विद्वत्परिचयः 6

डॉ.शिवबालक द्विवेदी

डॉ.शिवबालक द्विवेदिनः जन्म 3.7.1948 ई. वर्षे श्यामपुर हरदोई उत्तरप्रदेशे  अभूत्। भवतां पितामहः स्व. पं. रामेश्वरदयालद्विवेदी विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न आसीत्। माता श्रीमती देवकी द्विवेदी पिता च पं. बाबूराम द्विवेदी सुशीलः विनम्रः सौम्यश्च आसीत्। भवान् प्रारम्भिककक्षातः प्रारभ्य एम.ए. पर्यन्तम् समस्ताः परीक्षाः प्रथम-श्रेण्याम् उत्तीर्य गौरवं प्राप्नोत्। विश्वविद्यालये परास्नातके सर्वोच्चस्थानं प्राप्य स्वर्णपदकत्रयम् अलभत। शोधकार्यार्थं (यू.जी.सी.) छात्रवृत्तिं प्राप्नोत्। भवान् कानपुरविश्वविद्यालयतः ‘‘महाकवि भवभूति के नाटकों में ध्वनितत्त्व’’ विषयमाश्रित्य पी-एच.डी. उपाधिं प्राप्नोत्। ‘‘योग विज्ञानस्य समीक्षात्मकम् अनुशीलनम्’’ विषये यू.जी.सी. एवार्डम् अलभत। डी.ए.वी. कालेज कानपुरस्य रीडर-विभागाध्यक्ष पदं विभूष्य भवान् उत्तर-प्रदेश-उच्चतर-शिक्षा-सेवा-आयोगेन नियुक्तः बद्रीविशाल पी.जी. कालेज फर्रुखाबादस्य प्राचार्यपदम् अलंकृतवान्। भवतः निर्देशने 127 छात्राः लघुशोधम् कृतवन्तः। शताधिकाः छात्राः पी-एच.डी. उपाधिं प्राप्तवन्तः। सप्त छात्राः डी.लिट् उपाधिप्राप्तये सहयोगं प्राप्तवन्तः। विभिन्नासु पत्र-पत्रिकासु 76 लेखाः प्रकाशिताः जाताः। आकाशवाणी दूरदर्शनतः शताधिकाः काव्यपाठाः प्रसारिताः। आकाशवाणी नवदिल्ली द्वारा समायोजिते सर्वभाषाकविसम्मेलने संस्कृतकविरूपेण प्रतिनिधित्वं कृतवान् भवान् यस्मिन् मुख्यश्रोता मा. श्री अटलबिहारी वाजपेयी आसीत्। राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली दूरदर्शनार्थं मृच्छकटिकम् संस्कृतधरावाहिकार्थं पटकथा-गीतलेखन-भाषाविशेषज्ञरूपेण कार्यम् अकरोत्। भवतः मौलिक-व्याख्यात्मक-समीक्षापरकाः 110 ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। तेषु 10 ग्रन्थाः पुरस्कृताः सन्ति। भवान् आधुनिकसंस्कृतकाव्यसंग्रहस्य सम्पादनं प्रकाशनं च अकरोत्। अभिनवसुरभारती त्रैमासिकपत्रिकायाः तथा पारिजातमासिकपत्रिकायाः (पूर्व सम्पादकः) अभिनवसंस्कृतम् पत्रिकायाः (संस्थापकः सम्पादकश्च) संस्कृत पर्यवेक्षिका त्रैमासिकी पत्रिका, डी.ए.वी. कालेज पत्रिका, भारती पत्रिका, बद्री विशाल कालेज पत्रिकाणां पूर्वसम्पादकः, सिद्धिदात्री साप्ताहिकसंस्कृतपत्रिकायाः संस्थापकः निर्देशकश्च गवेषणा- संस्कृतभारती पत्रिकायोः प्रधानसम्पादकः, भगवती गोपाल संस्थान शोध-पत्रिका सम्पादकः पं. वैकुण्ठनाथ शास्त्री अभिनन्दनग्रन्थस्य तथा डॉ.दयाशंकर शास्त्री स्मृति ग्रन्थस्य सम्पादकः। 51 संस्कृतग्रन्थान् सहयोगं प्रदाय प्रकाशितवान्। अखिलभारतीयसंस्कृत-महासम्मेलन दिल्ली नगरे पं. विमलदेव भारद्वाज द्वारा एकलक्षरूप्यकाणां संस्कृतविश्ववाचस्पतिपुरस्कारं प्राप्तवान्। उ.प्र. संस्कृत अकादमी द्वारा पञ्चकृत्वः पुरस्कृतः, उत्कृष्ट संस्कृत लेखनार्थं उ.प्र. राज्यपालैः पुरस्कृताः, प्रज्ञा-भारती-संस्कृत वाचस्पति-गीतावाचस्पति-तन्त्रायोगवाचस्पति- गीर्वाणीश-शब्दरत्न- नाट्यभारती-शोध्भारती-व्याकरणवाचस्पति-दर्शनवाचस्पति- महामहोपाध्याय-वेदवाचस्पति- ब्रह्मावर्तविभूषण-साहित्यभूषण-साहित्यवारिध्-िभाषारत्न-संस्कृतरत्न-राजशेखर-देवगुरुबृहस्पति पुरस्कारैः सभाजितः। उ.प्र.संस्कृतसंस्थानस्य विशिष्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतः। उत्कृष्टसंस्कृतसेवार्थं पूर्वप्रधनमंत्री मा. श्री अटल बिहारी बाजपेई महोदयेन सम्मानितः। संस्कृतस्य रक्षार्थं लखनऊ      नगरे जेलयात्रा विजयप्राप्तिश्च। संस्कृतदैनिकपत्र नवप्रभातस्य संस्थापकः सम्पादकश्च। अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारिणी समितेः तथा अष्टादश संस्कृत संस्थानाम् अध्यक्षः सचिवश्च। अनेक विश्वविद्यालयानाम् विविधपदानाम् कृते विशेषज्ञः। राष्ट्रिय-प्रान्तीय-जनपदस्तरीय 50 संस्कृतसम्मेलनानाम् संयोजकः। अखिलभारतीय-श्रीगीतामेलावसरे वेद वेदांग पुराणेतिहास, कविकाव्यसम्मेलनानाम् संयोजनम्।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् डॉ.शिवबालकद्विवेदीमहोदयानां सुदीर्घां संस्कृतपत्रकारितासेवां, संस्कृतं प्रति निष्ठां समवलोक्यैनं एकसहस्राध्किैकलक्षरूप्यकाणां नारदपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी
डॉ.शिवबालक द्विवेदी का जन्म 3.7.1948 ई. को श्यामपुर हरदोई (उ.प्र..द्ध में हुआ। आपके पितामह पं. रामेश्वर दयाल द्विवेदी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। माता श्रीमती देवकी द्विवेदी एवं पिता पं. बाबूराम द्विवेदी सुशील, विनम्र एवम् अतिशय सौम्य थे। आपने प्रारम्भ से लेकर परास्नातक (एम.ए.द्ध पर्यन्त सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। परास्नातक में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर तीन स्वर्णपदक प्राप्त किये। शोधकार्य (पी-एच.डी.)के लिये आपको यू.जी.सी. रिसर्च स्काॅलरशिप प्राप्त हुआ। आपने कानपुर विश्वविद्यालय से महाकवि भवभूति के नाटकों में ध्वनि तत्त्व’’ विषय पर पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की। ‘‘योगविज्ञान का समीक्षात्मक अनुशीलन’’ विषय पर यू.जी.सी. रिसर्च एवार्ड प्राप्त हुआ। डी.ए.वी. कालेज कानपुर के रीडर एवं विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित करने के पश्चात् उ.प्र. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आपको बद्रीविशाल पी.जी. कालेज, फर्रुखाबाद का प्राचार्य नियुक्त किया गया। आपके निर्देशन में 127 छात्रों ने लघुशोध प्रस्तुत किये। 100 से भी अधिक छात्र-छात्रएँ आपके निर्देशन में पी-एच.डी. उपाधि से विभूषित हुए। 7 लोगों ने डी.लिट् उपाधि के लिए सहयोग प्राप्त किया। विभिन्न पत्र- पत्रिकाओं में 76 लेख प्रकाशित हुए। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर 75 बार संस्कृत काव्य पाठ किया। आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा आयोजित सर्वभाषा कविसम्मेलन में संस्कृत कवि के रूप में प्रतिनिधित्व किया जिसमें मुख्य श्रोता मा. श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली दूरदर्शन के लिये मृच्छकटिकम् संस्कृत धारावाहिक के लिए पटकथा, गीतों का लेखन एवं भाषाविशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। आपकी मौलिक, समीक्षात्मक एवं व्याख्यापरक 108 ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 10 ग्रन्थ पुरस्कृत हैं। आधुनिक संस्कृत काव्यसंग्रह का सम्पादन एवं प्रकाशन किया। अभिनवसुरभारती त्रैमासिक, पारिजातम् मासिक (पूर्व सम्पादक), संस्कृतपर्यवेक्षिका त्रैमासिक, अभिनवसंस्कृतम् मासिक (संस्थापक एवं सम्पादक), डी.ए.वी. कालेज पत्रिका पूर्व सम्पादक, भारती, बद्री विशाल कालेज पत्रिका पूर्व सम्पादक, सिद्धिदात्री साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका (संस्थापक तथा निर्देशक) गवेषणा एवं संस्कृत भारती प्रधानसम्पादक, भगवती गोपाल संस्थान शोध पत्रिका-सम्पादक, पं. वैकुण्ठनाथ शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ एवं डॉ.दयाशंकर शास्त्री स्मृति ग्रन्थ-आन्वीक्षिकी-सम्पादक। 51 संस्कृत ग्रन्थों को सहयोग देकर प्रकाशित कराया। भारत की सारस्वत साध्ना, संस्कृत साहित्यकार सन्दर्भ कोश एवं एक स्मृतिग्रन्थ तथा दो अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनाधीन। अखिल भारतीय संस्कृत महासम्मेलन दिल्ली- पं. भारद्वाज द्वारा एक लाख रुपये का संस्कृतविश्ववाचस्पति पुरस्कार, उ.प्र. सरकार तथा उ.प्र. संस्कृत अकादमी के द्वारा पाँच बार पुरस्कृत, उत्कृष्ट लेखन के लिये उ.प्र. के राज्यपालों द्वारा पुरस्कृत, प्रज्ञाभारती, संस्कृत-वाचस्पति, गीतावाचस्पति, तन्त्रायोगवाचस्पति, गीर्वाणीश, शब्दरत्न, नाट्यभारती, शोधभारती, व्याकरणवाचस्पति, दर्शनवाचस्पति, महामहोपाध्याय, वेदवाचस्पति, ब्रह्मावर्त विभूषण, साहित्यभूषण, साहित्यवारिधि, भाषारत्न, संस्कृतरत्न, राजशेखर एवार्ड, देवगुरुबृहस्पति, उ.प्र. सरकार का इक्यावन हजार रू. का विशिष्ट पुरस्कार आदि अलंकरणों से विभूषित। उत्कृष्ट संस्कृत सेवा के लिये पूर्व प्रधानमंत्री मा. अटलविहारी वाजपेयी के द्वारा सम्मानित। संस्कृत की रक्षा के लिये लखनऊ में जेलयात्रा और विजय। संस्कृत दैनिक पत्र नवभारतम् के संस्थापक एवं सम्पादक।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान डॉ.शिवबालक द्विवेदी की दीर्घकालीन संस्कृत पत्रकारिता सेवा एवं संस्कृत निष्ठा को देखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के नारद पुरस्कार से सम्मानित किया।

जनार्दन हेगडे

हेगडेकुलाभिधः  विद्वान् श्री जनार्दनः (जनार्दनहेगडे) कर्णाटकराज्ये उत्तरकन्नड- मण्डले सिरसिजनपदस्थे देवदकेरीग्रामे 1955 तमे वर्षे जून-मानस्य द्वितीये दिनाङ्के  (2.6.1955) प्राप्तजन्मा। अलङ्कारशास्त्रो प्राप्त विद्वत्पदवीकेन तेन शिक्षाशास्त्रीइति पदवी अपि प्राप्ता। अध्ययनावसरे स्वीये महाविद्यालये सर्वप्राथम्यम्तेन अधिगतम्। अलङ्कारशास्त्रो राज्यस्तरे प्रथमं स्थानम् अपि तेन आसादितम्।
इदानीं सः सम्भाषणसन्देशनाम्न्याः संस्कृतमासपत्रिकायाः सम्पादकत्वेन कार्यं निर्वहति। ततः पूर्वं 24 वर्षाणि यावत् (1984 तः 2010 पर्यन्तम्द्ध चन्दमामापत्रिकायाः संस्कृतावृत्तेः सम्पादकरूपेणापि तेन कार्यं कृतम्।
राष्ट्रियपुस्तकन्यासस्य विश्वस्तः सन् सः (2017 तः) तत्र आर्थिकसमितेः सदस्यताम् अपि निर्वहति। तिरुपतिस्थस्य राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य अकाडेमिक् कौन्सिल्-सदस्यः अपि अस्ति सः। श्रीहेगडे महोदयेन संस्कृतसेवावतंसःइति उपाधिः(2000),अनुवादसाहित्ये केन्द्रसाहित्य- अकादमीपुरस्कारः (2005), कुवेम्पुभाषाभारतीपुरस्कारः (2012), प्रो.एम्.हिरियण्णग्रन्थपुरस्कारः (2011), मानदविद्यावाचस्पतिपुरस्कारः (डि.लिट्) (2014), बालसाहित्यपुरस्कारः (2015)  इत्यादयः प्राप्तेषु पुरस्कारेषु अन्यतमाः।
