शनिवार, 2 अगस्त 2014

आधुनिक संस्कृत के लेखक एवं उनकी रचनाएँ

                      पद्य साहित्य

लेखक नाम                                कृति
1. अ0 सी0 सुब्बुकृष्ण श्रोती     - शिंजिनीयम् 
2. अक्षयवट प्रसाद शुक्ल         -  भारतराष्ट्रकाव्यम्                 
3. अभिनन्द                          - रामचरित महाकाव्यम्            
4. अभिनव शुक्ल                   - शिवराज्योदयम् महाकाव्य का साहित्यशास्त्रीय अध्ययन
5. अमरनाथ पाण्डेय                - मंगल्या                       
6. अमित चन्द्र शास्त्री सुधेन्दु     - परशुरामविजयशतकम्             
7. अमिय चन्द्र शास्त्री              - श्रीमद्भगपत्परशुराम विजयशतकम्
8. अयोध्या प्रसाद शास्त्री          - रत्नावलीचरितम् 
9. अरविन्द कुमार तिवारी        -  अन्योक्तिनिर्झरः ,काव्योद्यानम् 
10. अरैयर श्रीराम शर्मा           -   काव्यकल्लोलिनी           
11. अशोक कुमार डबराल        - धुक्षते हा धरित्री
12. अशोकन् पुरनाट्टुकरा        -   अनामिका            
13. आजाद मिश्र                    - राजपाथेयम्                  
14. इच्छाराम द्विवेदी             - प्रणवचतुष्टयी, मित्रदूतम् ,समुज्ज्वला 
15. इन्द्रदेव द्विवेदी                 -   सुदामाचरितम्  
16. इन्द्रदेव द्विवेदी इन्द्र           -  छन्दोवर्षा                               
17. उपेन्द्र पाण्डेय                  - राष्ट्रगौरवम् , राष्ट्रोत्कर्षविमर्शः 
18. उपेन्द्र भंज                          - लावण्यवती     
19. उमारमण झा                   -  गुरूचरणशतकम्                                   
20. ओंकार प्रसाद त्रिपाठी         - संस्कृत गीत सुधा                                          
21. ओगेटि परीक्षित शर्मा          - श्रीमत्प्रतापनारायणं महाकाव्यम्  
22. ओम्प्रकाश ठाकुर                - काव्यविलासः                   
23. कपिलदेव पाण्डेय                - काव्यप्रपानिका ,आत्मविज्ञानम्, भक्तिकुसुमांजलिः,
                                             राष्ट्रगीतांजलिः
24. करुणा अग्रवाल                  - गीत प्रांजलिः                 
25. कलानाथ शास्त्री                - संस्कृत के युग पुरूष मंजुनाथ 
26. कालिका प्रसाद शुक्ल          - राधाचरित महाकाव्यम्          
27. कालूरि हनुमन्तरावः           - सीताहरणम्   
28. काशीनाथ गोपाल गोरे        - श्रीकलिगीता                
29. कुसुम मेर्ह                          - सत्याग्रह गीता 
30. कृष्ण अवतार वाजपेयी          -  पवनदूतम्  
31. कृष्णचन्द्र चतुर्वेदी               -  प्रेमपत्रम्, विविधपद्यपुष्पावलिः         
32. कृष्ण कुमार                       - विधिपौरुषम्                
33. कृष्णदत्त पाण्डेय                - सुभाषशौर्यम्              
34. कृष्णदत्त शर्मा                   - कृषाण सैनिकौ ,प्रताप प्रशस्तिः ,आत्मारामीयम्, 
                                            सेनानी सुभाषः                      
35. कृष्णनारायण पाण्डेय           - मानवताविजयम् ,स्वयंवरम्
36. कृष्णप्रसाद शर्मा घिमिरे        - श्रीकृष्णचरितामृतम्, श्रीरामविलापः
37. कृष्णराम भट्ट                    - जयपुरविलासकाव्यम्
38. के0 एस0 भास्कर भट्ट            - श्रीगुरुकृपातरंगिणी
39. के0 रामकृष्णवारियर्          -  पारितोषिकम्            
40. केशवराम शर्मा                  - काव्य सुधा                   
41. कैलाशनाथ द्विवेदी             - शाकुन्तलीयम् ,अभिनव चिन्तनम्                 
42. कैलाशनाथ भटनागर            - रामवनगमनम्   
