उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत विद्यालय

विद्यालय नाम                      पता    जिला
बल्देव संस्कृत महाविद्यालय     तरयां पिपरी     वाराणसी
कपिलेश्वर आ0संस्कृत महाविद्यालय      निमैचा  वाराणसी
कस्तूरबा देबी संस्कृत बा0विद्यालय हुकुलगंज वाराणसी
ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय    तिलमापुर       वाराणसी
शास्त्रार्थ महाविद्यालय    दशाश्वमेध      वाराणसी
केदारनाथ संस्कृत महाविद्यालय   गोपपुर, चोलापुर  वाराणसी
विश्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय       रामघाट वाराणसी
काशी विद्यामंदिर  संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    मिश्र पोखरा  वाराणसी
बंशीधर संस्कृत महाविद्यालय     सराय नन्दन    वाराणसी
आयुर्वेदिक संस्कृत महाविद्यालय  बडा़गांव वाराणसी
आदर्श सेवा भारती संस्कृत महाविद्यालय   रामगांव वाराणसी
बद्रीनारायण विद्यालय म0संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय कनियर वाराणसी
टीकमणि संस्कृत कालेज  सकरकन्द गली  वाराणसी
सरस्वती गुरुकुल विद्यापीठ       मुनारी  वाराणसी
रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय   शंकुलधारा खोजवां वाराणसी
मुमुक्ष भवन वेद वेदान्त संस्कृत महाविद्यालय     अस्सी  वाराणसी
हनुमत संस्कृत महाविद्यालय     हाथी बरनी      वाराणसी
आनन्दा देबी कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय   शिवाला वाराणसी
नित्यानन्द वेद महाविद्यालय            वाराणसी
आदि महेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दारानगर वाराणसी
भवानी शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  धर्मकूप  वाराणसी
आदर्श श्री सांग संस्कृत विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ादेव  वाराणसी
रामजानकी संस्कृत माध्यमिक     ईश्वरगंगी       वाराणसी
धर्म सेवक विद्यापीठ     गोविंदपुर वाराणसी
विशुद्धानन्द संस्कृत महाविद्यालय  मुंशीघाट वाराणसी
हरिहर संस्कृत पाठशाला   नीलकंठ वाराणसी
नीलकंठेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   नीलकंठ वाराणसी
उषा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  छोटी मलदहिया  वाराणसी
भैरव संस्कृत पाठशाला   नहिया  वाराणसी
लंगोटिया हनुमान संस्कृत विद्यालय       दीनदासपुर जनसा वाराणसी
दास विद्यापीठ  गरथौली,चौबेपुर   वाराणसी
ब्रह्मर्षि बलदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       लक्ष्मीकुण्ड      वाराणसी
नकटेश्वरी संस्कृत पाठशाला       नकटी भवानी लम्भुआ    वाराणसी
हनुमत संस्कृत महाविद्यालय     चौकाघाट वाराणसी
श्री माँ आनन्दमयी कन्या विद्यापीठ       भदैनी   वाराणसी
रामचन्द्र जी हरिराम गोयनका संस्कृत पाठशाला     रामेश्वर वाराणसी
जनता संस्कृत विद्यालय  छित्तूपुर वाराणसी
गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदागिन वाराणसी
अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम   शिवपुर  वाराणसी
गुरुनानक निर्मल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्वेश्वरगंज वाराणसी
वेद वेदांग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    कामेश्वर महादेव वाराणसी
दीनानाथ महाश्रयेन्द्र देव संस्कृत विद्यालय  नगवां   वाराणसी
शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामघाट वाराणसी
चिदानन्द संस्कृत महाविद्यालय   सप्त सागर     वाराणसी
निगमागम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नीलकंठ वाराणसी
ईश्वरगंगी जी संस्कृत महाविद्यालय ईश्वरगंगी       वाराणसी
आदर्श सेवा संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय  ईश्वरगंगी गली   वाराणसी
परमहंस संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      लाहौरी टोला     वाराणसी
भगवान विष्णु सतुवा बाबा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मणिकर्णिका घाट वाराणसी
सुमन्तेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   हनुमानघाट     वाराणसी
राष्ट्रभाषा संस्थान रामनगर वाराणसी
श्रीमद् स्वामी राघवेन्द्रानन्द सरस्वती महाश्रयेन्द्र संस्कृत महाविद्यालय अस्सी  वाराणसी
निर्मल संस्कृत विद्यालय संगत, लाहौरी टोला       वाराणसी
केदारनाथ संस्कृत पाठशाला       निएशीपुर       वाराणसी
भारतीय साहित्य विद्यालय       मिश्र पोखरा     वाराणसी
मारुति माध्यमिक संस्कृत विद्यालय      सुकुलपुर वाराणसी
श्री यज्ञ मंडल स0 माध्यमिक विद्यालय    सिरकोनी जौनपुर
श्री भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    आलमगंज      जौनपुर
स्वामी ब्रह्मतेज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय             जौनपुर
ईश्वरी नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       बदलापुर जौनपुर
श्रीकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      जय गोपालगंज   जौनपुर
श्री मुरलीधर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  अड़ियार जौनपुर
श्री शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     बरईपार जौनपुर
श्री पिपरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    नीभापुर जौनपुर
श्री विश्वेश्वर  माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय  मीरगंज जौनपुर
श्री विद्याधर्म वर्द्धिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय         जौनपुर
श्री हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   अलीशाहपुर, सिकरारा     जौनपुर
श्री महानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  अमांव  जौनपुर
पं0 दीनदयाल उपाध्याय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       गोपालपुर       जौनपुर
राष्ट्रीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      हटवा, चन्दबक   जौनपुर
श्रीराम द्विहल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मितावां  जौनपुर
श्रीराम प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  गोपालपुर, सिकरारा       जौनपुर
श्रीराम जानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तियरा  जौनपुर
श्री रामाधार द्विवेदी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भाग्यपुर, प्यारेपुर जौनपुर
श्री रामराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   जमालापुर       जौनपुर
श्री रामदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बड़ेरी   जौनपुर
श्री रामचन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मुगरा बादशाहपुर जौनपुर
संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय    नेवड़िया जौनपुर
श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सारनाथ महादेव  जौनपुर
श्री साधू श्री देवनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कूसा    जौनपुर
श्री सांगवेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   मुस्तफाबाद     जौनपुर
श्री सुधार समिति संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     सराय त्रिलोकी   जौनपुर
श्री श्री सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   जलालपुर       जौनपुर
श्री सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      रक्षाश्रम, राजापुर  जौनपुर
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पट्टी, नरेन्द्रपुर    जौनपुर
श्री उमा महेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कोलढेमा जौनपुर
श्री देववाणी प्रचारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   शाहगंज जौनपुर
श्री दूधनाथ शुक्ल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     साजिदपुर, बरहता जौनपुर
श्री वैष्णव भगवान संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    कोल्हुआ जौनपुर
श्री चण्डी मंदिर स्वरुप गुप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   राजाबाजार      जौनपुर
श्री जयमंगल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  नरी खुंशा       जौनपुर
श्री जयहिन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  करशूलनाथ      जौनपुर
श्री जगत नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     जगतगंज       जौनपुर
श्री नेहरु संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     बारी बरहता     जौनपुर
श्री अभय नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बेलवा बाजार    जौनपुर
श्री अल्पेश्वर नाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     जनेवरा  जौनपुर
श्री अम्बिका दत्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     सरपतहा जौनपुर
श्री आदर्श भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     खेतासराय      जौनपुर
श्री आदर्श वासुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    गुतवन  जौनपुर
श्री आदर्श हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     उदयचन्दपुर, केराकत     जौनपुर
श्री आदर्श श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     छंगापुर, लेदुका   जौनपुर
श्री आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    रामपुर  जौनपुर
आदर्श श्री सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रासमण्डल      जौनपुर
श्री गौरीशंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सुजानगंज      जौनपुर
श्री भोलानाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  उकनी   जौनपुर
श्री द्वारिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  बदलापुर खुर्द    जौनपुर
श्री लक्ष्मीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     सिंगरामऊ      जौनपुर
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय     वाजिदपुर       गाजीपुर
आदर्श श्री ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय   रेवतीपुर गाजीपुर
ज्योर्तिमय संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय   सुहवल  गाजीपुर
स्वामी शिवानन्द परमहंस संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  राजामण्डी  गाजीपुर
कृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुहीपुर  गाजीपुर
जमदग्नि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    जमनिया स्टेशन गाजीपुर
पश्चिमी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      शेरपुर कला     गाजीपुर
वेंकटेंश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      रेवतीपुर गाजीपुर
गरुडध्वज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    ढढनी   गाजीपुर
भुवनेश्वर नाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरमेठ  गाजीपुर
बहरुल ओलुम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहरियाबाद      गाजीपुर
श्री यमुना संस्कृत महाविद्यालय   कटसिला चन्दौली
सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविद्यालय प्रभुपुर  चन्दौली
सघन क्षेत्रीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  अजगरा, तारगांव  चन्दौली
श्री दुर्गा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      छत्रपुरा, सैयदराजा चन्दौली
सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय     सकलडीहा       चन्दौली
श्री वेद वेदांग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नवली तोरवां    चन्दौली
श्री हरिकिंकर संस्कृत पाठशाला    प्रतिष्ठा, चुनार   मीरजापुर
संकठा प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय पखवैया मीरजापुर
आदर्श श्री शिव संस्कृत महाविद्यालय     दरामलगंज      मीरजापुर
भागीरथी ट्रस्ट आदर्श संस्कृत महाविद्यालय चुनार   मीरजापुर
श्री पाण्डेय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    अहिकौरा मीरजापुर
विश्वनाथ स्वामी श्री हनुमत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    बरैनी   मीरजापुर
श्री जोखनराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैराबगहा       मीरजापुर
श्री राघव संस्कृत विद्यालय      अहुगी कला     मीरजापुर
श्री गोस्वामी तुलसी दास संस्कृत महाविद्यालय     जमालपुर       मीरजापुर
श्री स्वामी गणेशानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  रैकल, कन्हईपुर   मीरजापुर
आदर्श शिव प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बारीपुर  मीरजापुर
श्री भगवती प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     हलिया  मीरजापुर
सनातन भैरव शंकर ब्रह्म संयुक्त संस्कृत महाविद्यालय     बरियाघाट       मीरजापुर
राबटर्सगंज संस्कृत महाविद्यालय         सोनभद्र
श्री जवाहरलाल नेहरु संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भवानी गांव रेटीकला     सोनभद्र
राष्ट्रीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      तरांवां   सोनभद्र
सूर्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय बारीपुर महराजगंज       संत रविदास नगर (भदोही)
सरस्वती सेवा समिति संस्कृत विद्यालय   बरवां   संत रविदास नगर (भदोही)
बजरंग संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       कुरौठी   संत रविदास नगर (भदोही)
राजाराम संस्कृत महाविद्यालय    गोपीगंज,जखांव   संत रविदास नगर (भदोही)
राधा स्वामी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   राधा स्वामी धाम संत रविदास नगर (भदोही)
श्री हरिहर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महराजगंज  संत रविदास नगर (भदोही)
धर्म हितकारिणी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   नई बाजार संत रविदास नगर (भदोही)
धर्म रक्षिणी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   रोटहा, परसीपुर   संत रविदास नगर (भदोही)
श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       गोपीगंज संत रविदास नगर (भदोही)
शीतल बुद्धि प्रकाशिनी संस्कृत विद्यालय   सुरियांवां संत रविदास नगर (भदोही)
रामेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      उगापुर  संत रविदास नगर (भदोही)
श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   रजपुरा  संत रविदास नगर (भदोही)
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      बुढ़नपुर, कोइलसा आजमगढ़
हिन्दी संस्कृत आदर्श महाविद्यालय महराजगंज      आजमगढ़
श्री सनातन धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      अक्षरचन्दा  आजमगढ़
संस्कृत पाठशाला रानी की सरांय   आजमगढ़
श्री मण्डलेश्वर महादेव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  रायपुर  आजमगढ़
गांधी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय भंवरनाथ आजमगढ़
श्री महेश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     रसूलपुर मठ    आजमगढ़
श्री दुर्गाजी संस्कृत महाविद्यालय   चण्डेश्वर आजमगढ़
श्री दयाराम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय   परमेश्वरपुर     आजमगढ़
भवानन्द संस्कृत महाविद्यालय    पुनर्जी जहांनगंज  आजमगढ़
श्री राजकुमार संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  ब्रह्मपुर गड़ेरुवा  आजमगढ़
वैष्णव हरिदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेरपुर कुटी     आजमगढ़
श्री शिव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      बहरिपुर, चकलालचन्द, संगड़ी   आजमगढ़
भारतीय विद्यापीठ       कोडरा, काजीपुर   आजमगढ़