कृतयः- व्याकरणम् अधिकृत्य एतेन अभ्यासदर्शिनी, सम्भाषणसोपानम्, विभक्तिवल्लरी, शतृशानजन्तमञ्जरी, णत्वणिजन्तम्, सामान्यदोषनिरूपणम्, शुद्धिकौमुदी, भाषापाकः (प्रथमः),भाषापाकः (द्वितीयः),धतुरूपनन्दिनी, रूपशुद्धिः, प्रयोगविस्तरः, कृदन्तरूपनन्दिनी इत्यादीनि बहूनि पुस्तकानि लिखितानि। व्यूहभेदः अन्याः कथाश्च, आश्रमं परितः, अनुबन्धः, जीवनदृष्टिः, उत्पुफल्लम् अन्तरङ्गम्, संसत्तिफः, सन्तृप्तिः, अनभिषङ्गः, सन्दोहः, करघड्ढः, बुत्ति (कन्नडद्ध इत्यादयः तदीयासु सर्जनात्मककृतिषु अन्यतमाः। बालकथासप्ततिः, बालकथास्रवन्ती, बोध्कथासदनम् इत्यादीनि अनेकानि बालसाहित्यपुस्तकानि अपि तेन रचितानि। ध्र्मश्रीः, दृष्टिदानम्, सिंहावलोकनम्, अघड्ढ˜शः, स्तरः, वंशवृक्षः, कनकावरणम्, अनभीप्सितम् (कन्नडभाषया अनूदितम्द्ध, ग्रन्थिलम् इत्यादीनि संस्कृतभाषया तेन अनूदितानि। अन्यैः लेखकैः सह मिलित्वा कन्नडसंस्कृतक्रियापदकोषः, गीतसंस्कृतम्, गेयसंस्कृतम्, शिशुसंस्कृतम्, नवरूपकम्, वदामि किञ्चित्, अनाहतः इत्यादयः तेन रचिताः। अरुणः, उदयः, अयनम्, सारिणी, प्रपद्या, सुपदा, सुषमा, सुभाषा, सुवाणी इत्येतानि पाठ्यपुस्तकानि (एल्.के.जी.तः सप्तमकक्ष्यापर्यन्तम् उपयोगायद्ध अपि निर्मितानि सन्ति। संस्कृतव्यवहारसाहस्री, सुगन्धः, संस्कृतगुणनकोष्ठकम्, रसप्रश्नाः, जागरूको भव, सुभाषितरसः, संस्कारसुधा, एहि हसाम, चित्रमयः पदकोषः इत्यादीनि बहूनि पुस्तकानि तेन सम्पादितानि।
इत्थञ्चास्य संस्कृतपत्रकारितायां सुदीर्घं संस्कृतलोकहितावहम् अनुभवं तथा संस्कृतशिक्षणबालकथा- साहित्यप्रणयने अतुल्यम् अवदानं चाभिलक्ष्य उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् एनं विद्वांसं श्रीजनार्दनहेगडे महोदयं महर्षिनारदसम्मानेन एकसहस्राध्किैकलक्षमितेन रूप्यकपुरस्कारेण च सम्मानितवान्।
हिन्दी
विद्वान् श्री जनार्दन हेगडे का जन्म कर्णाटक राज्य के उत्तर कन्नड मण्डल, सिरसि जनपद के देवदकेरी गाँव में दिनांक 2 जून 1955 को हुआ है। श्री हेगडे जी ने प्राथिमक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके अलंकार शास्त्रा में विद्वत्उपाधि और राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से शिक्षाशास्त्री की उपाधि प्राप्त की है।
श्री हेगडे जी ने सन् 1984 से 2010 तक चन्दामामापत्रिका के संस्कृत भाग का सम्पादन कार्य किया है। सन् 1994 से 1996 तक तथा वर्तमान में भी श्री हेगडे जी संस्कृत सम्भाषण सन्देशनामक संस्कृत की मासिक पत्रिका का कुशल सम्पादन कर रहे हैं। वे 2017 से राष्ट्रिय पुस्तक न्यास तथा राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की विद्वत् परिषद्के सम्मानित सदस्य हैं।
आचार्य हेगड़े जी को निम्नांकित सम्मान प्राप्त हुए हैं-
1. संस्कृत सेवावतंसः                   2. साहित्य अकादमी पुरस्कार (अनुवादद्ध
3. भाषा भारती पुरस्कार             4. ग्रन्थ पुरस्कार
5. बाल साहित्य पुरस्कार            6. मानद विद्यावाचस्पति उपाधि
आचार्य हेगडे जी ने बाल-साहित्य, छात्रोपयोगी एवं प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों की रचना की हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं-
1. अभ्यासदर्शिनी                       2. सम्भाषणसोपानम्                   3. विभक्तिवल्लरी
4. शतृशानजन्तमञ्जरी                 5. णत्वणिजन्तम्                         6. सामान्यदोषनिरूपणम्
7. शुद्धि कौमुदी                          8. भाषापाकः (1-2)                   9. धतुरूपनन्दिनी
10. रूपशुद्धिः                            11. प्रयोगविस्तरः                      12. कृदन्तरूपनन्दिनी
13. व्यूहभेदः                             14. आश्रयं परितः                       15. अनुबन्धः
16. जीवनदृष्टिः                          17. अन्तरङ्गम्                          18. संसत्तिफः
19. अनभिषङ्गः                                    20. सन्दोहः                   21. करघड्ढः
22. बालकथा सप्ततिः                  23. बालकथास्रवन्ती                  24. बोधकथासदनम्।
इनके अतिरिक्त श्री हेगड़े जी ने अनेक कथा ग्रन्थों का कन्नड से संस्कृत में एवं संस्कृत से कन्नड में अनुवाद किया है। श्री हेगड़े जी की संस्कृत में बाल गीति, नाटक एवं पाठ्यपुस्तकें लोकप्रिय हैं।
इस प्रकार संस्कृत पत्रकारिता में इनके दीर्घकालीन अनुभव एवं संस्कृत शिक्षण साहित्य तथा बाल साहित्य में अतुल्य अवदान को लक्षित कर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान विद्वान् श्री जनार्दन हेगड़े जी को महर्षि नारद सम्मान और रूपये एक लाख एक हजार के पुरस्कार से सम्मानित किया।

देवी सहाय पाण्डेय दीप

डॉ.देवीसहायपाण्डेय दीपमहोदयस्य जन्म उत्तरप्रदेशस्य फैजाबाद मण्डलान्तर्गते पण्डितपुर ग्रामे पं. रामकृष्णपाण्डेयस्य ज्येष्ठपुत्ररूपेण 1939 ईसवीये वर्षे जूनमासस्य दशमतारिकायामभवत्।
हिन्दीसंस्कृतविषययोः स्नातकोत्तरपरीक्षामुत्तीर्यायं पी-एच.डी. उपाधिं प्राप्तवान्। चत्वारिंशद्वर्षाणि यावत् पठनपाठनेन स छात्राणां हृदिवाटिकासु ज्ञानपुष्पाणि प्रस्फोरयन् सेवानिवृत्तेः परम् अयोध्यायां मणिरामदास छावनी सेवा ट्रस्टेन सञ्चालिते सार्वभौमसंस्कृत- विद्यापीठेअद्यावधिपर्यन्तं संस्कृतविषयमध्यायपति डॉ.देवीसहायपाण्डेय दीपः
पाठनेन सह सः स्वतन्त्रसाहित्यरचनां कृत्वा ज्ञानमौक्तिकं वितरति, संस्कृतं प्रचारयति प्रसारयति च। नवीन विषयवस्तु वृत्वा सरलसंस्कृते महाकाव्यं, गीतिकाव्यं, बालगीतिं विरच्य संस्कृतसाहित्यकोशं भरितुं बद्धपरिकरोऽस्ति। क्रान्तिवीरं चन्द्रशेखरआजादमुद्दिश्य रचितं आजादचरितम्महाकाव्यं 2009 ईसवीये वर्षे प्रकाशितं पुस्तकं पुरस्कृतं लखनऊस्थ उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन। सैव कृतिः लखनऊनगरस्थेन उत्तरप्रदेशहिन्दीसंस्थानेनाप्यनुवादविधयां 2001 ईसवीये वर्षे पुरुषोत्तमदासटण्डननामितपुरस्कारेण पुरस्कृतास्ति। इदं महाकाव्यमाकर्षयति शोधछात्रानपि। आजादचरितं महाकाव्ये बिम्बविधानमिति शीर्षकं शोधविषयं परिकल्प्य डॉ.राधेश्याम गंगवार निर्देशने कुमाउँ-विश्वविद्यालयतः 2011 तमे ईसवीये शोधच्छात्रेण विकासवर्मणा पी.-एच.डी. उपाधिःसंप्राप्ताऽस्ति। अपरश्च शोधछात्रा रविकुमारी डॉ.परमानन्दवत्सस्य निर्देशने नवदेहलीस्थ राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानात् (मानितविश्वविद्यालयात्) आजादचरितमहाकाव्यस्य समीक्षात्मकमनुशीलनं शीर्षकं वृत्वा शोधकार्यं करोतीति।
डा. पाण्डेयमहोदयः संस्कृतसाहित्यसंवर्धनाय अन्याभ्यो भाषाभ्यो गौरवग्रन्थान् वृत्वा अनुवादविधसंवर्धने संलग्नोऽस्ति। बिहारीसतसई सरलसंस्कृतच्छन्दसि ह्यनूदिता चानेन महाभागेन डॉ.देवीसहायपाण्डेयेन। चतुर्ण्णां वेदानां ज्ञानवितरण- मुद्दिश्यशब्दार्थसहितं तेषां सरल-सुबोधं भाष्यं हिन्दीगद्ये पद्ये च सम्पादितमस्ति। सम्प्रति देहलीस्थले चौखम्बा संस्कृत- प्रतिष्ठानेऽस्य सम्पादनं चलति। गीताज्ञानदीपिका, पातञ्जलयोगदर्शनसूत्राणां भाष्यमुल्लिखितं, प्रकाशितं च। उभौ ग्रन्थौ पुरस्कृतौ उत्तरप्रदेशसंस्कृत-हिन्दी संस्थानेन च।
डॉ.पाण्डेयस्योत्कृष्टं सततं साहित्यसेवामुपलक्ष्य दिल्लीस्थो युवासाहित्यमञ्चोऽपि’ 2015 ईसवीये वर्षे सर्वोपरि सम्मानं भारतेन्दुहरिश्चन्द्रसम्मानम्अस्मै प्रदत्तवान्। दिल्लीस्थ हिन्दी भाषा अकादम्याऽपि समीक्षणशक्तिमवलोक्य अस्मै साहित्यसमीक्षासम्मानंप्रदत्तम्।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् डॉ.देवीसहायपाण्डेयदीपमहोदयानामुत्कृष्टां  दीर्घकालिकसेवां, संस्कृतं प्रति योगदानं समर्पणञ्च समुपलक्ष्य एनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यात्मकेन विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी

डॉ.देवीसहाय पाण्डेय दीपमहोदय का जन्म उत्तरप्रदेश के फैजाबाद मण्डल के पण्डितपुर ग्राम में पं. रामकृष्ण पाण्डेय के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1939 ई. को हुआ है।
हिन्दी-संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर पी-एच.डी. उपाधि इन्होंने प्राप्त की। चालीस वर्षों तक पठन-पाठन माध्यम से छात्रों की हृदय वाटिकाओं में ज्ञान-पुष्पों को प्रस्पुफटित करते हुए सेवानिवृत्युपरान्त भी मणिरामदास छावनी सेवा ट्रस्ट अयोध्या द्वारा सञ्चालित सार्वभौमविद्यापीठ अयोध्या में अद्यावधि पर्यन्त संस्कृत अध्यापन करते आ रहे हैं। वे पढ़ने-पढ़ाने द्वारा संस्कृत ज्ञान-वितरण के साथ ही साथ सरल संस्कृत भाषा में महाकाव्य, गीतिकाव्य, बालगीतिकाव्य लेखन द्वारा संस्कृत साहित्यकोश के संभरण में समुद्यत हैं। क्रान्तिवीर चन्द्रशेखर आजादके जीवन-वृत्त पर रचित महाकाव्य साहित्य विधान के अन्तर्गत संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा और रचनाकार द्वारा ही हिन्दी छन्दोबद्ध अनुवाद की प्रस्तुति पर अनुवाद विधि के अन्तर्गत वही महाकाव्य हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा पुरुषोत्तमदास टण्डननामित पुुरस्कार से पुरस्कृत हो चुका है। यह महाकाव्य शोधर्थियों को भी आकर्षित करता है। आजाद चरितम् महाकाव्य में बिम्ब विधनशीर्षक पर शोधार्थी विकासवर्मा को कुमाउँ विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड से पी.-एच.डी. की उपाधि मिल चुकी है। डॉ.परमानन्द वत्स के निर्देशन में शोध छात्र रविकुमार राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान दिल्ली (मानित विश्वविद्यालयद्ध से आजाद चरित महाकाव्यस्य समीक्षात्मकानुशीनलम्शीर्षक पर शोध कार्य कर रहा है।