43. गंगाधर शास्त्री                     - अलिविलासि संलापः 
44. गंगाधर शास्त्री तैलंग             - भारत कथा  
45. गणेश प्रसाद मिश्र                -  काव्योल्लासः             
46. गणेशदत्त शर्मा                    - दर्शनानन्दचरितामृतम्          
47. गलगली रामाचार्य                - मधुरांजलिः यदुवंशमहाकाव्य
48. गीता देवी जोशी               - भ्रमरगीतम्
49. गुण्डे राव                         - प्रवासी तथा चैतन्यविलापकाव्यम् 
50. गोपीनाथ टण्डन                - गजेन्द्रमोक्षम्
51. गोपीकृष्ण व्यास               - साम्बसम्भवम् महाकाव्यम् 
52. गौरी कुमार ब्रह्मा                -   गोपबन्धु नक्षत्रशाला ,महतावनक्षत्रमाला               
53. गौरी कुमारी वर्मा             - दशग्रीववधमहाकाव्यम्          
54. गौरीनाथ मिश्र भास्कर          - श्रीसूर्यशार्दुलविक्रीडितं काव्यम्
55. चन्द्रभानु त्रिपाठी              - मंगल्या                       
56. चन्द्रमौलि द्विवेदी              - भारतजीवनम्                  
57. चन्द्रमौलि शुक्ल               - आयुर्वेदशास्त्रस्य परिप्रेक्ष्ये सत्या
58. जगदीश प्रसाद सेमवाल      - वसन्त विलासः , विडम्बना विलासः,  हिमगिरि विलासः
59. जगन्नाथ                           - लहरीपंचकम् 
60. जगन्नाथ पाठक                  - गालिब काव्यम् ,विच्छिति वातायनी                  
61. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय मणि      - नीराजना,रागिणी                      
62. जयगोपाल शर्मा                 - अभिमन्युचरितम्               
63. जयद्रथ शास्त्री                    - सिद्धान्तशतकम्                 
64. जयमन्त मिश्र                     - आर्यापंचशती 
65. जयशंकर त्रिपाठी                -  अस्मिता 
66. जयानक                             -  पृथ्वीराजविजयमहाकाव्यम् 
67. जानकी बल्लभ शास्त्री           - काकली                
68. जीतराम भट्ट                       - अनुभूतिशतकम्               
69. टी0 वी0 परमेश्वर अय्यर         - साहित्यकौतुकम्
70. ताराचरण भट्टाचार्य                 -भारतवसुन्धरासान्त्वनम्
70. तुलसीदास                           - कवितावलिः               
71. त्रिगुणानन्द शुक्ल                - श्रीसुभाषचरितम्               
72. त्रिपुरारिशरण पाण्डेय          - रामामरचरितामृतम् महाकाव्यम्  
73. त्रिलोचन जोशी                  - भक्ति प्रबन्ध काव्यम् 
74. दिनेश प्रसाद पाण्डेय             -  मित्रदूतम्       
75. दशरथ द्विवेदी                  - जानकी जीवनम् महाकाव्यम्       
76. दीपंकर                            - शैशवस्वप्नम् 
77. दुर्गादत्त उपाध्याय               -  विन्ध्यकाव्यसौरभम् 
78. देवदत्त भट्टि                       - कांचनी वासयष्टिः, सिनीवाली                
79. देवनारायण झा                 - अटलबिहारिबाजपेयिशतकम् 
80. देवेन्द्र शास्त्री                      - सुधा सुधाकरम्  
81. देवेन्द्रनाथ पाण्डेय                - भारत चिन्तनम्    
82. देवराज के0 हेगडे              - गौरीशोकलहरी               
83. देवी सहाय पाण्डेय              - आजादचरितम्                  
84. द्वारिकादास शास्त्री              - सिद्धार्थचरितकाव्यम्            
85. द्विजेन्द्र नाथ मिश्र              - दीपशिखा                    
86. धर्मवीर कुमार शास्त्री          - सुभाषचरितम्                
87. नरेन्द्रनाथ यादव                - बीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक प्र
88. नलिनी शुक्ला                   - निर्झरिणी                    