श्री सन्यासी संस्कृत स्नातक महाविद्यालय  रजादपुर, सकढ़ी  आजमगढ़
प्राचीन धर्म संस्कृत पाठशाला     प्रयागपुर, भुवना बुजुर्ग    आजमगढ़
श्री महारथी संस्कृत महाविद्यालय  कुरहंस कोड़िया   आजमगढ़
सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय     हनुमान गढ़ी    आजमगढ़
श्री परमानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मस्थल, माही रसूलपुर  आजमगढ़
श्री हरिहर संस्कृत महाविद्यालय   गोसाई बाजार    आजमगढ़
सनातन धर्म संस्कृत कालेज      आजमगढ़      आजमगढ़
श्री महारथी संस्कृत विद्यामंदिर   रथी स्थान तिवारी पट्टी   आजमगढ़
ईशमार्ग संस्कृत महाविद्यालय    मुबारकपुर      आजमगढ़
सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय रतनगंज, बनकट, युधिष्ठिर पट्टी    आजमगढ़
श्री बाराह संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     डुभांव, पकड़ीकला आजमगढ़
विद्या रत्न संस्कृत पाठशाला     कनेरी, फूलपुर    आजमगढ़
हिन्दू महासभा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पल्थी   आजमगढ़
श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय      झौआ, बांसपार   आजमगढ़
श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत पाठशाला      जिन्दीपुर आजमगढ़
श्री महाराणी बनदेवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   कहिनौर मऊ
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय     मऊनाथ भंजन   मऊ
ईशमार्ग संस्कृत महाविद्यालय    मऊनाथ भंजन   मऊ
श्रीराम सुन्दर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  सरवा धवरिया साथ      मऊ
भारतीय संस्कृत विद्यालय मुहम्मदाबाद गोहना      मऊ
सुख नन्दन इण्टर कालेज मठ मोहम्मदपुर  मऊ
श्री संस्कृत पाठशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  दोहरीघाट       मऊ
ज्ञानोदय संस्कृत विद्यालय       कमलसागर     मऊ
श्री ब्रह्म विद्या संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       परसूपुर मऊ
श्री सनातन धर्मादर्श संस्कृत महाविद्यालय  हिरज पट्टी मधुवन       मऊ
आर्य विद्या मंदिर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     अम्बा दुबारी     मऊ
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      हथौज   बलिया
श्री सत्यनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      मनियर बलिया
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       शिवानकला      बलिया
आदर्श संस्कृत पाठशाला  सन्दवापुर,बनहरा बलिया
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       चेतन किशोर बलिया     बलिया
स्वामी विवेकानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     पुरुषोत्तम पट्टी   बलिया
श्री दयानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  गणेशपुर बलिया
श्री व्यंतानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  सिकन्दरपुर     बलिया
अमर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेजुरी   बलिया
श्री चित्तेश्वर नाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     चितबड़ागांव     बलिया
श्री पाराशर ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत विद्यालय      सीताकुंड बलिया
द्वाबा संस्कृत प्रचार समिति महाविद्यालय  बैरिया   बलिया
कलचुरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      रतसर  बलिया
श्री दुर्गाजी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    मुण्डेरा कोथ     बलिया
श्री महत्पालेश्वर हरिप्रपन्न रामानुज आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सहतवार बलिया
हिन्दू संस्कृत पाठशाला   भीमपुरा बलिया
श्री गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय       गोरखपुर
बथवाल संस्कृत महाविद्यालय     गोला   गोरखपुर
वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   सहजनवा       गोरखपुर
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय     ढरसी गगहा     गोरखपुर
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      बुदहट  गोरखपुर
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      बड़हलगंज      गोरखपुर
विद्याधर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    मुडेरा   गोरखपुर
संस्कृत पाठशाला कानापार गोरखपुर
संस्कृत महाविद्यालय    ढखवा बाजार    गोरखपुर
आदर्श सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय     रिठिया पिपराइच गोरखपुर
श्री अहिवर्ण आदर्श देवनागरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    मिष्ठौली बेलीपार गोरखपुर
सनातन धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  तिलसर सिंहासपार       गोरखपुर
झौवाधर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     सिकरीगंज      गोरखपुर
बदलूराम सोमनाथ पाण्डेय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      रघुवाडीह गोरखपुर
महाकालिका संस्कृत महाविद्यालय सोपरा देवरिया मुडरेवा    गोरखपुर
श्री रामदास ओरी उपाध्याय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     मण्डारो जगतवला गोरखपुर
श्री नागेश्वर  माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय   बेलाखुर्द गोरखपुर
संस्कृत महाविद्यालय    हितेश्वर पकड़ी दुबे       गोरखपुर
संस्कृत महाविद्यालय    सोहगौरा गोरखपुर
नाथ चन्द्रावत संस्कृत महाविद्यालय       जगदीशपुर      गोरखपुर
श्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   महुआडाबर मिश्रवालिया   गोरखपुर
जगतनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  छितौनी बेलघाट  गोरखपुर
वेदांग ब्याकरण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदही हरिहरपुर  गोरखपुर
सांग सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय झुड़िया खजनी   गोरखपुर
विष्णु भगवान संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असुरन  गोरखपुर
श्री राजधारी त्रिपाठी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    खैराठी सीधेगौड़  गोरखपुर
श्री जनता जनार्दन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बाँसपार पिपरौली गोरखपुर
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       सरैया तिवारी    गोरखपुर
सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     पीपीगंज गोरखपुर
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय     भवापार गोरखपुर
श्री नारंग संस्कृत महाविद्यालय   घुघली  महराजगंज
योगेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      बांसपार घुघली   महराजगंज
मदन मोहन मालवीय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  परतावल महराजगंज
सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     धिवहा हरपुर पकड़ी      महराजगंज
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      जमुई पण्डित    महराजगंज
श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      मंगलापुरम् महराजगंज
लुम्बिनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      फरेन्दा  महराजगंज
श्री बद्रीदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   खैचा मदुऊवा    महराजगंज
सनातन धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  धानी   महराजगंज
महाजनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      वृजमनगंज      महराजगंज
वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   नौतनवां महराजगंज
ऋषिकुल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     सिसवां बाजार   महराजगंज
श्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      रामपुर कारखाना  देवरिया
श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       तेलिया शुक्ल    देवरिया
श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय पंडित के रामपुर  देवरिया
श्री विद्याधर्म संजीवनी संस्कृत महाविद्यालय             देवरिया
श्री देबी श्याम सुन्दरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  मझगवाॅ       देवरिया
श्री बैकुण्ठनाथ पौहारी संस्कृत महाविद्यालय        देवरिया
परमहंसानन्द संस्कृत महाविद्यालय आश्रम बरहज    देवरिया
श्री बजरंगबली शिक्षण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  अड़िला  देवरिया
श्री देवकलीनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरपार  देवरिया
श्री गौतम ऋषि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      टियरा रामघर    देवरिया
पूर्णानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बाॅंसी देवरिया
श्री ब्रह्मदेव तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    पकड़ी वीरभद्र    देवरिया
श्री सत्यनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      बरारी बैतालपुर   देवरिया
श्रीकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      संस्कृत भेलनी पट्टी      देवरिया
श्री सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  कटियारी देवरिया
भागवतदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   बघौचघाट       देवरिया
महंत त्रिवेणी पर्वत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     विसुनपुरा बाजार  देवरिया
श्री शिव स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      दोगारी मिश्र     देवरिया
श्री देववाणी प्रचारक जनता महाविद्यालय   बड़हरी पिपरादैल  देवरिया
श्री शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     फरियाद डीह अंजना      देवरिया
श्रीकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      खोरमा कन्हौली  देवरिया
श्री प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय   बसन्तपुर       देवरिया
श्री परशुराम चन्द्रिका वेद विद्यालय       शोभनाथ देवरिया
श्री सरवार आ0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर देवरिया
श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय     हाटा    कुशीनगर
पाणिनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पडरौना  कुशीनगर
श्री रविन्द्राश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रवीन्द्रनगर      कुशीनगर
भूरामल भोलीराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     छितौनी कुशीनगर
श्री रामजानकी संस्कृत महाविद्यालय      दुदही   कुशीनगर
लोकमान्य संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    सबरही  कुशीनगर
श्री लक्ष्मीनारायण संस्कृत महाविद्यालय    लक्ष्मीगंज       कुशीनगर
श्री कुबेरनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  कुबेरनाथ कुशीनगर
 नारायण  संस्कृत पाठशाला      कप्तानगंज      कुशीनगर
संस्कृत महाविद्यालय    रामकोला कुशीनगर
वेद वेदांग संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    पिपरा बाजार    कुशीनगर
श्री लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    कुशीनगर
श्री रामेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   त्रिमुहानी घाट जौरा बाजार कुशीनगर
श्री महानिर्माण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसया कुशीनगर कुशीनगर
विद्याधर्म वर्द्धिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     बभनान बस्ती
राजा भूपेन्द्र प्रताप नारायण सिंह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय महराजगंज      बस्ती
माध्यमिक संस्कृत विद्यालय     सोनहा  बस्ती
श्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   मखक्षेत्र मखौड़ाधाम परसरामपुर    बस्ती
संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय    तरेता सोतौरा    बस्ती
श्री गणेश संस्कृत विद्यालय      दक्षिण दरवाजा   बस्ती
श्री विन्ध्येश्वरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       भिउरा पो0-वाल्टरगंज     बस्ती
संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय    विष्णुपुर कप्तानगंज      बस्ती
श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय     हर्रैया खोरिया    बस्ती
विजय प्रताप संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  महसों   बस्ती
श्रीमती मूर्तिमती संस्कृत विद्यापीठ घनघटा कोहरा   बस्ती
सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय  नगर बाजार     बस्ती
श्री विश्राम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बखरिया रौतापार (लालगंज)       बस्ती
श्री रामशरण जनता जनार्दन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    रुदौली  बस्ती
संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय    थान्हा खास हर्रैया बस्ती
श्री रामकृष्ण स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बरथनवां नेदुला  बस्ती
आर्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भावपुर  सिद्धार्थनगर
विद्याा विनोद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      महुलानी टीकुर   सिद्धार्थनगर
श्री विन्ध्याचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चैरी    सिद्धार्थनगर
संस्कृत पाठशाला शोहरतगढ़      सिद्धार्थनगर
विश्वबन्धु संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    उसका बाजार    सिद्धार्थनगर
श्री वेदादर्श संस्कृत महाविद्यालय  साड़ीकला रुद्रनगर सिद्धार्थनगर
श्री भारत भाष्कर संस्कृतगु0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     नासिरगंज      सिद्धार्थनगर
ईश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय घोसियारी बाजार  सिद्धार्थनगर
श्री मुनीश्वर प्रसाद आ0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एकडेगवा पचहर बाजार    सिद्धार्थनगर
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सोनफेरवा खुर्द   सिद्धार्थनगर
श्री पाणिनीय गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  दयानन्द सागर कोल्हुई   सिद्धार्थनगर
श्री मुकुन्दनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चेतिया  सिद्धार्थनगर
मंगल संस्कृत महाविद्यालय      गौरी बाॅंसी    सिद्धार्थनगर
श्री भागीरथी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  धेन्सानानकार    सिद्धार्थनगर
श्री जनार्दन संस्कृत महाविद्यालय  मुण्डेर शुक्ल    संतकबीरनगर
आदर्श विद्या बिलास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  धर्मसिंहवा  संतकबीरनगर
री काशीराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्यापीठ बिसौवा  संतकबीरनगर
मुनीश्वर संस्कृत महाविद्यालय    करमैनी संतकबीरनगर
सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय   मेंहदावल संतकबीरनगर
श्री जगदम्बा सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय शनिचरा बाजार   संतकबीरनगर
सर्वदानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    धरमैनी बाजार   संतकबीरनगर
श्री सांगवेद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय   तामेश्वरनाथ     संतकबीरनगर
श्री रामशंकर सांगवेद विद्यापीठ    कोड़रा पोपया    संतकबीरनगर
कर्मयोग विद्यापीठ संस्कृत पाठशाला      कोठिया बेलहर   संतकबीरनगर
श्री आदर्श सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय   इमिलिया गुरुदयाल      गोण्डा
श्री रामजानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीबाजार      गोण्डा