डॉ.देवीसहाय पाण्डेय दीपजी अन्य भाषाओं के गौरव ग्रन्थों को संस्कृत भाषा में अनूदित कर अनुवाद विधि में संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। बिहारी सतसई को वे सरल संस्कृत छन्दों में प्रस्तुत कर चुके हैं, जो प्रकाशित भी हो चुका है। पातञ्जल योग दर्शन के सूत्रों पर भाष्य और गीता ज्ञान दीपिका ये दो ग्रन्थ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। पातञ्जल योगदर्शनंसंस्कृत संस्थान लखनऊ और गीता ज्ञान दीपिका हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा पुरस्कृत हैं। चारों वेदों पर सान्वय शब्दार्थ और गद्य पद्यमय भाष्य पूर्ण हो चुका है। डॉ.पाण्डेय की उत्कृष्ट दीर्घ साहित्यिक सेवा को लक्षित कर युवा साहित्य मंच दिल्ली द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सम्मानतथा दिल्ली हिन्दी भाषा अकादमी द्वारा साहित्य समीक्षा सम्मानसे विभूषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान डॉ.देवी सहाय पाण्डेय दीपकी उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य सेवा को ध्यान में रखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। 

विजेन्द्र कुमार शर्मा

ज्ञानोपाह्वो डॉ.विजेन्द्र कुमार शर्मा महाभागः उत्तरप्रदेशस्य मेरठ जनपदस्थ रासनानाम ग्रामे 1953 ई. वर्षे, जुलाईमासस्य चतुर्थके च दिने जनिं लेभे। माता मायादेवी भगवच्चरणारविन्दाश्रिता कुशलगृहणी तातः श्री रामदासः भगवद्भक्ति परायणः प्राथमिकविद्यालये अध्यापकश्चाऽसीत्। महाभागोऽसौ बाल्याकालादेव विद्वत्तल्लजानां विदुषां सतां च सान्निध्यमवाप। 1976 ई. वर्षे मेरठमहाविद्यालये परास्नातकपरीक्षायां प्रथमश्रेण्यां सर्वप्राथम्यमवाप्य, 1982 ई. वर्षे पी.एच.डी.त्युपाधिं 1996 ई. तमे चाब्दे डी.लिट पदवीं महताध्यवसायेन पाण्डित्येन च लेभे। 1980 ई. वर्षादारभ्य 1988 ई. वर्षपर्यन्तं मेरठमहाविद्यालये, नानकचंद एंग्लो संस्कृत महाविद्यालये च सततम् अध्यापनञ्चकार। 1988 ई. वर्षादारभ्य 1998 ई. वर्षपर्यन्तं ने.मे.शि.ना. दास- स्नातकोत्तर महाविद्यालये सहायकप्राध्यापकपदम्, 1998 ई. वर्षतः 2008 ई. वर्षपर्यन्तं सहप्राध्यापकपदं पुनश्च तत्रैव 2009 ई. वर्षतः 2016 ई. वर्षपर्यन्तञ्च प्राचार्यपदमलञ्चकार।
विंशत्यधिकाः शोध्च्छात्रछात्र अस्य निर्देशमुपेत्य पी.एच.डी. इत्युपाध्मिध्गितवन्तः। विलक्षणाध्यापन पद्धतिपरायणस्यास्य महाभागस्य षड्विंशतिशोधपत्रणि विविधपत्रिकासु प्रकाशितानि सन्ति। विविधेपयोगक्षमाः भारतीय संस्कृति की रूपरेखा’, ‘कालिदास के काव्यों में प्रयुक्त अन्तःकथायें’, ‘गोकरुणानिध्किाव्यम्की हिन्दी टीका’, मेघदूत की हिन्दी संस्कृत टीका’, ‘कठोपनिषद् की हिन्दी संस्कृत टीका’, चन्द्रालोक की हिन्दी संस्कृत टीका’, ‘डॉ.निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ’, पुराणों की सृष्टि प्रक्रिया ग्रन्थः निश्चप्रचमस्य वैदुष्यम् उद्भावयन्ति। 2010 ई. वर्षे महाभागेनानेन गुरुद्रोणाचार्यपुरस्कारः संप्राप्तः, परास्नातकीयायां परीक्षायां प्राथम्येन च पुस्तकपुरस्कारोऽपि। अतः परमपि महाविद्यालये विश्वविद्यालये च नैकेषु पदेषु साफल्येन कार्यञ्चकार। संस्कृतवाङ्मयस्य नैकेऽन्ये च ग्रन्थाः वैपश्चितीमस्य प्रमाणयन्ति इति सुनिश्चितम्।
            ‘‘कृष्णात्रयोदधि गुणोदधि पूर्णचन्द्रः, श्रीरामदासपदपङ्कजचञ्चरीकः।
             धर्मध्वजस्थित विशेषगुणप्रपालः, शर्मा विजेन्द्रवरजश्च बुधग्रगण्यः।।’’
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् डॉ.विजेन्द्रकुमारशर्ममहोदयानां सुदीर्घां संस्कृतसेवां संस्कृतं प्रति निष्ठां समवलोक्यैनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यात्मकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी
 डॉ.विजेन्द्र वुफमार शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जनपद में स्थित रासनाग्राम में 4 जुलाई, सन् 1953 में हुआ। आपकी माता श्रीमती मायादेवी भगवान् के चरणों में अनुरक्त कुशल गृहणी एवं पिता श्री रामदास प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। आपको बाल्यकाल से ही विद्वानों एवं सन्तों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। सन् 1976 में मेरठ काॅलेज, मेरठ में एम.ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके, 1982 ई. में पी.एच.डी. की उपाधि एवं 1996 ई. में अपने दुधर््र्ष अध्यवसाय से डी.लिट्. की उपाधि प्राप्त की। 1980 ई. से आरम्भ कर 1988 ई. तक आपने मेरठ काॅलेज, मेरठ और नानक चन्द एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1988 ई. से 1998 ई. तक ने.मे. शि.ना. दास (पी.जी.द्ध काॅलेज, बदायूँ में प्रवक्ता पद को, 1998 ई. से 2008 ई. तक (वहींद्ध रीडर पद को एवं 2009 ई. से 2016 ई. तक प्राचार्य पद को अलघ्कृत किया।
सम्प्रति 20 से अधिक शोध्च्छात्र आपके वुफशल निर्देशन में पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अ७ुत अध्यापन प्रतिभा के ध्नी आपके 26 शोधपत्र विभिन्न पत्रिकाओं केा समलघ्कृत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं से पुष्ट आपके भारतीय संस्कृति की रूपरेखा’, ‘कालिदास के काव्यों में प्रयुक्त अन्तः कथायें’, ‘गोकरुणानिधिकाव्यम् की हिन्दी टीका, ‘मेघदूत की हिन्दी-संस्कृत टीका’, ‘कठोपनिषद् की हिन्दी-संस्कृत टीका, ‘चन्द्रालोक की हिन्दी-संस्कृत  टीका’, ‘डॉ.निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ’, और पुराणों की सृष्टि-प्रक्रिया नामक ग्रन्थ निश्चित रूप से आपके वैदुष्य को प्रदर्शित करते हैं। 2010 ई. में विशिष्ट अध्यापन के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं परास्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुस्तक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त आपने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण पदों का सकुशल निर्वहण किया। संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थ आपके वैदुष्य को सुनिश्चित करते हैं।
          उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान डॉ.विजेन्द्र कुमार शर्मा की दीर्घकालीन संस्कृत सेवा एवं संस्कृत निष्ठा को देखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।


गिरिजाशङ्कर शास्त्री
डॉ.गिरिजाशङ्करशास्त्रिणो ज्योतिषाकाशस्य देदीप्यमानभास्वरनक्षत्रोष्वेके सन्ति। एतेषां प्रभा सम्पूर्णं भारतमालोकयति। एकषष्ठ्युत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे दिसम्बर मासस्य प्रथमतारिकायां श्रीमती बद्रीप्रसाद महोदयानां पुत्ररूप उत्पन्ना गिरिजाशङ्करशास्त्रिण इलाहाबाद विश्वविद्यालयात् संस्कृतविषये स्नातकोत्तरोपाधेग्रहणानन्तरमस्मिन्नेव विश्वविद्यालये ‘‘आचार्यवराहमिहिरस्य भारतीय ज्योतिषशास्त्रो योगदानमिति’’ विषये अष्टाशीत्युत्तरैकोन- विंशतिशततमे वर्षे शोधप्रबन्धं प्रस्तुत्य ‘‘डी. फिल’’ इति उपाधिमधिगतवन्तः। अस्मिन्नेव वर्षे ईश्वरशरणमहाविद्यालये संस्कृत प्रवक्तृ पदे नियुक्तिमधिगतवन्तः। ततः प्रभृत्यत्रैव भवन्तोऽध्यापन कर्मणि संलग्नास्सन्तः पञ्चदशोत्तरविंशतिशततमे दृीष्टाब्दे नवम्बरमासस्य तृतीयतारिकातोऽधिवाराणसि ‘‘काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य’’ संस्कृत विद्याधर्मविज्ञानसंकाये, विजिटिंग प्रोपेफसरेति पदे प्रतिष्ठतास्सन्ति। ज्योतिषं प्रत्यभिनिवेशं भवन्त उत्तराधिकारे पितृभ्यः प्राप्तवन्तः। यत् ज्योतिषं पूर्णतया पल्लवितं पुष्पितञ्च विधातुमधिकाशिसम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयतो भवन्तस्त्रींशीत्युत्तरैकोनविंशतिशतमे ख्रीष्टाब्दे फलितज्योतिषविषय आचार्य परीक्षां प्रथम श्रेष्णामुत्तीर्णवन्तः। तदाप्रभृत्येव भवतां लेखनी ज्योतिषक्षेत्र अप्रतिहतगत्या चलन्ती सत्यद्याप्युत्तरोत्तरं गतिशीलास्ति।
डॉ.शास्त्रिणस्संस्कृतवाङ्मये विभिन्नग्रन्थानां प्रणयनं सम्पादनञ्च विधाय ज्योतिषजगति महनीयं योगदानं कृतवन्तः। अद्यावधि चतुर्विंशति ग्रन्थाः प्रकाशिता जाताः। भवतामुल्लिखितेषु महत्त्वपूर्णेषु ग्रन्थेषु ज्योतिषतत्त्वविवेकः, वैदिकज्योतिषम्, ज्योतिषफलितार्णवः, भारतीयज्योतिषे प्रयागः, भारतीयकुण्डली विमर्शः, ज्योतिष विवाह सर्वस्वम् आदयस्सन्ति। भवन्तः कतिपयदुष्करोपलभ्यग्रन्थानां सम्पादनं कृत्वा तान् विद्वज्जनानां पुरः प्रथमवारमुपस्थापितवन्तः। भवन्तो लोमशसंहिताया आचार्यपीताम्बरकृतनाडीपटलमानस्य हिन्दी रूपान्तरणम्, वेदाङ्गत्रयस्य सर्वप्रथमं हिन्दीभाष्यम्, मयूरचित्रकम्, वशिष्ठसंहिता, बृहस्पतिसंहिता, स्फुजिध्वजकृतयवनजातकम्, वृद्धगर्गसंहितादि-लुप्तग्रन्थानां हस्तलिखितपाण्डुलिपिभिः सम्पादनं कृत्वा व्याख्यां कृतवन्तः। भवतां सम्पादितग्रन्थेषु भारतीयशास्त्र एवं शास्त्राकार, भृगुसंहितान्तर्गत योगसागर, योगावली, लघुसिद्धान्तकौमुद्याश्च भागद्वये व्याख्योल्लेखनीया अस्ति।
कतिपयमौलिक रचना अपि सन्ति- भारतीय काव्य एवं काव्यशास्त्रापरिशीलन, संस्कृतनिबन्धमञ्जरी, पौराणिक ज्योतिष, ज्योतिषशास्त्राप्रशिक्षक आदयश्च मुख्यास्सन्ति। भवद्भिः सम्पादितं प्रयागराजपञ्चाङ्गम् ई. 2006 वर्षादद्यावधि प्रकाशितम्भवति।
शास्त्रिणः केचन महत्त्वपूर्णाः पुरस्कारा यथा- ‘‘डॉ.देवीप्रसाद गौडप्राच्यविद्या पुरस्कारः, प्रयागरत्न सम्मानः, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य आर्यभट्ट ज्योतिषशास्त्रा विशारदसम्मानः, ज्योतिषपराशर मानदोपाधिः, तथा च ज्योतिषविभाग-काशीहिन्दूविश्वविद्यालयेन प्रोपफेसर राजमोहन उपाध्याय प्रथमस्मृति सम्मानः, संस्कृत महामहोपाध्याय मानदोपाधिः,  महर्षि पाराशर सम्मानः, साहित्यगौरवः प्रयागगौरवः इत्यादयः अनेके पुरस्कारा लब्धः।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् डॉ.गिरिजाशङ्करशास्त्रिमहोदयानां सुदीर्घां संस्कृतसेवां, संस्कृतं प्रति निष्ठां समवलोक्यैनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृत्य नितान्तं गौरवं मनुते।
हिन्दी
