभिराज राजेन्द्र मिश्र
1          आर्याभिविनय                    स्वामी दयानन्द सरस्वती
5          योगवेदान्त कौस्तुभ                आचार्य दिगम्बर महापात्र
5          वाजिराउतः                        डा0 नारायण दाश
3          सन्तानदीपिका                      डा0 भारत भूषण मिश्र
4          ललित-लेख माला                   आचार्य बाबू राम अवस्थी
2          संस्कृत मधुगीतगुंजनम्             डा0 रामेश्वर प्रसाद गुप्त
4          पदार्थतत्वनिर्णयः                 डा0 शुद्धानन्द पाठक
4          शिवसूत्रम्                        डा0 शुद्धानन्द पाठक
4          गान्धर्वकलाव्याकरणम्         डा0 शरत् चन्द्र द्विवेदी
5          भारतीय लोकतन्त्रराज्यम्                   डा0 यदुनाथ प्रसाद दुबे
4          उपनिषरसारसन्दर्भ, भाग-2         आचार्य दिगम्बर महापात्र
5          काव्यशास्त्रीय परिभाषिक शब्दों की निरूक्ति          डा0 देवी प्रसाद द्विवेदी
3          महाभारत की कथा                      डा0 किशोर नाथ झा
4          ज्योतिष शास्त्र                          डा0 कामेश्वर उपाध्याय
3          वास्तुकल्पलता                    प्रो0 हरिहर द्विवेदी
5          रामानुज वेदान्त                   डा0 आनन्द प्रकाश पाण्डेय
4          नतितति                            पं. मोहन लाल शर्मा पाण्डेय
2          कुमारसम्भव कामकेलिशती          प्रो0 सुषमा कुलश्रेष्ठ
3          नारद मोहन चम्पू                         Dr. V.K.Bhavani
4          संस्कृत साहित्य में पशुपक्षि           डा0 आभा कुलश्रेष्ठ
4          अथर्ववेदीय सायणभाष्यगत-निर्वचन विमर्श           डा0 राजेश्वर प्रसाद मिश्र
4          सिद्धान्तशिरोमणिः                            बृजेश कुमार शुक्ल
4          प्रौढमनोरमा                                 डा0 रमाकांत पाण्डेय
5          शब्दविमर्श                                  प्रो0 शारदा चतुर्वेदी
3          ऋग्वैदिक ऋषिका                          डा0 इला घोष
3          ब्रह्माण्ड दर्शनम्                           ब्रह्मानन्द उनियाल
4          दायाद्यम्                                  डा0 अशोक कुमार डबराल
5          श्रृंगार दर्पण                            शिव शंकर त्रिपाठी
5          केदारखण्ड                              डा0 ददन उपाध्याय
5          यज्ञतत्व विमर्श                         डा0 मिताली देव
4          अस्मि                                    डा0 यमुनाराम त्रिपाठी
4          आधुनिक संस्कृत कवयित्रियां        डा0 अर्चना दुबे
2          आवन्तिकम्                                 रमाशंकर मिश्र
3          अष्टांग हृदयम्                              एस. बी. शुक्ल
3          ऋग्वेद और पर्यावरण                    डा0 आशा राम त्रिपाठी
3          अर्पणीयं सदा सुन्दर सुन्दरम्             डा0 आशा राम त्रिपाठी
1          संस्कृत भाषा का सामाजिक स्वरुप      स्वामी दयानन्द सरस्वती