श्री स्वामी राममिलनदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       झालीधाम       गोण्डा
श्री मालवीय कमलाकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खरगूपुर गोण्डा
श्री रानी जामवन्ती कुंवरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      धानीपुर गोण्डा
श्री गणेश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     पीढ़िन कोड़िया   गोण्डा
भारतीय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      करनैलगंज      गोण्डा
श्री नागेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   करनैलगंज      गोण्डा
श्री रानी सर्फराज कुंवरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगदीकोट      गोण्डा
श्रीराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसपुर करनैलगंज      गोण्डा
श्री गुरु नरहरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिलकरननगर    गोण्डा
शीतला प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्यानगर नीतीगंज     गोण्डा
श्री तुलसी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    दरियापुर, शीतलग्रांट      गोण्डा
जनता संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिनकरपुर      गोण्डा
श्री लक्षमीनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     रामपुर टेगरहा   गोण्डा
आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       भगौतीगंज      बलरामपुर
श्री राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  तुलसीपुर बलरामपुर
श्री महराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय    बलरामपुर
आदर्श संयुक्तायुर्वेद  माध्यमिक एवं महाविद्यालय         बहराइच
श्री रामनारायण वै0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     परसपुर बहराइच
श्री सिद्धनाथ महादेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   सिमरौना बहराइच
श्री रंगम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     गनियापुर       बहराइच
महाजनान संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    नूरपुर पयागपुर  बहराइच
श्री जगजीतेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       राजाबौण्डी       बहराइच
श्री रामजानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय इकौना  श्रावस्ती
सुरभारती निगम विद्यापीठ गुरुकुल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     गिलौला श्रावस्ती
शान्ति निकेतन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      सुदामापुरी      फैजाबाद
श्री 108 आचार्य देवभूषण दिगम्बर जैन गु0संस्कृत विद्यालय हनुमानकुण्ड     फैजाबाद
योगीराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अयोध्या फैजाबाद
रघुबर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       स्वर्गद्वार       फैजाबाद
डेडराज वीरराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अयोध्या फैजाबाद
बलवन्त आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      देवगढ़  फैजाबाद
कृष्णानन्द रामबाड़ी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    रुदौली  फैजाबाद
त्रिदण्डिदेव संस्कृत विद्यालय     कौशलेश सदन   फैजाबाद
सिद्धेश्वरनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  महादेव महोली   फैजाबाद
निःशुल्क गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अयोध्या फैजाबाद
रामचरण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अयोध्या फैजाबाद
राजगोपाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    अयोध्या फैजाबाद
सधर्म विवर्द्धिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      जानकीघाट      फैजाबाद
उमापति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मीरापुर  फैजाबाद
देव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सारी    फैजाबाद
वैदिकादर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    सरयूबाग फैजाबाद
श्री निवास बोधायन संस्कृत विद्यालय     तोताद्रि मठ     फैजाबाद
हयग्रीव रामानुज संस्कृत विद्यालय हनुमानकुण्ड     फैजाबाद
महेन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       खजुराहट फैजाबाद
पार्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       भरतकुण्ड       फैजाबाद
वीर राघव भागवत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    अयोध्या फैजाबाद
जानकी रमण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज      फैजाबाद
आदर्श औद्योगिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    गोसाईगंज      फैजाबाद
श्रीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    ऋषि आश्रम, रानोपाली    फैजाबाद
अनादि ब्रह्म स0 माध्यमिक विद्यालय     अशर्फी भवन    फैजाबाद
गृहनाग देव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   गहनागन फैजाबाद
गायत्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत विद्यालय     वशिष्ठ कुण्ड    फैजाबाद
गोवर्धन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      रामकोट फैजाबाद
श्री शाखा गुरुकुल वानप्रस्थ आश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      रजौर भरवरिया   अम्बेडकरनगर
गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      परुइया आश्रम   अम्बेडकरनगर
श्री शंकर जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  कन्दरियांवां     अम्बेडकरनगर
शिशु संस्कृत महाविद्यालय वीरसिंहपुर     सुरसैया अम्बेडकरनगर
श्री कात्यायन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  सेंठाकला अम्बेडकरनगर
श्री शिव भवन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर मित्तूपुर  अम्बेडकरनगर
श्री शंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     गाॅधीनगर भीठी अम्बेडकरनगर
श्री हरदू संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      ब्रह्मणपुर सकरा बंदीपुर   अम्बेडकरनगर
श्री भुजंगेश्वर नाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     चक महादेव भुजगी अम्बेडकरनगर
श्री गाॅधी स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     राजे सुलतानपुर  अम्बेडकरनगर
श्री हरि गौरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  आदमपुर अम्बेडकरनगर
श्री भारती भवन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सरैंया राजे सुलतानपुर    अम्बेडकरनगर
रामदुलारी बालिका संस्कृत महाविद्यालय   मुबारकपुर टांडा  अम्बेडकरनगर
सनातन धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  उदासीन आश्रम टाण्डा    अम्बेडकरनगर
श्री सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  दियरा   सुलतानपुर
श्री हिन्दू संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     भरथीपुर भदैंया  सुलतानपुर
बाबा विश्वनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मरुई कृष्णदासपुर पौधन रामपुर   सुलतानपुर
श्री शिव सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  बिलवई  सुलतानपुर
श्री संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय  करौंदिया सुलतानपुर
श्री विद्या धर्म वर्द्धिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बारीपुर  सुलतानपुर
श्री मदन चन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       लखनऊ नाका   सुलतानपुर
श्री आदर्श गौरीशंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   रसवादा शहाबुद्दीनपुर सुलतानपुर
कमलाकर संस्कृत महाविद्यालय   लोहरामऊ       सुलतानपुर
श्री हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   विजेथुआ सुरापुर  सुलतानपुर
श्री बलदेवदास हनुमत संस्कृत महाविद्यालय उनरखा कुटी     सुलतानपुर
श्री राम जानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       सुन्दरपुर मेवपुर  सुलतानपुर
भुवनेश्वरी प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कुड़वार सुलतानपुर  सुलतानपुर
श्री सनातन धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      नागेश्वरनाथ  बाराबंकी
श्री गुरुकुल संस्कृत विद्यालय     हैदरगढ़ बाराबंकी
श्री सच्चिदानन्द गुरुकुल विद्यापीठ मुण्डा गोपाल    बाराबंकी
श्री विद्वतपरिलोधेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लोधौरा महादेवा  बाराबंकी
श्रीमद् परमहंस संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       टीकरमाफी      अमेठी
नागेश्वर गायत्री संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       हसरमपुर       अमेठी
गौरीशंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    सिंगठी सोनारी   अमेठी
श्री पंच संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कौहारमल       अमेठी
श्री रामजानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सदानन्द शुक्ल बाजार    अमेठी
देबीपाटन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय           अमेठी
श्री आदर्श शिव बहादुर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अहोरवा भवानी   अमेठी
श्री शारदा संस्कृत महाविद्यालय   विद्यान्त रोड    लखनऊ
नवल किशोर संस्कृत महाविद्याल  हजरतगंज      लखनऊ
शिव प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय         लखनऊ
बाबा दौलत गिरि संस्कृत महाविद्यालय    हरीनगर, दुगांवाँ   लखनऊ
केन यूनियन संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय हरगांव तीर्थ     सीतापुर
बागीश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     बगचन चतुरैया   सीतापुर
सनातन धर्म संस्कृतविद्यापीठ    बिसवाॅ सीतापुर
जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       धनपुरिया       सीतापुर
सरस्वती आदर्श संस्कृत महाविद्यालय            सीतापुर
श्री रामलाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सरोसा  सीतापुर
श्रीमती गंगा देवी त्रिपाठी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       इन्द्रौली सीतापुर
ललिता देबी ऋषिकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  नैमिषारण्य      सीतापुर
श्री वेदब्यास संस्कृत महाविद्यालय नैमिषारण्य      सीतापुर
अनन्त श्री वासुदेव संस्कृत महाविद्यालय   नैमिषारण्य      सीतापुर
श्री जवाहर सिंह आ0संस्कृत महाविद्यालय  कमलापुर       सीतापुर
श्री राजेन्द्रपुरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मठ चकदहा     सीतापुर
श्री मोहनदास गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय गोपालघाट      सीतापुर
श्री सनातन धर्म आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       लखीमपुर खीरी
शिशु सुधारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सिंगाही  लखीमपुर खीरी
पारसनाथ ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत विद्यालय  मढ़ियाघाट      लखीमपुर खीरी
श्री राधाकृष्ण सार्वजनिक आदर्श संस्कृतमहाविद्यालय गोला गोकर्णनाथ  लखीमपुर खीरी
श्री शिवसंकट हरण संस्कृत महाविद्यालय             (संचालित नहीं)      सकहा   हरदोई
आदर्श श्रीसद् विद्यालय  बाजीगंज हरदोई
श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       चांदापुर  हरदोई
श्री ब्याकरण तत्व प्रकाशिका संस्कृत पाठशाला      साॅडी  हरदोई
श्री नरसिंहाश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिहानी  हरदोई
श्री महेश्वराश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       हरियांवां हरदोई
श्री चित्तर सिंह संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       चठिया  हरदोई
श्री आर्य संस्कृत महाविद्यालय    सण्डीला हरदोई
श्री शिवप्रसाद पाण्डेय संस्कृत पाठशाला     कलेक्टरगंज     उन्नाव
श्रीराम संस्कृत पाठशाला  देवारा कला     उन्नाव
श्री कृष्ण भूषण वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय       बांगरमऊ उन्नाव
श्री संस्कृत महाविद्यालय मौरांवां  उन्नाव
श्री झण्डेश्वर सांगवेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  बड़ौरा   उन्नाव
श्री सीताराम जयराम एग्लो संस्कृत आदर्श महाविद्यालय            उन्नाव
श्री विश्वनाथ सिंह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अरांवां   रायबरेली
श्री अम्बिकाजी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मुरारमऊ रायबरेली
श्री राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय डलमऊ  रायबरेली
श्री गौरीशंकर संस्कृत आदर्श महाविद्यालय  बड़ागांव रायबरेली
श्री हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय          रायबरेली
श्री मानव जीवन सुधार ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय      डलमऊ  रायबरेली
श्री राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय राजामऊ बछरांवां रायबरेली
रामेश्वर झारखण्ड संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     पूरे चैहान रेवली  रायबरेली
रामपाल स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      नुरुद्दीनपुर करहिया बाजार रायबरेली
पं0 शिवदयाल शुक्ल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मनोहर नगर    रायबरेली
श्रीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    झखरासी नायन  रायबरेली
बैकुण्ठनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    अलोपीबाग      इलाहाबाद
श्री ज्योतिषपीठ संस्कृत महाविद्यालय      शंकराचार्य आश्रम आलोपीबाग     इलाहाबाद
श्री वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय       श्रृंगेरी मठ आलोपीबाग    इलाहाबाद
श्री महन्त विचारानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  बाघम्बरी गद्दी दारागंज  इलाहाबाद
श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय       दारागंज वैष्णव आश्रम    इलाहाबाद
श्री त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय   दारागंज इलाहाबाद
श्री भागवत देशिक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     नरसिंह मंदिर दारागंज    इलाहाबाद
श्रीनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       सिरसा  इलाहाबाद
श्रीकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      खदरहा का पुरा उंचाडीह   इलाहाबाद
श्रीकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      भइयाॅ मेजा    इलाहाबाद
सुबोधिनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     माण्डा   इलाहाबाद
श्री शेषमणि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   रेतेरा करपिया कोराॅव    इलाहाबाद
श्री नारायणदास संस्कृत महाविद्यालय     कोलसरा लेड़ियारी कोराॅव इलाहाबाद
हनुमत् संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       खीरी कोराॅव    इलाहाबाद
विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय   कोरांव   इलाहाबाद
श्री गौरीशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  श्रंगवेरपुर इलाहाबाद
श्री हनुमत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    रामबाग इलाहाबाद
सौदामिनी संस्कृत महाविद्यालय   विवेकानन्द      इलाहाबाद
श्री सर्वार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय    बहादुरगंज      इलाहाबाद
श्री आनन्द बोधाश्रम संस्कृत महाविद्यालय  तिवारीपुर गढ़ा कोरांव     इलाहाबाद
महर्षि पाणिनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ोखर कोंरांव   इलाहाबाद