डॉ.गिरिजाशङ्कर शास्त्री, ज्योतिषाकाश के देदीप्यमान भास्वर नक्षत्रों में से एक हैं। 1 दिसम्बर 1961 में पण्डित बद्रीप्रसाद जी के पुत्र रूप में उत्पन्न गिरिजाशङ्कर शास्त्री ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् इसी विश्वविद्यालय से आचार्य वराहमिहिर का भारतीय ज्योतिष शास्त्रा में योगदानविषय पर सन् 1988 में शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर डी. फिल की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष ईश्वरशरण डिग्री कालेज में संस्कृत प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हो गयी। तभी से यहीं पर आप अध्यापन कार्य में संल्लग्न रहते हुए संस्कृत विभाग में ऐसोसिएट प्रोपेफसर एवं अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य करते हुए 3 नवम्बर 2015 से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के संस्कृत विद्या, धर्मविज्ञानसंकाय में विजिटिंग प्रोपेफसर पद पर प्रतिष्ठित हैं। ज्योतिष के प्रति अभिनिवेश आपको विरासत में पिता से प्राप्त हआ, जिसे पूर्णतः पल्लवित-पुष्पित करने हेतु आपने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सन् 1983 में फलित ज्योतिष में आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसी समय से आपकी लेखनी, ज्योतिष के क्षेत्र में अप्रतिहत गति से चलती रही जो आज भी उत्तरोत्तर गतिशील है।
डॉ.शास्त्री ने संस्कृतवाङ्मय में विभिन्न ग्रन्थों का प्रणयन एवं सम्पादन कर ज्योतिष जगत् में महनीय योगदान दिया है। अब तक कुल 24 ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा लिखे गये महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में ज्योतितत्त्व विवेक, वैदिक-ज्योतिष, ज्योतिष फलितार्णव, भारतीय ज्योतिष में प्रयाग, भारतीय कुण्डली विमर्श, ज्योतिषर्विज्ञान विमर्श, ज्यातिष विवाह सर्वस्व आदि हैं। आपने कतिपय दुष्करोपलभ्य ग्रन्थों का सम्पादन कर उन्हें विद्वज्जगत् के समक्ष पहली बार उपस्थित किया है। आपने लोमश संहिता, आचार्य पीताम्बर कृत नाडीपटलमान का हिन्दी रूपान्तरण, वेदाङ्गत्रय का सर्वप्रथम हिन्दी भाष्य, मयूर चित्रकम्, वशिष्ठ संहिता, बृहस्पति संहिता, स्पुफजिध्वज कृत यवनजातकम्, वृ(गर्ग संहिता आदि लुप्त ग्रन्थों को हस्तलिखित पाण्डुलिपियों से सम्पादन करके व्याख्या किया है। आपके द्वारा सम्पादित अन्य ग्रन्थों में भारतीयशास्त्रा एवं शास्त्राकार, भृगुसंहितान्तर्गत योगसागर तथा योगावली एवं लघुसिद्धान्त कौमुदी की व्याख्या दो भागों में, उल्लेखनीय है। कतिपय मौलिक रचनाएँ भी हैं- भारतीय काव्यशास्त्रा एवं काव्य परिशीलन, संस्कृत निबन्ध मञ्जरी, पौराणिक ज्योतिष तथा ज्योतिषशास्त्रा प्रशिक्षक आदि मुख्य हैं। आपके द्वारा सम्पादित प्रयागराज पञ्चाङ्गम्, सन् 2006-07 से अद्यावधि प्रकाशित हो रहा है।
अल्प वय में ही आपको इस बहुविध् गाम्भीर्य प्रातिभज्ञान के कारण अनेकानेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण पुरस्कार यथा- प्रयागरत्न सम्मान, पं. प्रतापनारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान विशेष पुरस्कार, शास्त्रा पुरस्कार, विशेष साहित्य पुरस्कार, आर्यभटज्योतिषशास्त्राविशारद सम्मान, ज्योतिष पराशर, प्रो. राजमोहन उपाध्याय प्रथम स्मृति सम्मान तथा संस्कृतमहामहोपाध्याय की मानद  उपाधि आदि अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान डॉ.गिरिजाशङ्कर शास्त्री की दीर्घकालीन संस्कृत सेवा एवं संस्कृत निष्ठा को देखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।
प्रमोद बाला मिश्रा
 डॉ.श्रीमती प्रमोद बाला मिश्रा उत्तरप्रदेशस्य बलरामपुरनगरे 21 सितम्बर 1949 इशवीये जनिं लेभे। एतस्याः पिता स्वर्गीयः श्री भार्गव प्रसाद त्रिपाठी तदानीं कृषि विभागे राजपत्रितोऽधिकारी आसीत्।
डॉ.मिश्रायाः प्राथमिकी शिक्षा गोरखपुरनगरस्य सरस्वती शिशुमन्दिरे जाता तथा तत एव गोरखपुर विश्वविद्यालयात् संस्कृतविषये एम.ए. परीक्षां प्रथमश्रेण्यां समुत्तीर्य इयं विदुषी तत एव विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य कनिष्ठशोधच्छात्रवृत्तिम् अवाप्य पीएच.डी. शोधेपाधिं लब्धवती। डा. मिश्रा आरम्भतः एव प्रतिभासम्पन्ना आसीत्, अतः नवमकक्षातः स्नातकोत्तरं यावदियं योग्यता-छात्रवृत्तिं तथा स्नातकोत्तर कक्षायां सर्वतोऽधिकान् अङ्कान् च प्राप्तवती। डा. मिश्रायाः वेदवेदाङ्गे साहित्ये दर्शने च विशेषाभिरुचिर्वर्तते।
डा. प्रमोदबाला शोधेपाधिं प्राप्य बरेलीनगरे बरेली महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तरविभागे सन् 1973 तः 2012 ईशवीयं यावत् ऊनचत्वारिंशद् वर्षाणि संस्कृतविषयम् अध्यापितवती। अस्मिन्नवधै इयं निम्नाङ्कितपुस्तकानि समपादयत्-
1. वेदसंचयनम्                                       2. मानव श्रौतसूत्रम्
3. मानवगृह्यसूत्रम्                                  4. वाराह श्रौतसूत्रम्
5. वैखानस श्रौतसूत्रम्                              6. वैतान श्रौतसूत्रम्
7. पाणिनीय शिक्षा
इयं महाभागा श्रौतयागेषु प्रयुक्तानि महत्त्वपूर्णानि पारिभाषिकपदानि विवेचितवती। डा. मिश्रा अखिलभारतीय- प्राच्यविद्यासम्मेलनस्य अनेकेषु अध्विेशनेषु राष्ट्रियसंगोष्ठीषु च शोधपत्रवाचनम् अकार्षीत्। किञ्च स्थानीयसंस्कृतसंगोष्ठीनाम् आयोजनम् तथा संस्कृतसम्भाषणशिविराणां संयोजनं च अनया मिश्रामहोदयया बहुधा विहितम्।
डा. मिश्रामहोदयायाः मार्गनिर्देशने प्रायः चत्वारिंशत शोधच्छात्रैः, पीएच.डी. शोधेपाधये शोप्रबन्ध आरचिताः। अपि च विश्वविद्यालयनुदानायोगेन स्वीकृतासु नैकाषु वैदिकपरियोजनासु अनया महाभागया शोधकार्यं कृतम्।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेनैषा एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकेन विशिष्टपुरस्कारेण सभाजिता।
प्रमोद बाला मिश्रा
डा. श्रीमती प्रमोद बाला का जन्म उत्तरप्रदेश के बलरामपुर नगर में 21 सितम्बर 1949 को हुआ है। इनके पिता स्वर्गीय श्री भार्गव प्रसाद त्रिपाठी कृषि विभाग में राजपत्रित अधिकारी थे।
डा. मिश्रा की प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मन्दिर गोरखपुर में तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने संस्कृत में एम.ए. परीक्षा उत्तीर्ण करके वहीं से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करके संस्कृत में पीएच्.डी. शोधेपाधि प्राप्त की है। इन्होंने एम.ए. परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था और इन्हें कक्षा नवीं से एम.ए. तक योग्यता छात्रवृत्ति मिलती थी। डा. मिश्र की वेद, वेदाङ्ग और साहित्य में विशेष अभिरुचि है।
डा. प्रमोद बाला ने शोधेपाधि प्राप्त करने के बाद बरेली कालेज के स्नातकोत्तर विभाग में 1973 से 2012 कुल 39 वर्षों तक संस्कृत का अध्यापन कार्य किया है। इस अवधि में इन्होंने निम्नांकित पुस्तकों का सम्पादन किया है-
1. वेद संचयनम्                                      2. मानव श्रौतसूत्रम्
3. मानव गृह्य सूत्रम्                                4. वाराह श्रौतसूत्रम्
5. वैखानस श्रौतसूत्रम्                              6. वैतान श्रौतसूत्रम्
7. पाणिनीय शिक्षा
इन्होंने श्रौतयागों में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की विवेचना भी की है। इसके अतिरिक्त डा. मिश्रा ने अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनों के अनेक अध्विेशनों में तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र वाचन किया है, स्थानीय संस्कृत संगोष्ठियों का आयोजन किया है और संस्कृत सम्भाषण शिविरों का संयोजन किया है।
डा. मिश्रा के मार्गनिर्देशन में प्रायः 40 शोधच्छात्रों ने पीएच.डी. उपाधि हेतु अपने शोध प्रबन्धों को पूरा किया है। इसके साथ अनेक वैदिक शोध परियोजनाओं में आपने कार्य किया है।
डॉ.श्रीमती प्रमोद बाला मिश्रा की संस्कृत सेवा का मूल्यांकन करते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान इन्हें रूपये एक लाख एक हजार के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।
रामानन्द शर्मा
डा. रामानन्दशर्मा सन् 25 जुलाई 1951 ईशवीये हापुड़ जनपदस्य इकलहड़ी ग्रामे जनिं लेभे। स जन्मना उत्तरप्रदेशीयः मुरादाबादनगर निवासी च। एतस्य पिता श्री सी.एल. शर्मा मुरादाबादनगरे कार्यरत आसीत्।
डा. शर्मणः आरम्भात् स्नातकोत्तरपर्यन्ता सर्वा शिक्षा मुरादाबाद नगरे एव सम्पन्ना। अयं हि हिन्दी संस्कृतविषययोः स्नातकोत्तरपरीक्षां प्रथमश्रेण्याम् उदतरत्। अयं खलु स्नातकोत्तरपरीक्षायां सर्वतोऽधिकान् अङ्कानवाप्य विश्वविद्यालयीयं स्वर्णपदकं लब्धवान्। ततोऽयं पीएच्.डी. तथा डी.लिट् इति शोधोपाधिं अलभत शोधप्रबन्धं लिखित्वा।
अध्ययनात्परं डा. शर्मा हिन्दू कालेज मुरादाबादनगरे सन् 1972-2014 वर्षं यावत् द्विचत्वारिंशद् वर्षाणि अध्यापनसेवाम् अकार्षीत्। ततः सेवातो निवृत्य डा. शर्मा इदानीमपि दुर्गादत्त त्रिपाठी न्यासमध्ये भारती परिषदिच अध्यक्षरूपेण सेवामर्पयति।
डा. शर्मणा हिन्दीभाषायां रचितेषु सङ्कलितेषु सम्पादितेषु व्याख्यातेषु च पुस्तकेषु कानिचन प्रमुखानि पुस्तकानि अधेऽङ्कितानि-
            1. काव्यालङ्कार तथा गीतगोविन्द           2. भारतीय काव्यशास्त्रा
            3. रतिरहस्य कोक                                  4. पञ्चसायक
            5. कामसूत्र                                            6. काव्यानुशासन जया
            7. काव्यालङ्कार आनन्द                         8. गीतगोविन्द आनन्द
            9.  शृङ्गाररसराज                                 10. भिखारीदास का आचार्यत्व
            11. पालि: भाषा और साहित्य आदि।
डा. शर्मणः पर्यवेक्षणे अष्टचत्वारिंशता शोध्छात्रौः शोधकार्यं विहितम्। भवतः द्विचत्वारिंशत् शोधपत्रणि सन्ति प्रकाशितानि। किञ्च शैक्षिकशोधपरियोजनास्वपि अस्ति भवतां महत्त्वपूर्णं कार्यम्।
डा. शर्मा सम्मानान् पुरस्काराँश्चानेकान् लब्धवान्। यथा- सारस्वतसम्मानः, साहित्यसम्मानः, उ.प्र.संस्कृतसंस्थानस्य विविध्-विशेषपुरस्कारः, समीक्षक सम्मानादयश्च।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेनाप्ययं एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यात्मकेन विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतः।