श्री रामसुमेर तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नारीबारी शंकर गढ़  इलाहाबाद
श्री किशोरीलाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया बैरहना     इलाहाबाद
श्री श्यामलाल शुक्ल संस्कृत महाविद्यालय  अयोध्या कोरांव   इलाहाबाद
श्री धर्म ज्ञानोपदेश संस्कृत महाविद्यालय   मालवीयनगर    इलाहाबाद
श्री शिवशर्मा संस्कृत महाविद्यालय दारागंज इलाहाबाद
श्री कमलाकर संस्कृत पाठशाला           इलाहाबाद
श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय   अरैल नैनी      इलाहाबाद
श्री हर्ष सावित्री संस्कृत महाविद्यालय      दारागंज इलाहाबाद
श्री संकीर्तन ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय  झूंसी   इलाहाबाद
श्री तीर्थराज सन्यासी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   झूंसी   इलाहाबाद
गंगेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      झूंसी   इलाहाबाद
शिव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  सैदाबाद इलाहाबाद
सूर्यनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          इलाहाबाद
शिव हर्ष देव नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  हकोही   इलाहाबाद
हुबलाल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय      भरवारी  कौशाम्बी
श्री गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय    सिराथू  कौशाम्बी
पं0 श्री श्याम बिन्दा प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     मोहिउद्दीनपुर कोरांव  कौशाम्बी
श्री नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   टेवा मंझनपुर    कौशाम्बी
भूतनाथ मौनी स्वामी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   लवगाॅवां कुम्भियाना     कौशाम्बी
श्री नारायण धर्मोपदेश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  बरमबारी बरौचा  कौशाम्बी
आदर्श श्री शिव शारदा संस्कृत महाविद्यालय       इमलीगांव       कौशाम्बी
आदर्श श्री हनुमत संस्कृत महाविद्यालय    अर्का महावीरपुर  कौशाम्बी
श्रीराम उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय लहुरे चरवा      कौशाम्बी
श्री दुर्गा देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  मंझनपुर कौशाम्बी
श्री बालकगिरि संस्कृत विद्यालय  राईपुर आलमपुर गेरीया   फतेहपुर
श्री भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बरैची शिलमी    फतेहपुर
श्री फाल्गुन गिरि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     किशनपुर       फतेहपुर
श्री भागवत मंडल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     धाता   फतेहपुर
श्री ब्रह्म संस्कृत महाविद्यालय    स्वामीबाग गनही विजयीपुर फतेहपुर
श्री संस्कृत मार्तण्ड  माध्यमिक विद्यालय  बिन्दकी फतेहपुर
श्री विद्याभूषण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय      अमौली  फतेहपुर
श्री मुनिकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  बारा    फतेहपुर
श्री पगलेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  करेरा तपनी     फतेहपुर
श्री रमाबिहारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  जोनिहा  फतेहपुर
श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       ब्रह्मपुर मंडासराय फतेहपुर
श्री ऋषिकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  देवपुरी देवरी    फतेहपुर
श्री आनन्द संस्कृत महाविद्यालय  बेला मवई      फतेहपुर
श्री ब्रह्मेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  नौबस्ता बेगांव   फतेहपुर
आदर्श श्री कण्ठ संस्कृत महाविद्यालय     कोण्डार महाखेड़ा  फतेहपुर
श्री बालपुरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   हथगांव  फतेहपुर
लालदास स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      धाहीपुर हरिहरगंज प्रतापगढ़
श्री धर्मप्राण कोठीवाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   लक्ष्मीकांतगंज   प्रतापगढ़
श्री रामाधार संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   पूरे कन्ठी बेनीमाधव नगर प्रतापगढ़
राजगुरु श्रीकृष्ण पाण्डेय सांगवेद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर बेलहा प्रतापगढ़
श्री गोविन्द देसिक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     जेठवारा प्रतापगढ़
अम्बिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     हनुमानगंज अटेहा प्रतापगढ़
श्री रामभरोस संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  चरैया, पूरे सनाथ, पट्टी     प्रतापगढ़
गौरी शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भटनी   प्रतापगढ़
श्रीकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय रानीगंज     कैथोला  प्रतापगढ़
तुलसीराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    भदौसी  प्रतापगढ़
अजीत सोमवंशी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      राजबाग प्रतापगढ़
श्री बेनीमाधव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  बेनीमाधव नगर  प्रतापगढ़
इन्द्राणी शंकर संस्कृत विद्या निकेतन     कटरा बलिपुर लालगंज    प्रतापगढ़
श्रीकृष्ण रामानुज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पूरे ब्रह्मचारी    प्रतापगढ़
श्री संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   अवधेश्वरनाथ प्रतापगढ़
रघुराज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       बेती    प्रतापगढ़
श्री हरिमित्र शिक्षा निकेतन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बासूपुर मान्धाता प्रतापगढ़
श्री परांकुश संस्कृत महाविद्यालय   पूरे मोती प्रतापगढ़
आदर्श श्री मुनीश्वर संस्कृत महाविद्यालय   गौरा माफी      प्रतापगढ़
ग्राम सभा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    गहरौली प्रतापगढ़
कालिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     रमईपुर दिसिनी पृथ्वीगंज पट्टी     प्रतापगढ़
श्री बालकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  श्रीकांतपुर भुपियामऊ     प्रतापगढ़
श्री छत्रपाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   राजातारा अमांवां  प्रतापगढ़
श्री चण्डिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सण्डवा चन्द्रिका  प्रतापगढ़
श्री हरमुख राय जीतमल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिलबिला       प्रतापगढ़
श्री रामकृपालु संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पूरे मुरली अमांवां प्रतापगढ़
श्री शाम्भवी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   चितामनपुर पटना प्रतापगढ़
श्री रामटहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   यदुनाथपुर सैफाबाद      प्रतापगढ़
श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   पूरे मठहा नोती शीतलपट्टी लालगंज प्रतापगढ़
श्री राधाकृष्ण गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय       कूराडीह हरिहरगंज प्रतापगढ़
संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     घुइसरनाथ      प्रतापगढ़
जयदेव वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय      कर्वी    चित्रकूट
श्री भागवत मण्डल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    मऊ    चित्रकूट
श्रीमती पकौआ देबी संस्कृत महाविद्यालय  मानिकपुर       चित्रकूट
संकटमोचन संस्कृतमहाविद्याल    छीवां   चित्रकूट
श्री बालकेश्वरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहदा  चित्रकूट
श्री बालाजी संस्कृत महाविद्यालय         चित्रकूट
श्री  माध्यमिकब000संघ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   लालापुर रैपुरा    चित्रकूट
श्री तुलसी स्मारक संस्कृत महाविद्यालय   राजापुर  चित्रकूट
गोपाल हिन्दी संस्कृत पाठशाला    रसिन   चित्रकूट
श्री रामजानकी संस्कृत महाविद्यालय             चित्रकूट
श्री मौनीबाबा पंचमुखी हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   रामघाट चित्रकूट
श्री भरत भण्डार संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      भरतकूप चित्रकूट
श्री धर्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सरैया   चित्रकूट
श्री चित्रकूट हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बामनपुर चित्रकूट
श्री बामदेव संस्कृत महाविद्यालय         बांदा
श्री शिव प्रसन्न संस्कृत माध्यमिक/महाविद्यालय    साक्षी   बांदा
श्री मून्नूलाल संस्कृत माध्यमिक/महाविद्यालय      अतर्रा   बांदा
श्री भगौती आश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     नरैनी   बांदा
रामलीला संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय            बांदा
भूतनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय             बांदा
महावीर संस्कृतमउच्चतरविद्यालय  पुंगरी   बांदा
लक्ष्मी नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोखिया बांदा
रामजानकी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    महुटा   बांदा
कौशल किशेार संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजीतपारा विलगांव      बांदा
श्री बबेरु संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय            बांदा
यमरेही नाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   बन्धरी  बांदा
सरजू संेवक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  मरका   बांदा
संकटमोचन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          बांदा
श्री गौरी शंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय        बांदा
गायत्री आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय        बांदा
श्री अखण्ड संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    बिछती  हमीरपुर
सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     मरुवा सुमेरपुर   हमीरपुर
श्री कोटेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   बेरी    हमीरपुर
श्री ठाकुर जी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          हमीरपुर
श्री हरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      कुरारा   हमीरपुर
श्री भुवनेश्वरी महेश्वरी नन्द गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय   झलोखर हमीरपुर
ब्रॅम्हानन्द संस्कृत महाविद्यालय   राठ    हमीरपुर
श्री दुर्गा संस्कृत महाविद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय        महोबा
श्री गुमान बिहारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     चरखारी महोबा
सीताराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     जैतपुर  महोबा
श्री रामकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  मऊरानीपुर      झांसी
विक्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय              झांसी
श्री पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय            झांसी
संस्कृत विद्यापीठ       बभनुआ, टहरौली  झांसी
स्वराज्यनन्द संस्कृत महाविद्यालय डभरौली गुरुसराय झांसी
आदर्श श्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    रामनगर उरई    जालौन
श्री अखण्डाश्रम वेदांग विद्यालय   गढ़ा इटौरा      जालौन
श्री संस्कृत पाठशाला     कोंच    जालौन
श्री ब्यास क्षेत्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काल्पी  जालौन
श्री सद्गुरु धाम संस्कृत महाविद्यालय     चांदनी  जालौन
श्री महावीर दिगम्बर जैन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      साढ़ूमल ललितपुर
श्रीमती रानी रौताइन बहोस्तिव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  रावतपुर कानपुर नगर
श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सनिगवाॅ      कानपुर नगर
श्री आदर्श संस्कृत महाविद्यालय   बछना   कानपुर नगर
बाबा रघुनन्दन दास संस्कृत महाविद्यालय  बिल्हौर  कानपुर नगर
विद्या विनोदादर्श संस्कृतमहाविद्यालय     मौनीघाट नवाबगंज      कानपुर नगर
श्री राधा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      निगोहा नानकारी आई0टी0आई0         कानपुर नगर
कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय   चावल मण्डी     कानपुर नगर
चिरंजीव लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय       बैरी शिवराजपुर  कानपुर नगर
श्री रामचन्द्र आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    बन्धना  कानपुर नगर
भारती वेद विद्या संस्कृत पाठशाला बछपुरी अजीतगंज कानपुर नगर
श्री रामधाम ब्यास आ0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मावर्त, बिठूर   कानपुर नगर
मुकुन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       पतारा   कानपुर नगर
श्री सरस्वती ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत विद्यालय परमठ  कानपुर नगर
श्री रामजानकी संस्कृत महाविद्यालय      गौरैयापुर कानपुर देहात
कृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहिजरी कानपुर देहात
रामजानकी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नौनारी  कानपुर देहात
कृष्णार्युवेदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मूसानगर       कानपुर देहात
विचार सभा संस्कृत महाविद्यालय        इटावा
आत्माराम संस्कृत महाविद्यालय   भरईपुर लुधियानी इटावा
सीताराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     भर्थना  इटावा
राम आ0संस्कृतआयु0 महाविद्यालय       मंदिर महेवा     इटावा
श्री रामकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  रामबाग लुधियानी इटावा
श्री ज्ञानधन दिगम्बर जैन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      लालपुरा इटावा
श्री संस्कृत कालेज महाविद्यालय         औरैया
श्री ब्रह्म संस्कृत इण्टर कालेज    टोटरा   औरैया
सन्यांस आश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       फर्रुखाबाद
मुकुन्द संस्कृत महाविद्यालय            कन्नौज
चेवनाश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     च्यासार कन्नौज
लोमश ऋषि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  ऊॅचा गुरसरायगंज कन्नौज
श्रीमती जयदेवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       रामगंगा ब्रिज    बरेली
वृजमोहनलाल अयु0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बिहारीपुर बरेली
श्री नेहरु स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      सिद्धाश्रम बकैनिया विलसण्डा      पीलीभीत
श्री ललित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    बीसलपुर पीलीभीत
शान्ति निकेतन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कनाकोर पीलीभीत
विद्यार्य सभा वेदांग विद्यालय    गुरुकुल मनोकामना      पीलीभीत
दुग्धेश्वर संस्कृत महाविद्यालय           पीलीभीत
परशुराम संस्कृत महाविद्यालय    जलालाबाद      शाहजहाँनपुर
गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय     रुद्रपुर तिलहर   शाहजहाँनपुर
श्री अनन्त विज्ञान महाशिव श्री शक्ति  माध्यमिक विद्यालय श्री हमापीठ     शाहजहाँनपुर
शिवशंकर संस्कृत महाविद्यालय   दलेलगंज       शाहजहाँनपुर
श्रीमती सावित्री देबी धार्मिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    तिलहर  शाहजहाँनपुर