हिन्दी
डा. रामानन्द शर्मा का जन्म हापुड़ जनपद के इकलहड़ी ग्राम में सन् 25 जुलाई 1951 में हुआ। वे जन्म से ही उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इनके पिता श्री सी. एल. शर्मा मुरादाबाद नगर में कार्यरत थे।
डा. शर्मा का प्रारम्भिक से स्नातकोत्तर पर्यन्त सारा अध्ययन मुरादाबाद नगर में सम्पन्न हुआ है। आपने हिन्दी एवं संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत विषय में पीएच.डी. एवं डी.लिट्. उपाधि प्राप्त की है। आपको एम.ए. परीक्षा में विश्वविद्यालय का स्वर्णपदक प्राप्त हुआ है।
अध्ययनानन्तर आपने हिन्दू कालेज मुरादाबाद में सन् 1972 से 2014 तक प्राध्यापक, रीडर, एसो. प्रोपेफसर एवं प्राचार्य पदों पर अध्यापन कार्य करते हुए वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप साहित्य के लिए समर्पित संस्था दुर्गादत्त त्रिपाठी न्यासएवं भारती परिषद्के अध्यक्ष हैं।
आपके द्वारा हिन्दी में रचित, संकलित, सम्पादित एवं व्याख्यात प्रमुख पुस्तकें निम्नांकित हैं-
            1. काव्यालंकार तथा गीतगोविन्द             2. भारतीय काव्यशास्त्रा
            3. रतिरहस्य कोक                                  4. पंचसायक
            5. कामसूत्र                                            6. काव्यानुशासन जया
            7. काव्यालंकार आनन्द                            8. गीतगोविन्द आनन्द
            9.  शृङ्गार रसराज                                10. भिखारी दास का आचार्यत्व
            11. पालि: भाषा और साहित्य आदि।
आपके मार्गनिर्देशन में 48 छात्रों ने शोधकार्य किया है तथा 42 शोधपत्र प्रकाशित हैं। आपने शोध परियोजनाओं में भी कार्य किया है।
आपको अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हैं, यथा- सारस्वत सम्मान, साहित्यकार सम्मान, उ.प्र. संस्कृत संस्थान का विशेष व विविध् पुरस्कार, समीक्षक सम्मान आदि।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने भी आपको रूपये एक लाख एक हजार के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।
राकेश शास्त्री
 उत्तरप्रदेशे मेरठजनपदस्य दौरालाग्रामे डॉ.राकेश शस्त्रिणो जन्म अभवत् मार्च मासस्य विंशतितारिकायां 1955 ईस्वी वर्षे। भवतः सम्पूर्णा शिक्षा-दीक्षा दौराला-खतौली- मुजफ्रफरनगर-देहरादून-हरिद्वार-वाराणसीत्यादिषु नगरेषु संजाता। अद्भुतप्रतिभासम्पन्नो भवान् सर्वाः खलु परीक्षाः प्रथमश्रेण्यामुत्तीर्णवान्। बाल्यकालादेव भवतां रुचिः संस्कृतभाषायां खल्वासीत्। अनेनैव भवता स्नातककक्षायामपि संस्कृतविषयः स्वीकृतः। तथा पुराणेतिहासइति विषयमवलम्ब्य आचार्यपरीक्षा सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयतः सम्माननीयं स्वर्ण-पदकं लब्धवा 1984 ईस्वीयवर्षे उत्तीर्णा। डॉ.धर्मेन्द्रनाथ शास्त्रिणः कुशलमार्गदर्शने भवता ऋग्वेदस्य निपाताःइति विषयमवलब्य 1981 ईस्वीये वर्षे डी.फिल् (पी-एच.डी.)इति उपाधिःलब्ध्ः। अनन्तरं च महाभारत एवं कालिदास के भावचित्रों का तुलनात्मक अध्ययन’’ इति विषयं गृहीत्वा 2013 ईस्वी वर्षे राजस्थान विश्वविद्यालयस्य संस्कृत-विभागतः ‘‘डी.लिट्इति उपाधिःप्राप्तः।
सेवा च भवता ‘‘पौराणिक एवं वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट नैमिषारण्य सीतापुर’’ इति उत्तरप्रदेशतः प्रारब्धा जनवरी मासस्य 1980 तमे ईस्वीये वर्षे शोध-सहायक’, इति पदे। तदनन्तरं जनवरी 1982 वर्षतः हरिद्वारस्य गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेऽस्थायीव्याख्यातृरूपेण 5 वर्षाणि अध्यापनकार्यं कृतवान्। तत्पश्चात् भवान् राजस्थानलोकसेवाऽऽयोग-अजमेरतः काॅलेजशिक्षाराजस्थानस्य सेवायां संस्कृत-व्याख्यातृ पदे चितः सन् राजस्थानप्रदेशस्य बांसवाडानगरे स्थिते राजकीयमहाविद्यालये 1986 ईस्वीवर्षस्य जुलाईमासतः अध्यापनकार्यम् आरब्धवान्। तत्र संस्कृतस्य सेवां कुर्वन् 2015 ईस्वीयवर्षे मार्चमासस्य 31 तारिकायां राजकीयसेवातः निवृत्तो जातः। वेदोपनिषद् संस्कृतपुराणदर्शनज्योतिषवास्तुशास्त्रादिष्वनेकेषु विषयेषु पञ्चाशतः पुस्तकानां प्रकाशनं विविधैः प्रकाशकैः कारितम्।
भवतां द्वे पुस्तके ‘‘वेदान्तसारःतथा सांख्यकारिकाउ.प्र. संस्कृतसंस्थनतः पुरस्कृते। एका अन्या च कृतिः स्नातक संस्कृत सरलाइति राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुरतः सम्मानिता पूर्वकाले।
भवतां संस्कृतसेवाभिरुचिकारणेन खलु स्थानीयप्रशासनेनानेकानेकसंस्थाभिः च स्थानीय-राज्य-राष्ट्रिय-स्तरेषु अनेकशः सम्मानः अभिनन्दनं च कृतम्। 1998 ईस्वीये वर्षे महाराणामेवाडपफाउंडेशन, उदयपुर इति संस्थया हारीत ऋषिःइति सम्मानः तथा च राजस्थानराज्यसर्वकारस्य संस्कृतनिदेशालनेन 2010 तमे वर्षे ‘‘संस्कृतदिवस’’ इत्यवसरे प्रदत्तः संस्कृतविद्वत्सम्मानइति विशेषम् उल्लेखनीयौ स्तः।
भवतानेकराष्ट्रियान्ताराष्ट्रियासु च संगोष्ठिषु पञ्चत्रिंशतोऽप्यधिकानां शोधपत्रणां वाचनं कृतम्। देशस्य च प्रतिष्ठितशोधपत्रिकाषु भवताम् पञ्चाशत् शोध्लेखाः प्रकाशिताः अभवन्। विश्वविद्यालयानुदानायोगस्यापि शोध्योजनासु लेखनं कृत्वा भवता त्रयाणां संदर्भग्रन्थानां संरचना कृता।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् डॉ.राकेशशास्त्रिणां सुदीर्घां संस्कृतसेवां संस्कृतं प्रति सत्यनिष्ठां च विलोक्य एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान् ।
हिन्दी
20 मार्च 1955 को उ.प्र. के मेरठ जिले के दौराला नामक ग्राम में जन्मे डॉ.राकेश शास्त्री की सम्पूर्ण शिक्षा दौराला, खतौली, मुजफ्रफरनगर, देहरादून, हरिद्वार, वाराणसी में हुई। अद्भुत प्रतिभा के ध्नी आपने सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बचपन से ही आपकी संस्कृत के प्रति अगाध् रुचि रही, इसीलिए आपने बी.ए. परीक्षा आनर्स संस्कृत विषय में तथा पुराणेतिहास विषय के साथ सम्पूर्णनन्द विश्वविद्यालय, बनारस से आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।
डॉ.धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री के मार्गदर्शन में आपने गढ़वाल विश्वविद्यालय से 1981 में डी.फिल् (पी-एच.डी.)की उपाधि प्राप्त की। महाभारत एवं कालिदास के भावचित्रों का तुलनात्मक अध्ययनविषय लेकर 2013 में राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग से डी.लिट् प्राप्त की है।
सेवा के आरम्भ में आप दो वर्ष तक शोध सहायक पद पर रहे। इसके बाद जनवरी 1982 से 1986 तक गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संस्कृत-विभाग में अस्थायी व्याख्याता के पद पर रहे। तत्पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से संस्कृत-व्याख्याता पद पर चयनित होकर राजस्थान प्रदेश के बांसवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में जुलाई 1986 से अध्यापन करते हुए मार्च 2015 में राजकीय सेवा से निवृत्त होकर संस्कृत सेवा कर रहे हैं।
वेद, उपनिषद्, संस्कृत, पुराण, दर्शन, ज्योतिष, वास्तु शास्त्रा आदि अनेक विषयों में आपकी विशेष रुचि रही। इसी का परिणाम है कि 1980 से निरन्तर चलने वाली आपकी लेखनी से अब तक इन सभी विषयों पर लगभग 50 पुस्तकें प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। आपकी दो पुस्तकों वेदान्तसारतथा सांख्यकारिकाको उ.प्र. संस्कृत संस्थान द्वारा तथा एक अन्य पुस्तक स्नातक संस्कृत सरलाको राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है।
आपकी संस्कृत सेवाओं तथा अभिरुचि के लिए आपको स्थानीय प्रशासन तथा अनेक संस्थाओं द्वारा स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक बार सम्मानित किया गया है। जिनमें 1998 में महाराणा मेवाड़ पफाउण्डेशन, उदयपुर का हारीत ऋषि सम्मानतथा राज्य सरकार के संस्कृत निदेशालय द्वारा 2016 में संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रदत्त ‘‘संस्कृत विद्वत्सम्मान’’ विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
आपने अनेक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 35 से अधिक शोध पत्रों का वाचन किया। देश की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में आपके 50 से अधिक शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। यू.जी.सी. की शोध योजनाओं में भी लेखन कर आपने तीन संदर्भ ग्रन्थों की रचना की है।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान डॉ.राकेश शास्त्री की सुदीर्घ संस्कृत सेवा एवं संस्कृत-निष्ठा को देखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।
फूलचन्द जैन
प्रो. फूलचन्दजैनः मध्यप्रदेशस्य सागरजनपदस्य दलपतपुर नामके ग्रामे 12 जुलाई 1948 तमे दिनाङ्के जनिं लेभे। अस्य माता श्रीमती उद्यैती देवी तथा पिता सिंघई नेमीचन्दजैन आसीत्। अस्य प्राथमिकी शिक्षा पैत्रिके ग्रामे एवाभूत्। ततः पारम्परिकशिक्षार्थं पञ्च वर्षाणि भवान् मध्यप्रदेशस्य कटनी नगरे श्रीशान्तिनिकेतन जैनसंस्कृतविद्यालये अध्ीतवान्। ततो वाराणस्यां सुप्रसिद्धे स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालये आचार्यपर्यन्तम् अध्ययनं कृतवान्। तदनन्तरं भवान् काशीहिन्दूविश्वविद्यालयतः जैनदर्शनशास्त्राचार्यस्य उपाधिं तथा  पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोधसंस्थानेऽनुसन्दधनः पीएच्.डी.इत्युपाधिं च लब्धवान्।
प्रो. जैनः अध्ययनात्परं जैनविश्वभारती, लाडनूं राजस्थानसंस्थायाम् आदौ अध्यापनकार्यम् आरभ्य ततः वाराणस्यां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जैनदर्शनविभागे दीर्घकालं विभागाध्यक्षपदम् आचार्यपदञ्चालमकार्षीत्। तत्र सेवाकालं निर्वत्र्य भवान् दिल्लीनगरे भोगीलाल लेहरचन्द इंस्टिट्यूट आफ इण्डोलाॅजी संस्थाया निदेशकपदं सुशोभितवान्। प्रो. जैनः भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन घटितायाः संस्कृतपरिषदः सम्मानितः सदस्यः अथ च भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषदः गौरवार्हः अध्यक्षश्च आसीत्।
सम्प्रति प्रो. जैनः जैनविश्वभारती संस्थाने सम्मानिताचार्यः, स्याद्वाद महाविद्यालयस्य सक्रियोऽध्ष्ठिाता च वर्तते। प्रो. प्रेमी मथुरातः प्रकाश्यमानस्य जैनसन्देशपाक्षिकपत्रस्य मानदः सम्पादकः, अनेक-ग्रन्थानां सम्पादकः, मौलिकग्रन्थानां लेखकश्चास्ति। भारतीयज्ञानपीठ, नईदिल्लीतः सद्यः प्रकाशितं भवतः श्रमण संस्कृति एवं वैदिक व्रात्यपुस्तकं मनीषिभिः प्रशंसतिम्।
प्रो. जैनः महावीरपुरस्कारेण, श्रुतसंवर्धनपुरस्कारेण, अहिंसा अन्ताराष्ट्रियपुरस्कारेण, आचार्यज्ञानसागर पुरस्कारेण, गोम्मटेश्वरपुरस्कारेण, जैनागम-मनीषासम्मानेन, जैनरत्नेति उपाध्निा च विभूषितोऽस्ति।
प्रो. जैनस्य जैनधर्मदर्शनप्राकृत-संस्कृतसाहित्यविषयकाः शताधिका आलेखाः सन्ति प्रकाशिताः। आचार्यजैनेन राष्ट्रिया अन्ताराष्ट्रियाः संगोष्ठड्ढः कार्यशालाः सम्मेलनानि चायोजितानि। अस्य मार्गदर्शने नैके शोधच्छात्राः शोधोपाधिं लब्धवन्तः। जैनधर्मदर्शनप्राकृतसंस्कृतापभ्रंशभाषासाहित्यक्षेत्रस्य वरिष्ठो विद्वान् प्रो. जैनोऽद्यापि प्राचीनशास्त्राणाम् अध्ययनाध्यापने ग्रन्थानां सम्पादनलेखने च निरन्तरं प्रवर्तते।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् प्रो. फूलचन्द जैन प्रेमीमहोदयस्य सुदीर्घां प्राच्यविद्यासेवां तत्र सत्यनिष्ठां च केन्द्रीकृत्य एनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी
प्रो. जैन जी इतिहास, जैनधर्म-दर्शन, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश भाषा एवं साहित्य क्षेत्र के वरिष्ठ विद्वान् हैं। आपका जन्म दिनांक 12 जुलाई 1948 को दलपतपुर, जिला सागर (म.प्र.) में माता-पिता श्रीमती उद्यैती देवी-सिंघई नेमीचंद जैन के यहाँ हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा पैतृक गाँव में ही हुई, इसके पश्चात् पारंपरिक शिक्षा हेतु पांच वर्ष तक आपने कटनी (म.प्र.द्ध के श्री शान्तिनिकेतन जैन संस्कृत विद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात् आपने वाराणसी के सुप्रसि( श्री स्याद्वाद महाविद्यालय में आचार्य पर्यंत अध्ययन किया। आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से शास्त्राचार्य (जैनदर्शनद्ध तथा पाश्र्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान में शोधकार्य करते हुए पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की है।
आपने अध्यापन कार्य का शुभारम्भ जैन विश्व भारती, लाडनूं (राजस्थान) जैन उच्च शिक्षा संस्थान से किया। तदनन्तर संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में दीर्घकाल तक जैनदर्शन विभाग के प्रोपेफसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कीं। इसके पश्चात् आपने दिल्ली स्थित भोगीलाल लहेरचन्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक पद को भी सुशोभित किया। केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित संस्कृत परिषद् के आप सम्मानित सदस्य तथा अखिल भारतवर्षीय दि. जैन विद्वत् परिषद् के अध्यक्ष रह चुके हैं।
वर्तमान में आप जैन विश्वभारती संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) लाडनूं राजस्थान में एमेरिटस प्रोफेसर तथा श्री स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी के अध्ष्ठिाता के रूप में सक्रिय हैं, तथा मथुरा से प्रकाशित पाक्षिक पत्र जैन सन्देशके मानद सम्पादक भी हैं। आपने कई मौलिक ग्रंथों के सृजन के साथ-साथ अनेक ग्रंथों का सम्पादन किया है। भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली से सद्यः प्रकाशित श्रमण संस्कृति एवं वैदिक व्रात्यनामक पुस्तक अनेक मनीषियों द्वारा प्रशंसित, आपकी सुप्रसिद्ध कृति हैं। जैनरत्नकी उपाधि से विभूषित आप महावीर पुरस्कार, श्रुत संवधर््न पुरस्कार, अहिंसा इण्टरनेशनल पुरस्कार, आचार्य ज्ञानसागर पुरस्कार, गोम्मटेश्वर पुरस्कार, जैन आगम मनीषा सम्मान आदि अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित हैं।
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में जैनधर्म-दर्शन एवं प्राकृत-संस्कृत साहित्य विषयक शताधिक शोध एवं सामयिक आलेख प्रस्तुत करने एवं उनके प्रकाशित होने के साथ-साथ आपने अनेक राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्राकृत कार्यशालाओं का सफल संयोजन किया है। अब तक अनेक शोधर्थी आपके मार्गनिर्देशन में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं एवं कर रहे हैं। आज भी आप संस्कृत और प्राकृत भाषा के प्राचीन शास्त्रों के अध्यापन, सम्पादन एवं लेखन कार्य में निरंतर संलग्न हैं।
उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान प्रो. पूफलचन्द जैन प्रेमीजी की सुदीर्घ प्राच्यविद्या सेवा एवं संस्कृत निष्ठा को देखकर उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।
राजाराम शुक्ल
काश्याः लब्धप्रतिष्ठस्य स्वर्गीय-आचार्यजयरामशास्त्रिशुक्लमहोदयस्य सुपुत्राः  आचार्यराजारामशुक्लः 6.6.1966 दिनाङ्के काश्यां जनिमलभत। काशीराजद्वारा संचालिते विद्यामन्दिरे आरम्भिकीं शिक्षां परिसमाप्य आचार्यशुक्लः वाराणसीस्थ-सम्पूर्णानन्दसंस्कृत- विश्वविद्यालयतः नव्यन्यायविषये आचार्यपरीक्षां (स्वर्णपदकेन सह) तथा विद्यावारिधिः एवं वाचस्पतिः इति शोधेपाधिं सम्प्राप्य 1991 वर्षतः 2009 वर्षं यावत् तत्रैव विश्वविद्यालयस्य न्यायवैशेषिकविभागे प्राध्यापकपदं तथा अनुसन्धनसंस्थानस्य निदेशकपदं सुशोभितवान्। सम्प्रति आचार्यशुक्लः काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य वैदिकदर्शनविभागे आचार्यपदे कार्यरतोऽस्ति। आचार्यशुक्लेन न्यायवेदान्तादिविषयेषु 19 ग्रन्थानां रचना/सम्पादनं कृतं येषु अनेके ग्रन्थाः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन पुरस्कृताः सन्ति। एतदतिरिक्तं श्रीशुक्लस्य अनके शोध्लेखाः राष्ट्रियस्तरे अन्ताराष्ट्रियस्तरे च विभिन्नपत्रिकासु प्रकाशितास्सन्ति। विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य द्वे तथा शिमलास्थ- भारतीयोच्चाध्ययनसंस्थानस्य एका शोधपरियोजनाऽपि आचार्यशक्लेन सम्यक् सम्पादिता। आचार्यशुक्लस्य मार्गनिर्देशने दश शोध्छात्राः शोधेपाधिं प्राप्तवन्तः। तथा सम्प्रति सप्तच्छात्राः शोध्रताः सन्ति। सारस्वती सुषमा, विश्वभाषाः, संस्कृतविद्या, प्रतिपित्सा, गाण्डीवम्-प्रभृतिप्रतिष्ठितपत्रिकाणामपि सम्पादनं भवता कृतम्। राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरासु संगोष्ठीषु आचार्यशुक्लस्य वक्तव्यानि प्रशंसितानि सन्ति। नेपाल, स्काॅटलैण्ड, थाईलैण्ड, माॅरीशसप्रभृतिदेशेषु शैक्षणिककार्यक्रमेषु आचार्यशुक्लेन सहभागः कृतः। सम्प्रति आचार्यशुक्लः माॅरीशसस्थिते महात्मगांध्सिंस्थाने भारतीयदर्शनस्य बाह्यविशेषज्ञरूपेण नियुक्तोऽस्ति।
विभिन्नविश्वविद्यालयानां कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद्, प्रकाशनसमितिः, अनुसन्धनोपाध्सिमितिः, अध्ययनमण्डलम् आदिषु आचार्यशुक्लः परामर्शदातृरूपेण सदस्यरूपेण च कार्यं करोति।  सहैव भारतसर्वकारीयमानवसंसाधनमन्त्रालयस्य भारतीयदार्शनिकानुसन्धनपरिषद्-भारतवाणीपरियोजनाप्रभृतिष्वपि आचार्यशुक्लस्य सक्रिययोगदानमस्ति। विश्वविद्यालयानुदानायोगः तथा राष्ट्रियमूल्यांकन एवं प्रत्यायनपरिषद् (नैक) इत्यत्रपि आचार्यशुक्लः विभिन्नरूपेण सहकारं करोति।
शिक्षायाः क्षेत्रो उल्लेखनीययोगदानार्थम् अचार्यशुक्लः बादरायणव्याससम्मानः (महामहिमराष्ट्रपतिद्वारा),अद्वैतसिद्धिरत्नाकरः, शंकरपुरस्कारः, पं. प्रतापनारायणमिश्रस्मृतियुवपुरस्कारः, शास्त्रानिधिः, ज्ञाननिधिः, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र- सरस्वतीपुरस्कार इत्यादिभिः सम्मानैः समलंकृतोऽस्ति।
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् आचार्यराजारामशुक्लस्य संस्कृतशास्त्रासेवां शास्त्रानिष्ठां गम्भीरवैदुष्यं च केन्द्रीकृत्य एनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी

काशी के लब्ध् प्रतिष्ठ विद्वान् न्यायरत्न स्वर्गीय आचार्य जयराम शास्त्री शुक्ल के सुपुत्र प्रो. राजाराम शुक्ल जी का जन्म 6 जून 1966 को वाराणसी में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा काशीराज द्वारा संचालित विद्या मंदिर में हुयी। आपने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से नव्यन्यायाचार्य (स्वर्ण पदक सहित),विद्यावारिधि तथा वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1991 से वर्ष 2009 तक आप सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय वैशेषिक विभाग में प्राध्यापक तथा अनुसन्धन संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य करने के पश्चात् सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वैदिक दर्शन विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। प्रो. शुक्ल ने न्याय एवं वेदान्त विषयों पर 19 ग्रन्थों की रचना/सम्पादन किया है, जिनमें अनेक ग्रन्थों को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके अनेकों शोध लेखों का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दो एवं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की एक बृहत् शोधपरियोजना पर अनुसंधन कार्य किया है। आपके मार्ग निर्देशन में लगभग 10 शोध छात्रों ने शोधेपाधि प्राप्त की है तथा सम्प्रति 7 छात्र शोधकार्य में संलग्न हैं। आचार्य शुक्ल सारस्वती सुषमा, विश्वभाषा, संस्कृत विद्या, प्रतिपित्सा, गाण्डीवम् आदि अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक संगोष्ठियों में आपके वक्तव्य प्रशंसित किये गये हैं। नेपाल, स्काॅटलैण्ड, थाईलैण्ड, माॅरीशस आदि देशों में आपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है। सम्प्रति आप मारीशस स्थित महात्मा गांध्ी संस्थान में भारतीय दर्शन के बाह्य विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत हैं।