महर्षि दयानन्द उच्चतर माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय रफियाबाद कलान शाहजहाँनपुर
भारतीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     गुरुग्राम जलालाबाद      शाहजहाँनपुर
सेठ गयादीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  गुलदौरा दाउदपुर शाहजहाँनपुर
प्रमोद संस्कृत महाविद्यालय      सहसवान       बदायूँ
सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय       बदायूँ
संस्कृत विद्या मंदिर     उझानी  बदायूँ
संस्कृत विद्यालय       इस्लामनगर     बदायूँ
आर्य गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय भदरैरा  बदायूँ
संस्कृत महाविद्यालय वेदामऊ वैदिक विद्यापीठ           बदायूँ
महात्मा गांधी संस्कृत विद्यालय   बिसौली बदायूँ
गुरुकुल महाविद्यालय    सूर्यकुण्ड बदायूँ
हिन्दी संस्कृत धार्मिक महाविद्यालय              बदायूँ
नेहरु स्मारक संस्कृत महाविद्यालय हत्सा   बदायूँ
बल्देव आर्य  माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय  बनवटागंज      मुरादाबाद
श्री रामकुमार सिंह संस्कृत महाविद्यालय   कांठ    मुरादाबाद
सार्वजनिक सेवाश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    रेलवे रोड राजा का सहसपुर       मुरादाबाद
शारदा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       चैकी नागफनी   मुरादाबाद
सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय         (अमरोहा) जे0पी0 नगर
सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  गजरौला (अमरोहा) जे0पी0 नगर
वैदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       मिलक  रामपुर
गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कनकपुर बिलासपुर      रामपुर
श्री बिहारी संस्कृत माध्यमिक/महाविद्यालय  चाँदपुर  बिजनौर
श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय     घंटाघर चन्दौसी  सम्भल
भागरथी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     नगला अजमेरी   सम्भल
कल्याण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     दवथरा हरलाल   सम्भल
श्री शाकम्भरी देबी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय           सहारनपुर
श्री सनातन संस्कृत महाविद्यालय  बेहट रोड सहारनपुर
देवीकुण्ड संस्कृत महाविद्यालय    देवबन्द सहारनपुर
गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय     शुक्रताल मुजफफरनगर
शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय थानेश्वर महादेव, खतौली  मुजफफरनगर
श्री शुकदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   शुक्रताल मुजफफरनगर
श्री धर्मदास जैन देवनागरी संस्कृत विद्यालय       कम्बोह गेट     मेरठ
श्री विल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय सदर   मेरठ
श्री संस्कृत महाविद्यालय खेकड़ा  बागपत
श्री महानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  लाक्षागृह, बरनावा बागपत
आर्य संस्कृत महाविद्यालय       किरठल बागपत
श्री दादूबलराम संस्कृत मा0 विद्यालय     ग्वालीखेड़ा      बागपत
श्री दाऊजी आर0आर0 महाविद्यालय       जेवर   गौतमबुद्धनगर
श्री महाराणा प्रताप संस्कृत महाविद्यालय   प्रहलाद नगर,विसण्डा     गौतमबुद्धनगर
गुरुकुल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सिकन्दराबाद    गौतमबुद्धनगर
महर्षि दयानन्द सं गु0 माध्यमिक विद्यालय पटेल मार्ग      गाजियाबाद
श्री भागीरथी संस्कृत महाविद्यालय गढ़मुक्तेश्वर     हापुड़
श्री चण्डी संस्कृत मा0 विद्यालय         हापुड़
गुरुकुल महाविद्यालय    ततारपुर हापुड़
देववाणी संस्कृत विद्यालय पहासू   बुलन्दशहर
श्री भिक्षानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय        बुलन्दशहर
श्री लक्ष्मणदास यजुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय       खुर्जा   बुलन्दशहर
श्री सांगवेद महाविद्यालय नरौरा   बुलन्दशहर
सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मुनिश्वर धाम, सैहड़ा, फरीदपुर     बुलन्दशहर
श्री गंगा सागर ट्रस्ट संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   खुर्जा   बुलन्दशहर
एन0आर0 संस्कृत कालेज खुर्जा   बुलन्दशहर
मनीषी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      खुर्जा   बुलन्दशहर
भागीरथी संस्कृत विद्यालय       रामघाट बुलन्दशहर
भारतीय शिक्षा समिति संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलावटी, कुकथला       आगरा
श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत विद्यालय कैलाश  आगरा
श्री विद्याधर्म वर्द्धिनी संस्कृत महाविद्यालय गुड़ की मण्डी    आगरा
पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय      टेहू     आगरा
उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय      चन्द्रपुर, कमतरी  आगरा
श्री हनुमान संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          फिरोजाबाद
श्री गंगेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          शिकोहाबाद
आर्य गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय सिरसागंज      फिरोजाबाद
श्री सांगवेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   नौनेर   मैनपुरी
श्री एकरसानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय             मैनपुरी
श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृन्दावन मथुरा
श्री माथुर चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय           मथुरा
श्री हयग्रीव रामानुज संस्कृत महाविद्यालय  वृन्दावन मथुरा
कुंज बिहारी संस्कृत महाविद्यालय  वृन्दावन मथुरा
श्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय     वृन्दावन मथुरा
श्रीकृष्ण दर्शन संस्कृत महाविद्यालय       वृन्दावन मथुरा
रंग लक्ष्मी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    वृन्दावन मथुरा
कमलनयन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   वृन्दावन मथुरा
श्री भक्ति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    वृन्दावन मथुरा
श्री नारायण वेद वेदांग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय        मथुरा
सेठ विशन दयाल हरदयाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय           मथुरा
श्री बलभद्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बल्देव  मथुरा
श्री गुरुकार्णिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रमणरेती, महावन मथुरा
श्री राधाकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  ब्रह्माण्डघाट     मथुरा
सेठ लक्ष्मीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    गाजीपुर, बरसाना  मथुरा
श्री द्वारिकेश संस्कृत माध्यमिक विद्यालय द्वारिकाधीश मंदिर      मथुरा
श्री निवास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    वृन्दावन मथुरा
गिरिराज कुं0संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   गभाना  अलीगढ़
श्री फूल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      जवाँ    अलीगढ़
 माध्यमिक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   अण्डला  अलीगढ़
सुधर्म संस्कृत उच्चतरमाक0विद्यालय      गोमत  अलीगढ़
विद्वत सम्मेलन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     निकट नगला तिकोना संगम बिहार अलीगढ़
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       अतरौली अलीगढ़
श्री सर्वदानन्द संस्कृत महाविद्यालय       साधुश्रम अलीगढ़
वैदिक संस्कृत महाविद्यालय      कचैरा   हाथरस
कामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय           हाथरस
श्रीकृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय         हाथरस
कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय      सासनी  हाथरस
सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय         एटा
तैयबपुर विद्यापीठ       सिद्धपुर  कासगंज
आर्य गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ   देवरी, प्रहलादपुर  कासगंज
श्री ब्रह्मदेव जान्हवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   नरदौली कासगंज
श्रीमत् दयानन्द गुरुकुल   नगला, कटीला   कासगंज
श्री गौतम प्राच्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय             कासगंज
श्री कल्याण संस्कृत महाविद्यालय        कासगंज
श्री वैदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    सिरौली  कासगंज
शरद कुमारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   कनियर वाराणसी
श्री शान्ति निकेतन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    अगस्तकुंड      वाराणसी
धर्मसंघ  माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय      दुर्गाकुंड  वाराणसी
धर्मसेवक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     गोविन्दपुर      वाराणसी
रुद्र अध्यात्म संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  भायठपुर वाराणसी
भागवत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      राजघाट वाराणसी
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    कश्मीरगंज      वाराणसी
स्वामी वसुदेवचार्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     शिवपुरी कालोनी,नगवा    वाराणसी
बाबू जगनप्रसाद बैजनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      हरिहरपुर वाराणसी
श्री कृष्णानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घसियारी टोला   वाराणसी
कालिका धाम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  कुरु    वाराणसी
श्री महावीर पाठक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     असवारी, राजा तालाब     वाराणसी
माँ शीतला कुमार संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     सहमलपुर      वाराणसी
मारवाडी सेवा संघ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     अस्सी  वाराणसी
मातृ मंदिर कन्या संस्कृत पाठशाला रायपुर  वाराणसी
मोतीलाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    गायघाट वाराणसी
श्री मधुसूदन वेद वेदांग संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईबस्ती वाराणसी
माॅं विन्ध्यवासिनी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   राजघाट वाराणसी
श्री विश्वनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संस्कृत पाठशाला  त्रिपुरा भैरवी     वाराणसी
श्री विनोद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    खोंचवा, मिरजा मुराद     वाराणसी
श्री प्रमोद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     नई बस्ती, ईश्वरगंगी     वाराणसी
रामसागर भोलानाथ पाण्डेय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अस्सी  वाराणसी
रानी विजयराज कुंवरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  ब्रह्मनाल       वाराणसी
श्री रामदास कठिया बाबा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       शिवाला वाराणसी
सच्चा बाबा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   राजघाट वाराणसी
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      तिलभाण्डेश्वर    वाराणसी
सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     गुरुवट, चोलापुर  वाराणसी
सुधाकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      खजुरी, पाण्डेयपुर  वाराणसी
श्री सुरेन्द्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    काशीपुर, शरद मगरी पिण्ड वाराणसी
दयालु संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांस फाटक     वाराणसी
दीप नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  हड़ियाडीह       वाराणसी
श्री देवराज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नगवा, लंका     वाराणसी
श्री अखिलेश्वर संस्कृत पाठशाला   हाजीपुर, चोलापुर  वाराणसी
आदर्श शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मरुई   वाराणसी
आदर्श श्री शिवकुमार गोविन्द सांगवेद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नगवा   वाराणसी
श्री स्वामी पराकुंशचार्य संस्कृत विद्यालय   संकट मोचन    वाराणसी
आदर्श ज्ञानकुंज  कबीरचौरा       वाराणसी
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       अजगरा, चोलापुर  वाराणसी
श्रीमती लक्ष्मी देबी संस्कृत पाठशाला       हड़िया कालोनी   वाराणसी
बगलम्बा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     अस्सी  वाराणसी
श्रीमती शारदा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बगौद   गाजीपुर
ऋषिकेश संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     भिक्खेपुर       गाजीपुर
श्री महन्त शिवदास उदासीन संस्कृतमाक0विद्यालय  सैदपुर  गाजीपुर
शिवशक्ति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    रानीपुर  गाजीपुर
प्रीती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय महराजगंज      गाजीपुर
सुभाष संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       मीरानपुर गाजीपुर
श्री आर्य वैदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       सुखडेहरा गाजीपुर
श्याम नारायण जनसेवा विद्यापीठ  सकलेनाबाद     गाजीपुर
बाबा त्रिपुरारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  जमैथा  जौनपुर
श्री बजरंगबली संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भुइली, भदेवरा   जौनपुर
श्री लक्ष्मीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मोकलपुर       जौनपुर
श्री बजरंग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    केशवपुर, लगधपुर जौनपुर
श्री कुवेर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     परसौड़ी, चन्दबक जौनपुर
श्री हरिनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जगापुर, भाउपुर   जौनपुर
श्री हनुमत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   मड़ियाहू जौनपुर
राम रमाशंकर वेद ध्वनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      अरगूपुर जौनपुर
श्री रामकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  पवांरा   जौनपुर
श्री रामेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भलुवाही, बदलापुर जौनपुर
श्री रामजानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जयरामपुर, मगरा जौनपुर
राधिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      लखमीपुर       जौनपुर
संकठा प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  पठखौली जौनपुर
सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मुरलीपुर, केराकत जौनपुर
सार्वजनिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   सरायडीह, मारिकपुर      जौनपुर
सनातन देबीदास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      सुदनीपुर जौनपुर
दुबरी पाण्डेय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  हटवा, चन्दबक   जौनपुर
चन्द्रकान्ती शशिधर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   उदयभानपुर, गेल्हुवा      जौनपुर
जोखन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      गौरा बेलवा, मड़ियाहू      जौनपुर
जगदम्बा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मलसिल, गुलजारगंज     जौनपुर
अम्बा जी आश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     सेहरा, नरसिंहपुर  जौनपुर
आदर्श गोस्वामी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      शहाबुद्दीनपुर, डिहिया      जौनपुर
आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       बल्लोच टोला    जौनपुर
आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       जामडीह, मारिकपुर जौनपुर
आदर्श चन्द्रदेवमणि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भैसाही, बल्वरगंज जौनपुर
ग्राम विकास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सरायडीह मोहद्दीनपुर     जौनपुर
श्री रामचन्द्र लक्ष्मीनारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     अहिकौरा चन्दौली
श्री भुवनेश्वरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय        मीरजापुर
श्रीमती रामदुलारी भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       अगियाडीह      मीरजापुर
स्वामी आनन्द बोध आश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    चुनार   मीरजापुर
श्री मुकुट प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      मुन्शीपुर मीरजापुर
महर्षि मण्डल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय निवासधाम      मीरजापुर
श्री विन्ध्यवासिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मीरजापुर मीरजापुर
बाल्मीकि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     चुनार,मीरजापुर   मीरजापुर
शिवशंकर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय    घोसिया भदोही
रघुराज सिंह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय         भदोही
राधाकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय           भदोही
संकट मोचन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सुरियांवां भदोही
सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     रोही    भदोही
चन्द्रिका प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय              भदोही
श्री शंकर जी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  धर्मदासपुर      आजमगढ़
भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       पाराखनिया      आजमगढ़
श्री भुवाल स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     घाघरा लालघाट  आजमगढ़
श्री कृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बाबू सलार, भरौली, हंसपुर  आजमगढ़
श्रीमती नोहरा देबी संस्कृतमिा0विद्यालय    रुकनुद्दीनपुर     आजमगढ़
बाबा महावीर दास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     दौलताबाद      आजमगढ़
बाबा साधवराम संस्कृत विद्यालय  बरसरा खालसा   आजमगढ़
श्री विष्णुजी  संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  शाहगढ़ महालिया आजमगढ़
श्री हरिशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   किशुनदासपुर    आजमगढ़
श्री हनुमान देववाणी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    हसनपुर तेरही   आजमगढ़
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      महलिया शाहगढ़ आजमगढ़
संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पौहारी की सागर  आजमगढ़
श्री 1008 बाबा मुसईदास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      प्रथम देव गौरा   आजमगढ़
देवानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     दान शनिचरा    आजमगढ़
जनता संस्कृत विद्यालय  नूरपुर सरांय, हाजीपुर     आजमगढ़
बाबा नागेश्वर आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सोनाडीह मऊ
विन्ध्याचल संस्कृत महाविद्यालय  धवररिया मऊ
सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     नौली चिवटीडाड  मऊ
सुभाष चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  ललितपुर लुदुही  मऊ
श्री दुर्गा संस्कृत विद्यालय अमारी अमरहट  मऊ
श्री शोकहरण संस्कृत विद्यालय    असेगा, सूर्यपुरा   बलिया
श्री भीरुख यादव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      रहिला पाली सिकन्दरपुर  बलिया
भारतीय जनता संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जलालीपुर चेतनकिशोर    बलिया
भगवती देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  जमुई   बलिया
श्रीमती पुष्पा देबी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       गणेशपुर मनियर बलिया
ज्ञानकंुज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    बंशी बाजार     बलिया
बागेश्वरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     हरिपुर, नईबस्ती  बलिया
पार्वती देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सिकन्दरपुर     बलिया
बालेश्वर प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी ननहुल     बलिया
श्री बजरंग आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     दर्दर आश्रम, सिकन्दरपुर  बलिया
ब्रह्मचारिणी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सरकण्डा बलिया
कवंलपति तारकेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नसीरपुर, अमरहट बलिया
श्री केशरी प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      चक उजियारी, खेजुरी      बलिया
श्री मंगल बाबा आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  ब्रह्मस्थान बनकटा      बलिया
महर्षि दयानन्द सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       कौवा कड़सर बाछापार     बलिया
मोनाकी यदुनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      इन्द्रौली, मनकोली बलिया
शिवकुमारी मकरध्वज संस्कृत विद्यालय    पन्दह   बलिया
श्री शिवम् संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    छितौनी, मुड़ियारी बलिया
श्री हंसनाथ आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बनकटा बलिया
पं0 काशीनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  फेफना  बलिया
श्री पंचदेव बालिका संस्कृतमाक0विद्यालय   चक हबीब, काजीपुर      बलिया
श्री परमहंस बाबा संस्कृतशिक्षा संस्थान     चतुर सेठी किशोर चेतन   बलिया
परमहंस नन्द संस्कृत विद्यालय   चन्दाडीह बलिया
प्रकाश संस्कृत विद्यालय  खेमन छपरा     बलिया
रणजीत दास संस्कृत विद्यालय   रेवती   बलिया
रामचन्द्र संस्कृत विद्यालय       बंजारी सरैयापुर  बलिया
श्री रामनरेश बउधी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    किशुनदासपुर    बलिया
रामगोविन्द साहूसंस्कृत विद्यालय  खेरी कड़सर     बलिया
राजमुनि रामपूजन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बैरिया   बलिया
सत्यनारायण ज्योतिष संस्कृत पाठशाला    छाता   बलिया
श्री दीनानाथ तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    दुगौली  बलिया
श्री तुलसी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    हल्दी   बलिया
नवीन संस्कृत विद्यालय  नारायणपुर,धरौली बलिया
आदर्श संस्कृत विद्यालय विद्या मंदिर     हुसेनाबाद, मलूर, शहतवार  बलिया
श्री कालीजी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   चांदपुर  बलिया
ओमशंकर जी बालिका विद्यालय   चेतनकिशोर सिकन्दरपुर   बलिया
ओमशंकर जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  नगरा   बलिया
गंगोत्री देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   सिकन्दरपुर     बलिया
बांसमती देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालिका,    पुरुषोत्तम पट्टी   बलिया
गायत्री सिंह वीरेन्द्र सिंह संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       बाल निकेतन रघुनाथ नगर       बलिया
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       संकीर्तन नगर बैरिया     बलिया
महात्मा गांधी संस्कृत विद्यालय   निकासी बलिया
महर्षि दयानन्द संस्कृत बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कड़सर, बाछापार  बलिया
गंगोत्री देबी संस्कृत बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    गौरी    बलिया
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय     संकीर्तन नगर, पाण्डेयपुर, बैरिया    बलिया
रघुपति आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन्धुचक, नगरा   बलिया
श्री संस्कृत पाठशाला     गोसांईपुर बलिया
सुन्दर विद्यापीठ तिलक तिवारी का हाता, विनहा     बलिया
पं0 श्री विष्णुप्रसाद त्रिपाठी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पिपरहिया, चौरी चौरा     गोरखपुर
श्री पशुपतिनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       मांझीगांव कनरल गोरखपुर
रामराज उपाध्याय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     भरसांड  गोरखपुर
श्रीमती सोनमती देबी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  कोल्हई  महराजगंज
शिवशंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    विशुनपुर महराजगंज
हीरा त्रिलोकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सोहर वलिया    महराजगंज
सुन्दर दुबे संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   अड्डा बाजार     महराजगंज
दुर्गाजी उमाशंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      लक्ष्मीपुर महराजगंज
गौरीशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     ठूठीवारी महराजगंज
पं0 जनार्दनमणि कृष्णदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      शैलदा कवलदह  महराजगंज
भगवती प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय        बभनौली, सोहता, गौरी बाजार      देवरिया
श्रीमती जलधारी देबी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   मूगरा सेठ भटवलिया     देवरिया
भगवती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      रतनपुर, कंचनपुर देवरिया
श्री शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     केछुनिया, पो0-पकड़ी बाबू  देवरिया
श्री पूर्वाचल प्राच्य वेद विद्यालय   मरौली, लार रोड  देवरिया
सदानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बिलासपुर, करहज बाजार   देवरिया
दुर्गाजी पूर्वं  माध्यमिक संस्कृत विद्यालय  जसौली, पिपरा   देवरिया
श्री दुर्गा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      अहिल्यापुर, बभनी देवरिया
श्री देबीदत्त तिवारी शिक्षा संस्थान संस्कृत विद्यालय खोरीवारी देवरिया
लाल बहादुर शास़्त्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    अगस्तपार      देवरिया
महर्षि शान्डिल्य संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      छुहारी सलेमपुर  देवरिया
श्री रामआधार तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   भटनी बुजुर्ग     देवरिया
श्रीमती गुजराती देबी संस्कृतपूर्व माध्यमिक विद्यालय कोहरा सुतावर   देवरिया
भवानी श्री राम संस्कृत सेवाश्रम   भवानी छापर खुर्द देवरिया
श्री दुर्गाजी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    पिपरा चन्द्रभान  देवरिया
भगवान राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     लहिया  कुशीनगर
श्रीमती चन्द्रकली संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      गोड़रिया कुशीनगर
राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     रसूलपुर, पकड़ी   कुशीनगर
विवेकानन्द संस्कृत विद्यालय     हफुवा   कुशीनगर
पंचायती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पडरौना  कुशीनगर
पावा नगर महावीर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     फाजिलनगर     कुशीनगर
श्री सच्चिदानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सोन्दिया बुजुर्ग   कुशीनगर
संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला  हाटा    कुशीनगर
श्री सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ भटहीखुर्द       कुशीनगर
श्रीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       बतरड्रेरा कुशीनगर
फूलपती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      तिघरा मल्हवार  बस्ती
सरजू प्रसाद रामदत्त संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   कठार जंगल     बस्ती
दामोदर प्रसाद केशव प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    नेदुला   बस्ती
गुरुजी संस्कृत विद्यालय  बनकटवा, रघुनाथपुर, परशुरामपुर    बस्ती
सावित्री देबी बालिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   राजपुर वैरीहवा   बस्ती
श्रीमती श्यामदुलारी देबी देव विद्या मंदिर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़जा   सिद्धार्थनगर
स्वामी विवेकानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     थरौली  सिद्धार्थनगर
दिवाकरदत्त आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    रुद्रपुर   सिद्धार्थनगर
श्री हरिहरनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नगवा सुहई     सिद्धार्थनगर
पं0 श्री रामदास त्रिपाठी संस्कृतविद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय        सरोथर, कठौतिया, लगड़ीडीह सिद्धार्थनगर
श्री पारसनाथ सिंह संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    वैरवा नानकार   सिद्धार्थनगर
श्री राम सुमिरन शर्मा आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   भैसठ सेखई     सिद्धार्थनगर
श्री राम आसरे त्रिपाठी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मुड़िला बुजुर्ग चिल्हिया    सिद्धार्थनगर
श्री आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      जुमरिया बुजुर्ग   सिद्धार्थनगर
गायत्री संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय   गजहड़ा सेमरी   सिद्धार्थनगर
छोटेलाल मिश्र पार्वती देबी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     खलीलाबाद      सन्त कबीरनगर
श्री वीरा बाबा रामदुलारे शुक्ल ने0सु00वा0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       मेहदूपार सन्त कबीरनगर
बाबा रामनरेश दास रामजानकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भीटीमाफी सिसवनिया    सन्त कबीरनगर
माधव गोपी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   वखिरा  सन्त कबीरनगर
रविन्द्र प्रेम विवेक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     खलीलाबाद      सन्त कबीरनगर
श्री जगन्नाथ सिंह संस्कृत विद्यापीठ      कोनी   सन्त कबीरनगर
श्री स्वामी विवेकानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  वजीरगंज गोण्डा
राधेश्याम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     चांदापुर  गोण्डा
राम नरेश दास सुन्दर दास संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     बनगांव तरबगंज गोण्डा
श्री सीताराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   बटोरा, लोहांगी    गोण्डा
सुमन संस्कृत विद्यापीठ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      इटियाथोक      गोण्डा
जमदग्नि ऋषि  संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      अमदही गोण्डा
जुगल किशोर सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पाठशाला    बिन्धौरा तरबगंज गोण्डा
नेताजी सुभाष संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कण्डकपूरे हाकिम सिंह    गोण्डा