विभिन्न विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, प्रकाशन समिति, अनुसन्धनोपाधि समिति, अध्ययन मण्डल आदि के परामर्श दाता एवं सदस्य होने के साथ साथ मानव संसाध्न विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की विभिन्न समितियों, यथा- भारतीय दार्शनिक अनुसन्धन परिषद्, भारतवाणी परियोजना आदि में सम्मानित सदस्य के रूप में आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान अयोग तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) में भी आप सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु आपको बादरायण व्यास सम्मान (महामहिमराष्ट्रपति द्वाराद्ध अद्वैतसिद्धिरत्नाकर, शंकर पुरस्कार, पं. प्रतापनारायण मिश्र स्मृति युवा पुरस्कार, शास्त्रानिधि, ज्ञाननिधि, श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती पुरस्कार आदि विभिन्न सम्मानों से अलंकृत किया गया है।
उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान आचार्य राजाराम शुक्ल की गम्भीर शास्त्रासेवा, संस्कृत निष्ठा एवं शास्त्रीय वैदुष्य को लक्षित कर उन्हें रूपये एक लाख एक हजार के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।

गोपबन्धु मिश्र
प्रो. गोपबन्धुमिश्रः उत्कलप्रान्ते नयागड जनपदस्य बिरुड़ानाम्नि ग्रामे उत्कलीय-ब्राह्मणकुले ऊनषष्ठ्यधिकोनविंशति शततमे (1959) ईशाब्दे जनिं लेभे। अस्य कुटुम्बे माता श्रीमती सुना देवी, पिता श्री अपर्ति मिश्रः अग्रजौ श्रीदीनबन्धु श्रीकृपासिन्धु मिश्रौ आसन्। एतेषां सदिच्छया बालको गोपबन्धुः ग्रामे प्राथमिकशिक्षामवाप्य संस्कृतम् अधयेतुम् आदौ बोलगडस्य संस्कृत पाठशालायां ततः पुर्यां केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे प्रवेशमवाप्तवान्। ततः शास्त्रिपरीक्षां समुत्तीर्य छात्रो गोपबन्धुः विश्वभारती शान्तिनिकेतनतः स्नातकोत्तरोपाधधिम् पटना विश्वविद्यालयात् 1986 ईशवीये शोधेपाधिं तथा वीरकुँवरसिंह विश्वविद्यालयात् डी.लिट् शोधेपाधिं च लब्धवान्।
प्रो. मिश्रः स्नातकोत्तरम् उपाधिं लब्ध्वैव आरा नगरे महाराज कालेज मधये संस्कृत प्रवत्तृफपदे 1980 ईशवीये नियुक्तो जातः। तत्र संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं कुर्वाणः असौ मिश्रः त्रयोविंशतिं वर्षाणि यापितवान्। ततः प्रो. मिश्रः 2004 वर्षे काशीहिन्दूविश्वविद्यालय संस्कृतविभागे प्रवाचकपदे नियुक्तो जातः। सम्प्रति तत्रैव आचार्यपदं विभागाध्यक्षपदं चालंकुर्वन् प्रो. मिश्रः देशे विदेशे च संस्कृतविद्यां प्रसारयति।
प्रो. गोपबन्धुः सन् 2010 तः 2012 यावत् सत्रद्वयं फ्रांसदेशस्य पेरिसनगरे सोर्बोन नूवेल विश्वविद्यालये संस्कृतातिथिरूपाध्यापकः सन् शोधकार्यम् अध्यापनं च कृतवान्। एतस्य सत्प्रयासेन तत्र पेरिसनगरे संस्कृतदिवसस्य अयोजनम् आरब्धम्, यत्र प्रतिवर्षमसावपि प्रायः संगच्छते। तत्रत्या ल अकादमी दे इंस्क्रिप्सिओं ए बेल लेत्रइत्याख्या संस्था प्रो. गोपबन्धेः प्रयासं विलोक्य एनम् एकसहस्रयूरोमुद्रया सह अन्ताराष्ट्रिय हिरायामपुरस्कारेण सम्मानितवती।
प्रकाशनम्- प्रो. मिश्रस्य सप्त (7) पुस्तकानि सन्ति प्रकाशितानि। तत्र प्रफांसीसी-उपन्यासस्य ल पेति फ्रांसइत्यस्यकनीयान् राजकुमारःइति शीर्षकेण अनुवादोऽपि प्रकाशितः। एतेन सम्पादितो महाभाष्यादर्शःइति ग्रन्थो राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन प्रकाशितः। एतस्य ऊनचत्वारिंशल्लेखाः सन्ति प्रकाशिताः। असौ मिश्रवर्यः आरण्यकम्इति षाण्मासिक शोधपत्रस्य सम्पादनमपि करोति। एतस्य मार्गनिर्देशने सम्प्रति अष्टाविंशतिः (28द्ध शोधच्छात्राः शोधकार्यं कुर्वन्ति। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम् प्रो. गोपबन्धुमिश्रस्य विशिष्टां संस्कृतसेवां संस्कृतस्य प्रसाराय सत्यनिष्ठां च विलोक्य एनम् एकसहस्राधिकैकलक्षरूप्यकाणां विशिष्टपुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी
ओडिशा के नयागड जिले के अन्तर्गत बिरुडागाँव  में 1959 को प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र का जन्म कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ है। माता श्रीमती सुना देवी एवं पिता श्री अपर्ति मिश्र के कनिष्ठ पुत्र श्री मिश्र ने प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् निकटस्थ बोलगड की संस्कृत पाठशाला से प्रथमापरीक्षा उत्तीर्ण करके श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ पुरी में अध्ययन किया और राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से 1974 में स्नातक परीक्षा एवं विश्वभारती शान्ति निकेतन से संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी में एम्.ए. उपाधि अर्जित की। पटना विश्वविद्यालय से 1986 में पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करके प्रो. मिश्र ने 2004 में वीर कुँवरसिंह विश्वविद्यालय से डी.लिट्. की उपाधि प्राप्त की है।
स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महाराजा कालेज आरा में संस्कृत प्रवत्तफा पद पर प्रो. मिश्र की 1980 में नियुक्ति हुई। वहाँ इन्होंने लगभग 23 वर्षों तक संस्कृत का अध्यापन किया। तदनन्तर 2004 से मिश्र जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में रीडर पद पर नियुक्त हुए। वहाँ वर्तमान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। 2010 से 2012 तक आपने सोर्बोन नूवेल विश्वविद्यालय पेरिस में संस्कृत विषय का अध्यापन एवं शोधकार्य किया है। आपके प्रयास से पेरिस में 2012 में प्रथम बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन आरंभ हुआ जो अद्यावधि वहाँ प्रत्येक वर्ष जून में आयोजित होता है। उसमें प्रायः प्रत्येक वर्ष आपकी सहभागिता रहती है।
फ्रांस में संस्कृत भाषा के प्रचारार्थ किये गये आपके प्रयास के कारण 2015 में पेरिस की प्रसिद्ध संस्था ल-अकादमी दे इंस्क्रिप्सिओं ए बेल लेत्रकी ओर से 1000 यूरो के साथ अन्ताराष्ट्रिय ‘‘हिरायाम’’ पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया गया है।
प्रो. मिश्र ने 43 राष्ट्रिय/अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी/सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है। प्रो. मिश्र की 7 पुस्तकें, संस्कृत में यात्र कथा, 39 शोध लेख एवं प्रसिद्ध  फ्रांसीसी उपन्यास ल पेति प्रांसका कनीयान् राजकुमारःशीर्षक में  संस्कृत अनुवाद प्रकाशित हैं। आपने पेरिस के ग्रन्थालय में प्राप्त संस्कृत पाण्डुलिपि महाभाष्यादर्शःका सम्पादन किया है जिसका प्रकाशन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान ने किया है। आपके मार्गनिर्देशन में 28 छात्रों ने पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की है। ‘‘आरण्यकम्’’ नामक अर्धवार्षिक संस्कृत शोधपत्र का, उसके प्रारम्भ काल 1994 से आप सम्पादक हैं।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रो. गोपबन्धु मिश्र की उत्कृष्ट संस्कृत सेवा तथा संस्कृत के प्रति उनके योगदान का विवेचन करेक उन्हें एक लाख एक हजार रूपये के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया।

सुरेन्द्रपाल सिंह
डॉ.सुरेन्द्रपालसिंहस्य जन्म उत्तरप्रदेशान्तर्गतचित्रकूटजनपदस्य लक्ष्मीपुर-खण्डेहा- नामके ग्रामे 1965 तमे ख्रीष्टाब्दे जनवरीमासस्य प्रथमतारिकायामभवत्। अस्य माता स्व.रामप्यारी तथा च पिता स्व. भूपालसिंह आस्ताम्। डॉ.सिंहमहोदयेन स्वग्रामस्यैव माध्यमिकविद्यालयेऽधीत्य हाईस्कूल-इण्टरपरीक्षे प्रथमश्रेण्या उत्तीर्णे। तदनन्तरम् इलाहाबाद- विश्वविद्यालयस्य स्नातक-परास्नातकपरीक्षे प्रथमश्रेण्यैव उत्तीर्णे। क्रमेण जे. आर. एफ. परीक्षाम् उत्तरता डॉ.सिंहेन 1993 तमे ख्रीष्टाब्दे इलाहाबादविश्वविद्यालयस्य डी.फिल्. उपाधिःलब्धः। ततो महोदयेन आंग्लसाहित्य-पालि-प्राचीनेतिहासविषयान् अधिकृत्यापि परास्नातकोपाधिःलब्धः।
डॉ.सुरेन्द्रः 1996 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबादविश्वविद्यालयस्य संघटके सी.एम.पी. महाविद्यालये सहायकाचार्यत्वेन नियुक्तोऽथच 2008 ख्रीष्टाब्दतः तत्रैव उपाचार्यत्वेन कार्यरतो विद्यते।
डॉ.सिंहस्य सप्तग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति- जातकविमर्शः’, ‘श्रूयते न तु दृश्यते’, ‘कादम्बरी टीका’, ‘उत्तरप्रश्नम्’, ‘लक्ष्मीकान्तयशोभूषणम्’, साहित्यशेवधिःतथाच भारतीयमनीषादर्शनम्येषु 2003 तमे वर्षे जातकविमर्शः’, 2014 तमे वर्षे श्रूयते न तु दृश्यते’, 2015 तमे वर्षे च उत्तरप्रश्नम्इति ग्रन्था उत्तरप्रदेश- संस्कृतसंस्थानस्य विविधपुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। डॉ.सुरेन्द्रः 2017 तमे ख्रीष्टाब्दे हिन्दीसाहित्यसम्मेलनस्य प्रयागस्थस्य ‘‘संस्कृतमहामहोपाध्याय’’ इति मानद-उपाधिना समलंकृतो जातः। 2003 तमे वर्षे उत्तरप्रदेश- संस्कृतसंस्थानस्य सदस्यत्वेनाथ च राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य अष्टानाम् अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणकेन्द्राणां संयोजकत्वेन मनोनीतः। डॉ.सिंहः वाङ्मयम्इत्यस्याः प्रतिष्ठितषाण्मासिकसंस्कृतशोधपत्रिकायाः सम्पादको विद्यते। महोदयस्य 60 संख्याकानि शोधपत्रणि विविधासु आन्ताराष्ट्रियशोधपत्रिकासु प्रकाशितानि सन्ति।
डॉ.सुरेन्द्रः प्रयागस्थायाः त्रिवेणिका-संस्कृतपरिषदः संस्थापकसचिवः, या परिषद् संस्कृतं प्रचारयति। प्रतिवर्षम् इलाहाबादे अन्तर्विश्वविद्यालयीयाः संस्कृतशास्त्रार्थ-शलाका-परीक्षादिप्रतियोगिताः समायोज्यन्ते विजेतारश्च त्रिवेणिकागौरवइति सम्मानेन समलघ्कार्यन्ते। कारयितृ-भावयितृप्रतिभायुतः डॉ.सुरेन्द्रः सम्प्रति-पालिप्राकृत- ग्रन्थोपलब्धसंस्कृतकाव्यशास्त्रीयतत्त्वानामालोचनात्मकमध्ययनम् इति शोधपरियोजनायां रतोऽस्ति।