बाबा गोपालदास भारती  माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय कोड़री ताल पयागपुर     बहराइच
शिव बुढ़वा बाबा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      बेहट खैरीघाट    बहराइच
रामजानकी शिव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कैलाशबाग परसिया आलम पयागपुर       बहराइच
भागवत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      नयाघाट फैजाबाद
स्वामी नारदानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     नरहरिपुर फैजाबाद
वैष्णव धर्म प्रबर्द्धिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बड़ास्थान       फैजाबाद
बाल मुकुन्द महादेशिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्वर्गद्वार       फैजाबाद
ज्ञान भारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   रुदौली  फैजाबाद
किसान संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      भैरवपुर फैजाबाद
महन्त रामकृपाल दास बा0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     टिकरी  फैजाबाद
रामप्रसाद संस्कृत विद्यालय      अमसिन फैजाबाद
राम देशिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   अंकारीपुर फैजाबाद
रामानुज वेदान्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      अयोध्या फैजाबाद
सरस्वती ज्ञान मंदिर संस्कृत विद्यालय    गोसाईगंज      फैजाबाद
सार्वभौम संस्कृत विद्यालय       प्रमोद वन      फैजाबाद
वेदान्त विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय      अयोध्या फैजाबाद
चन्द्रशेखर संस्कृत विद्यालय      बन्दनपुर फैजाबाद
जगद् गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विद्यालय  अयोध्या फैजाबाद
अवध प्रसाद सरस्वती संस्कृत विद्यालय   गनौली  फैजाबाद
गोस्वामी दुःखी बाबा संस्कृत विद्यालय     टिकरी  फैजाबाद
शान्ति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      नगहरा  अम्बेडकरनगर
कर्म देवी मनीराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     खेमापुर भगौला  अम्बेडकरनगर
श्रीनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      आमदमपुर      अम्बेडकरनगर
ज्ञानचन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     हजपुरा  अम्बेडकरनगर
विमला देबी स्मारक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   ड़िहर   अम्बेडकरनगर
पवनसुत संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     टाण्डा   अम्बेडकरनगर
राम प्रताप संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   रामबाबा अम्बेडकरनगर
रामानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     भिउरा   अम्बेडकरनगर
सरस्वती बा0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  बेलवना पकौली  अम्बेडकरनगर
सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बेलवना संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   वेलवना पकौली  अम्बेडकरनगर
सूर्य नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  आशा जीतपुर    अम्बेडकरनगर
साहब दयाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  मीरनपुर अम्बेडकरनगर
आयुर्वेद संस्कृतइ0का0         मालीपुर अम्बेडकरनगर
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       अकबालपुर सलाहपुर     अम्बेडकरनगर
गायत्री संस्कृत पाठशाला  माध्यमिक विद्यालय     भटपुरवा बसखारी अम्बेडकरनगर
ग्रामीण जन सहयोगी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  सितौलिया      अम्बेडकरनगर
लखमी सरोज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कुर्मीडीहा अम्बेडकरनगर
ज्ञानचन्द बालिका संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     हजपुरा अम्बेडकरनगर    अम्बेडकरनगर
कमलापति संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बांगरखुर्द सुलतानपुर
महर्षि दयानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       घोलिया सुलतानपुर
गिरजा शम्भू संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  कटारी   अमेठी
स्वामी ब्रह्मानन्द अवध संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       कस्थूनी पूरब    अमेठी
गुरुकुल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सेक्टर -डी जानकीपुरम्   लखनऊ
श्री शारदानन्द विशम्भर नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       बम्हौरा  सीतापुर
रामानुज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     रेउसा बिसवाँ    सीतापुर
अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम  नैमिषरण्य      सीतापुर
गोपालदास वेद वेदांग विद्यापीठ   ऐमाबाग, नैमिषरण्य      सीतापुर
श्री राधारमण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  फरेंदा मोहम्मदी  लखीमपुर
रानी चन्द्रेली विलास  माध्यमिकसंस्कृत पाठशाला    गोला गोकरननाथ लखीमपुर
नागेश्वर बाबा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय धौरहरा टाउन    लखीमपुर
श्री प्रतापेश्वर महादेव संस्कृत विद्यालय    बैनखेड़ा उन्नाव
श्री देवीदत्त संस्कृत पाठशाला     रावतपुर सिकन्दरपुर     उन्नाव
श्री गणेश संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    पाटन   उन्नाव
श्री सर्वहितकारिणी  माध्यमिकसंस्कृत पाठशाला      हनुमानगंज गोड़वा रोहनियांक      रायबरेली
श्री संस्कृत  माध्यमिक विद्यालय  मानिकपुर       रायबरेली
श्री दुर्गा वेद वेदांग विद्यापीठ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   घियर महोलिया  हरदोई
पं0 श्याम लाल तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 122 बीचक     इलाहाबाद
श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      पथरा मेजा      इलाहाबाद
श्री युधिष्ठिर प्रसाद मिश्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      हातापुर  इलाहाबाद
श्री भैरव लाल तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  उरुवा मेजा      इलाहाबाद
डा0 भीमराव अम्बेडकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नवाबगंज अटरामपुर      इलाहाबाद
श्रीमती विद्यावती दबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसौती मेजा     इलाहाबाद
श्री राम आधार संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       हनुमानगंज पैतिहा कोरांव  इलाहाबाद
श्री बाजंग संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     देवली फूलपुर    इलाहाबाद
कमल नारायण पाण्डेय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  खजुरी कोरांव    इलाहाबाद
श्री मथुरा प्रसाद संस्कृत पूर्व  माध्यमिक विद्यालय  भगेसर  इलाहाबाद
श्री महर्षि दुर्वासी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      ककरा दुवावल   इलाहाबाद
श्री विद्यानन्द सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       बमैला हड़िया    इलाहाबाद
श्री परमानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  चाँदी नाथपुर    इलाहाबाद
सृष्टि अनुसंधान संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      सोरांव   इलाहाबाद
संजय मालवीय स्मारक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाजा   इलाहाबाद
सहयोग संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      झूँसी   इलाहाबाद
उमाकान्त संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     मुरलीपुर पैतिहा  इलाहाबाद
जड़ावती देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  अल्लापुर इलाहाबाद
नारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      कुशगढ़ बराँव करछना   इलाहाबाद
श्री केशव देशिक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      90/11 मोरी दारागंज     इलाहाबाद
श्री ओंकार नाथ तिवारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिकरी कोराँव    इलाहाबाद
लोक मान्य तिलक महरानी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     लाक्षागृह हण्डिया इलाहाबाद
श्री पं0वासुदेव शुक्ल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   पौडा पचेड़ा कोरांव इलाहाबाद
श्री रामकृपाल त्रिपाठी संस्कृतपूर्व  माध्यमिक विद्यालय      खिउली भोगन प्रयाग     इलाहाबाद
आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय       तुलापुर मुकुन्दपुर इलाहाबाद
श्री वंशीलाल सिंह संस्कृत विद्यालय       केशवपुर करछना इलाहाबाद
बैद्यनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     भस्का मेजा रोड  इलाहाबाद
श्रीराम सखा पाण्डेय संस्कृत पूर्व  माध्यमिक विद्यालय      सेमरिहा कोरांव   इलाहाबाद
श्री राम अक्षयबर मुखिया संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कोहडार  इलाहाबाद
श्रीमती कृष्ण त्रिपाठी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   मंझनपुर कौशाम्बी
श्रीमती गंगा देबी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      पोखराज कौशाम्बी
श्री इन्द्र नारायण त्रिदेवेन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     सिरसी चरवा    कौशाम्बी
त्रिपाठी पं0 रामरुप संस्कृत विद्यालय      जोगपुर हिसमाबाद       कौशाम्बी
श्री प्रयाग राम संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय    हरपीपुर सराय   कौशाम्बी
श्री रामकृपाल बालिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  जूडी रानीपुर     कौशाम्बी
श्री देव माया द्वारिका प्रसाद ब्रह्मचारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  रक्यवारा कौशाम्बी
आचार्य शारदा प्रसाद महावीर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बैरगांव वसुहार   कौशाम्बी
श्री कामदिगिरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खपरा लोही     कौशाम्बी
पं0 बेनी प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       कोठियाही दिलीपपुर      प्रतापगढ़
श्री विष्णु गिरजादित्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  गोपालपुर सांगीपुर प्रतापगढ़
राम नयन उपाध्याय पाणिन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    देवरखा सोनपुर  प्रतापगढ़
अचल बिहारी संस्कृत विद्यालय   बड़ी कुटी काला काकर    प्रतापगढ़
लक्ष्मी नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       पूरे खुशियाली बाबूगंज    प्रतापगढ़
श्रीराम बल्लभाशरण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    नांदी तौरा      चित्रकूट
दानू बाबा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     अमाया  चित्रकूट
आस्तीक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     औदहा  चित्रकूट
श्रीमती कैलाशवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     तिन्दवारी       बांदा
ब्रह्म गायत्री संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   खुरहण्ड स्टेशन  बांदा
सुरभारती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    ओरन बांदा     बांदा
शिवनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   खुरहण्ड स्टेशन  बांदा
स्वामी विवेकानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय            हमीरपुर
स्वामी प्रेमानन्द संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      अखण्डा हमीरपुर
श्री जोगेश्वर संस्कृत पूर्व  माध्यमिक विद्यालय     गढ़ा मऊ रानीगंज झांसी
श्री कृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     गुरु का इटौरा    जालौन
राधा बल्लभ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  बिठूर   कानपुर नगर
गंगा प्रसाद रामनारायण तिवारी संस्कृत विद्यालय   कर्रही   कानपुर नगर
श्रीराम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहेरी   इटावा
केशव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिधूना  औरैया
नृसिंह संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिधूना  औरैया
आर्य गुरुकुल सेवा समिति संस्कृत विद्यालय       कटरा   औरैया
महावीर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय      शान्तिनगर फतेहगढ़     फर्रुखाबाद
वैदिक गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कृष्णपुर मंझना  फर्रुखाबाद
जगदीश चन्द्र संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिराली  फर्रुखाबाद
स्वामी प्रेमाश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिर्वा   कन्नौज
ऋषिकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     ब्रह्मनान बरेली
श्रीमती कटोरी देबी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    पंजाबपुरा बरेली
किशनलाल संस्कृतआ0 विद्यालय  नवाबगंज       बरेली
मुकुन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      बल्लिया बरेली
विष्णु संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चाहवाई  बरेली
भगवती दुर्गा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  विलसण्डा       पीलीभीत
श्रृंगी ऋषि महराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    ढाई    शाहजहांपुर
विचारदास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    टापर   शाहजहांपुर
के0एल0संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      जरौली  शाहजहांपुर
महर्षि वशिष्ठ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नगरिया बुजुर्ग   शाहजहांपुर
लाला मथुरा प्रसाद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    जखिया  शाहजहांपुर
बौद्ध ज्ञानपीठ संस्कृत विद्यालय   शिवपुरम् गली नं0 -3          बदायूँ
हिन्दी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       हतसा   बदायूँ
इन्दिरागांधी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय   बिसौली बदायूँ
सर्वोदय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      बलैनी   बागपत
दुर्गेश्वरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     ग्वालीखेड़ा      बागपत
महर्षि दयानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालय       पूठ     हापुड़
अच्युत नारायण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय             बुलन्दशहर
श्री शंकर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय     मणिकावली सम्भल      बुलन्दशहर
श्री गर्ग संस्कृत माध्यमिक विद्यालय      कैथल चन्दौसीन  बुलन्दशहर
देवीदयाल भागीरथी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    लाँक शामली    बुलन्दशहर
सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय  लाँक शामली    बुलन्दशहर
श्री सार्वभौम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय   गोबर्धन मथुरा
श्री गुलाबहरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  सेवाकुंज वृन्दावन मथुरा
रामानन्द आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय             मथुरा
राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     वृन्दावन मथुरा
श्री वैष्णव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय    वृन्दावन मथुरा
श्री मैथिल ब्राम्हण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय     रामघाट रोड     अलीगढ़
संस्कृत ज्ञान मंदिर उच्चतर माध्यमिकसंस्कृत विद्यालय     पुरदिलनगर     हाथरस
नवजीवन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय    जलेसर  एटा
Share:

4 टिप्‍पणियां:

 1. देवीदत्त संस्कृत विद्यालय रावतपुर उन्नाव के बारे मे बताये

  जवाब देंहटाएं
 2. हमें स्कूल में से किसी एक के लिए संपर्क जानकारी की आवश्यकता है। कृपा करके आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं?

  मुझे शाकुंभरी देवी सहारनपुर क्षेत्र में स्कूल की संपर्क जानकारी चाहिए.

  जवाब देंहटाएं
 3. राधाकृष्ण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वृन्दावन मथुरा
  ka contect numbar chahiye
  thanks

  जवाब देंहटाएं
 4. श्री नागेश्वर गायत्री भवन सांस्कृतिक महाविद्यालय जामो अमेठी इस स्कूल की जानकारी चाहिए

  जवाब देंहटाएं

लोकप्रिय पोस्ट

ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें।

लेखानुक्रमणी

जगदानन्द झा. Blogger द्वारा संचालित.

मास्तु प्रतिलिपिः

इस ब्लॉग के बारे में

संस्कृतभाषी ब्लॉग में मुख्यतः मेरा
वैचारिक लेख, कर्मकाण्ड,ज्योतिष, आयुर्वेद, विधि, विद्वानों की जीवनी, 15 हजार संस्कृत पुस्तकों, 4 हजार पाण्डुलिपियों के नाम, उ.प्र. के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के नाम व पता, संस्कृत गीत
आदि विषयों पर सामग्री उपलब्ध हैं। आप लेवल में जाकर इच्छित विषय का चयन करें। ब्लॉग की सामग्री खोजने के लिए खोज सुविधा का उपयोग करें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 2

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 3

Sanskritsarjana वर्ष 2 अंक-1

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 1

समर्थक एवं मित्र

सर्वाधिकार सुरक्षित

विषय श्रेणियाँ

ब्लॉग संग्रह

Recent Posts

लेखाभिज्ञानम्

अंक (1) अभिनवगुप्त (1) अलंकार (3) आचार्य (1) आधुनिक संस्कृत (1) आधुनिक संस्कृत गीत (1) आधुनिक संस्कृत साहित्य (3) आम्बेडकर (1) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान (1) उत्तराखंड (1) ऋग्वेद (1) ऋतु (1) ऋषिका (1) कणाद (1) करक चतुर्थी (1) करण (2) करवा चौथ (1) कर्मकाण्ड (33) कामशास्त्र (1) कारक (1) काल (3) काव्य (6) काव्यशास्त्र (12) काव्यशास्त्रकार (1) कुमाऊँ (1) कूर (1) कूर्मांचल (1) कृदन्त (3) कोजगरा (1) कोश (2) गंगा (1) गया (1) गाय (1) गीतकार (1) गीति काव्य (1) गुरु (1) गृह कीट (1) गोविन्दराज (1) ग्रह (1) चरण (1) छन्द (4) छात्रवृत्ति (1) जगत् (1) जगदानन्द झा (3) जगन्नाथ (1) जीवनी (3) ज्योतिष (13) तकनीकि शिक्षा (1) तद्धित (10) तिङन्त (11) तिथि (2) तीर्थ (3) दर्शन (11) धन्वन्तरि (1) धर्म (1) धर्मशास्त्र (12) नक्षत्र (3) नाटक (2) नाट्यशास्त्र (2) नायिका (2) नीति (2) पक्ष (1) पतञ्जलि (3) पत्रकारिता (4) पत्रिका (6) पराङ्कुशाचार्य (2) पाण्डुलिपि (2) पालि (3) पुरस्कार (13) पुराण (2) पुरुषार्थोपदेश (1) पुस्तक (2) पुस्तक संदर्शिका (1) पुस्तक सूची (14) पुस्तकालय (5) पूजा (1) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र (1) प्रशस्तपाद (1) प्रहसन (1) प्रौद्योगिकी (1) बिल्हण (1) बौद्ध (6) बौद्ध दर्शन (2) ब्रह्मसूत्र (1) भरत (1) भर्तृहरि (2) भामह (1) भाषा (1) भाष्य (1) भोज प्रबन्ध (1) मगध (3) मनु (1) मनोरोग (1) महाविद्यालय (1) महोत्सव (2) मुहूर्त (2) योग (6) योग दिवस (2) रचनाकार (3) रस (1) राजभाषा (1) रामसेतु (1) रामानुजाचार्य (4) रामायण (1) राशि (1) रोजगार (2) रोमशा (1) लघुसिद्धान्तकौमुदी (45) लिपि (1) वर्गीकरण (1) वल्लभ (1) वाल्मीकि (1) विद्यालय (1) विधि (1) विश्वनाथ (1) विश्वविद्यालय (1) वृष्टि (1) वेद (2) वैचारिक निबन्ध (22) वैशेषिक (1) व्याकरण (15) व्यास (2) व्रत (2) व्रत कथा (1) शंकाराचार्य (2) शरद् (1) शैव दर्शन (2) संख्या (1) संचार (1) संस्कार (19) संस्कृत (16) संस्कृत आयोग (1) संस्कृत गीतम्‌ (9) संस्कृत पत्रकारिता (2) संस्कृत प्रचार (1) संस्कृत लेखक (1) संस्कृत वाचन (1) संस्कृत विद्यालय (3) संस्कृत शिक्षा (4) संस्कृतसर्जना (5) सन्धि (3) समास (6) सम्मान (1) सामुद्रिक शास्त्र (1) साहित्य (2) साहित्यदर्पण (1) सुबन्त (7) सुभाषित (3) सूक्त (3) सूक्ति (1) सूचना (1) सोलर सिस्टम (1) सोशल मीडिया (2) स्तुति (2) स्तोत्र (10) स्त्रीप्रत्यय (1) स्मृति (11) स्वामि रङ्गरामानुजाचार्य (2) हास्य (1) हास्य काव्य (1) हुलासगंज (2) Devnagari script (2) Dharma (1) epic (1) jagdanand jha (1) JRF in Sanskrit (Code- 25) (3) Kahani (1) Library (1) magazine (1) Mahabharata (1) Manuscriptology (2) Pustak Sangdarshika (1) Sanskrit (2) Sanskrit language (1) sanskrit saptaha (1) sanskritsarjana (3) sex (1) Student Contest (1) UGC NET/ JRF (4)