महत्त्वपूर्णसारस्वतसाधनायां संलग्नं डॉ.सुरेन्द्रपालसिंहमहोदयं सहस्राधिकैकलक्षरूप्यात्मकेन विशिष्ट- पुरस्कारेण सभाजितः।
हिन्दी
डॉ.सुरेन्द्रपाल सिंह का जन्म उ.प्र. के चित्रकूट जनपद के लक्ष्मीपुर-खण्डेहा ग्राम में 01 जनवरी सन् 1965 ई. में हुआ था। आपकी माता स्व. रामप्यारी एवं पिता स्व. भूपाल सिंह थे। डॉ.सिंह ने ग्राम के ही माध्यमिक विद्यालय खण्डेहा से हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं। तत्पश्चात् इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ए. एवं एम.ए. की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण कीं। क्रमशः जे.आर.एफ. परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए डॉ.सुरेन्द्र पाल सिंह ने सन् 1993 ई. में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल्. उपाधि अर्जित की। साथ ही आपने अंग्रेजी, पालि एवं प्राचीन इतिहास विषय में भी परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
डॉ.सुरेन्द्र सन्1996 ई. में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक सी.एम्.पी. महाविद्यालय में असि. प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और सन् 2008 ई. से वहीं पर एसो. प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉ.सिंह के सात ग्रन्थ प्रकाशित हैं- जातकविमर्श’, ‘श्रूयते न तु दृश्यते’, ‘कादम्बरी टीका’, ‘उत्तरप्रश्नम्’, ‘लक्ष्मीकान्तयशोभूषणम्’, ‘साहित्यशेवधि तथा भारतीय मनीषा दर्शन जिनमें से सन् 2003 ई. में जातकविमर्श’, 2014 में श्रूयते न तु दृश्यते’, 2015 में लक्ष्मीकान्तयशोभूषणम्तथा 2017 में उत्तरप्रश्नम्ग्रन्थ उ.प्र. संस्कृत संस्थान द्वारा विविध् पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको 2017 में ही संस्कृत महामहोपाध्यायकी मानद उपाधि प्रदान की गयी है। 2003 ई. में उ.प्र. संस्कृत संस्थान के सदस्य और राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के 8 अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रों के मनोनीत संयोजक रह चुके डॉ.सिंह प्रतिष्ठित षाण्मासिक संस्कृत शोधपत्रिका वाघ्मयम्’ (प्ैैछ: 2278-0084द्ध के सम्पादक हैं। आपके लगभग 60 शोधपत्र विभिन्न राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रिय शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित हैं।
डॉ.सुरेन्द्र पाल सिंह त्रिवेणिका संस्कृत परिषद्, इलाहाबादके संस्थापक सचिव हैं जो संस्था संस्कृत के प्रचार-प्रसार में संलग्न है। जिसके माध्यम से आप विगत कई वर्षों से इलाहाबाद में अन्तर्विश्वविद्यालयीय संस्कृत शास्त्रार्थ प्रतियोगिता तथा शलाकापरीक्षा जैसी प्रतियोगिताओं का समायोजन कर विजेताओं को त्रिवेणिका गौरवसम्मान प्रदान करवाते रहे हैं। कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभा के ध्नी डॉ.सुरेन्द्र इस समय पालि-प्राकृत ग्रन्थों में उपलब्ध् संस्कृत काव्यशास्त्रीय तत्त्वों का आलोचनात्मक अध्ययनविषयक शोधपरियोजना में शोध्रत हैं।
महत्त्वपूर्ण सारस्वत साध्ना में निरत डॉ.सुरेन्द्रपाल सिंह को रूपये एक लाख एक हजार के विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित कर उ.प्र. संस्कृत संस्थान गौरव का अनुभव करता है।
हरिदत्त शर्मा
प्रख्यातः संस्कृत-विद्वान् कविः हरिदत्तशर्मा 1948 ईसवीयवर्षे सप्तविंश- सितम्बरतिथौ उत्तरप्रदेशराज्यस्य हाथरस-नगरे जन्म लेभे। तस्य माता श्रीमती हरप्यारीदेवी पिता च श्रीलहरीशङ्करशर्मा आस्ताम्। तस्यारम्भिकी शिक्षा हाथरसनगरे उच्चशिक्षा च इलाहाबादविश्वविद्यालये जाते। अत्र एम.ए. संस्कृतपरीक्षायां प्रथमस्थानमवाप्य सः षट् स्वर्ण-रजत-पदकानि लब्धवान्। अत्रैव आचार्याद्याप्रसादमिश्राणां निर्देशने काव्य- शास्त्रीय-भावेषु शोधकार्यं विधय तेन डी.फिल्. इत्युपाध्र्लिब्धः। 1972 तमे वर्षे तस्य नियुत्तिफः इलाहाबाद-विश्वविद्यालये जाता। अत्रैव च तेन प्रवक्तुः, उपाचार्यस्य, आचार्यस्य विभागाध्यक्षस्य च रूपेण कार्यं कृतम्।
आचार्यहरिदत्तेन रचनात्मके आलोचनात्मके च क्षेत्रो चतुर्दश-ग्रन्थानां प्रणयनं कृतम्, प्रतिष्ठित-पत्र-पत्रिकासु च तस्य अशीति-सघ्ख्याकाः शोध-निबन्धः प्रकाशिताः। तस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति-संस्कृत-काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, गीतकन्दलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बालगीताली, आक्रन्दनम्, लसल्लतिका, नवेक्षिका, वैदेशिकाटनम्। आचार्यस्य निर्देशने आद्यावधि ऊनत्रिंशत् (29) शोधकार्याणि सम्पन्नानि। तस्य पञ्च-मौलिक-रचनासु उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-संस्थानेन, एकस्यां रचनायां दिल्ली-संस्कृत-अकादम्या, एकस्याञ्च रचनायां लसल्लतिकायां साहित्य-अकादम्या प्रतिष्ठिताः पुरस्काराः प्रदत्ताः। उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-संस्थानात् तेन 2012 वर्षीयो विशेषपुरस्कारोलब्धः। संस्कृते अतिविशिष्टयोगदानाय सः 2015 वर्षे प्रतिष्ठितेन राष्ट्रपति-सम्मानेनअलंकृतो जातः।
आचार्यशर्मणा जर्मनी-फ्रांस-नीदरलैण्ड्स-अस्ट्रिया-थाइलैण्ड-मलेशिया-इण्डोनेशिया-इटली-मारिशस- स्काटलैण्ड- अमेरिका-जापानादीनां षोडश-देशानां शैक्षणिकी सांस्कृतिकी च यात्र कृता। थाइलैण्डे बैघ्काके स अभ्यागताचार्यरूपेण त्रिवर्षाणि कार्यरत आसीत्। तेन 25 अन्ताराष्ट्रिय-सम्मेलनेषु, 25 राष्ट्रिय-सम्मेलनेषु, 80 सङ्गोष्ठीसु च सक्रियरूपेण भागो गृहीतः, अनेकत्र आध्यक्ष्यं संयोजकञ्च निर्व्यूढम्। 2012 वर्षे सः अखिल-भारतीय-प्राच्य-सम्मेलनस्यउपाध्यक्षपदे प्रतिष्ठितोऽभूत्। हरिदत्तस्य रचनाः नैकविश्वविद्यालयानां पाठ्यक्रमेषु निर्धरिताः। तस्य रचनासु दशाध्किेषु विश्वविद्यालयेषु शोधकार्याणि प्रचलन्ति। स अनेकेषां विश्वविद्यालयानाम् आयोगानाञ्च समितिषु उच्चपदेषु नियुक्तः। स अन्ताराष्ट्रिय-संस्कृताध्ययन-समवाय’-संस्थायाः सम्मानितः, ‘परामर्शदातृ-समिति’-सदस्यः सञ्जातः।
इत्थञ्चास्य भौमिकीं संस्कृतसेवाम् अभिनवं साहित्यिकम् अवदानं च केन्द्रीकृत्य उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं प्रो. हरिदत्तशर्माणं महर्षिव्याससम्मानेन एकसहस्राधिकलक्षद्वयरूप्यकमितेन पुरस्कारेण पुरस्कृतवान्।
हिन्दी
संस्कृत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान् एवं कवि हरिदत्त शर्मा संस्कृत-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। आपका जन्म वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश के हाथरस नगर में हुआ है। आपकी माता श्रीमती हरप्यारी देवी एवं पिता श्री लहरी शङ्कर शर्मा थे। आपकी आरम्भिक शिक्षा हाथरस में हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। यहाँ एम.ए. संस्कृत परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें छः स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त हुए। यहीं पर आपने संस्कृत-काव्यशास्त्रीय भावों पर शोध कर डी.फिल् उपाधि प्राप्त की। सन् 1972 में डॉ.शर्मा की नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गई और वहीं उन्होंने प्रवत्तफा, उपाचार्य एवं आचार्य के रूप में कार्य किया। डॉ.शर्मा के निर्देशन में अब तक 29 शोध-कार्य सम्पन्न हो चुके हैं।
प्रो. शर्मा ने रचनात्मक एवं आलोचनात्मक क्षेत्र में 14 ग्रन्थों का लेखन किया है तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनके 80 शोध-निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं- संस्कृत-काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, गीतकन्दलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बालगीताली, आक्रन्दनम्, लसल्लतिका, नवेक्षिका, वैदेशिकाटनम् आदि। उनकी पाँच मौलिक रचनाओं पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, एक रचना पर दिल्ली संस्कृत अकादमी तथा एक रचना लसल्लतिकापर साहित्य अकादेमी, दिल्ली की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2012 में उन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
प्रो. शर्मा 16 देशों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक यात्रा कर चुके हैं। यू.जी.सी. के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्रामके अन्तर्गत वे जर्मनी एवं फ्रांस गए तथा आई.सी.सी.आर. द्वारा प्रतिनियुक्ति पर थाईलैण्डकी राजधनी बैंकाॅक में स्थित शिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी में वे तीन वर्ष तक विजिटिंग प्रोफेसरके रूप में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने अब तक 25 अन्तर्राष्ट्रीय, 25 राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा 80 संगोष्ठियों में भाग-ग्रहण किया है। वे अनेक विश्वविद्यालयों की उच्च प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समितियों के सदस्य रहे हैं और हैं। उनकी रचनाएँ अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धरित हैं तथा उन पर अनेक शोध-कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। वे 2012 में आॅल इण्डिया ओरियण्टल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं तथा इण्टरनेशनल एसोसिएशन आॅफ संस्कृत स्टडीजकी कान्सेल्टेटिव कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं। प्रो. शर्मा 2015 में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मानसे अलंकृत किये गए हैं। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, विशिष्ट वैदुष्य एवं उनके साहित्यिक अवदान को केन्द्रित करते हुए, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान प्रो. हरिदत्त शर्मा को रूपये दो लाख एक हजार के महर्षि व्यास सम्मान से सम्मानित किया।