89. निगमबोध तीर्थ                - श्रीशंकराचार्य चरितम् 
90.नृपतिराम भट्ट                   -  गीतगिरीशम्         
91. परमानन्द                       - गन्धदूतम्, कौन्तेयम्                     
92. परमानन्द शास्त्री                - पवनदूतम् ,सरसैयद अहमदखां चरितम्  
93. परमेश्वर भट्ट                      -   हरिचरितम् 
94. पुष्पा झा                            - कथं वदेयम्
95. पुष्पा त्रिवेदी                        - अग्निशिखा                 
96. प्रकाश चन्द्र मिश्र               - प्रकाश किरणावली             
97. प्रतिमा शास्त्री                 - स्वातन्त्र्योतर युग में संस्कृत राम काव्य
98. प्रभाकर शास्त्री                - दूतमाधवम्                   
99. प्रभात शास्त्री                 - गीतगिरीशम् ,जानकीगीतम् ,रागकाव्यविमर्शः
100. प्रभुदत्त स्वामी                 -  मौर्यचन्द्रोदयम्                  
101. प्रभुनाथ द्विवेदी              - श्वेतदूर्वा                    
102. प्रशस्यमित्र शास्त्री           - अनाध्रातम् पुष्पम्, हास्यं सुध्युपास्यम्, ,हासविलासः
                                              कोमलकण्टकावलिः
103. प्रेमनारायण द्विवेदी            - कवितावलिः                     
104. बच्चूलाल अवस्थी                - योषासप्ततिका                
105. बजरंगी तिवारी सुमन            - वन्दनम्                       
106. बटोही झा                         - गीतानन्तरसम्                  
107. बनमाली बिश्वाल                 - ऋतुपर्णा,दारुब्रह्म,यात्रा,वेलेण्टाइन् डे सन्देशः,
                                                 संगमेनाभिरामा                         
108. बनारसी दास                    - पर्यावरण कौमुदी 
109. बलभद्र प्रसाद शास्त्री गोस्वामी     -  ज्योतिष्मती
110. बलराम शुक्ल                    - परीवाहः            
111. बनेश्वर पाठक                   - यीशूचरितम्                  
112. बाबूराम अवस्थी                - लोकगीतांजलिः                
113. बुद्धघोष                          - सिद्धार्थचरितकाव्यम्  
114. बृजेश कुमार शुक्ल            - गुंजनन्मंजीरम् , श्रीप्रियलालजनकशतकम् , श्रुतिमंजरी          
115. बोधायन                         - भगवदज्जुकम् 
116. ब्रह्मदत्त बाग्मी               -   पार्थचरितामृतम्                 
117. भगवतीलाल राजपुरोहित    - लस्तकः 
118. भट्ट हरिवंश                    -  भीमप्रबन्धमहाकाव्य्
119. भाईशंकर पुरोहित           -  अभिनवज्योतिर्धराः 
120. भि0 वेलणकर                  - बालगीतं रामचरितम्  
121. भीष्म मिश्र                    -  गीतशंकरः                                       
122. भोलानाथ शास्त्री             - भारतीय जनजागरणेतिहासः                           
123. मंगलदेव शर्मा                    - श्रीहनुमद्विजयम्  
124. मण्डलकवि                        -पाण्ड्यकुलोदयं महाकाव्यम् 
125. मथुरादत्त पाण्डेय              - पल्लवपंचकम्            
126. मदीशदत्त शास्त्री               - प्रताप विजय                    
127. मधुसूदन ओझा                 - जगद्गुरुवैभवम्               
128. मनुदेव भट्टाचार्य               - विशुद्धवैभवं महाकाव्यम् 
129. मनोरमा                        -  पन्नात्यागम् , संस्कृत गीतमालिका      
130. महराजदीन पाण्डेय           - काक्षेण वीक्षितम् , मौनवेधः             
131. महादेव उपाध्याय             - अमरज्योतिः  
132. महादेव शास्त्री                 -  भारतशतकम्                 
133. महेन्द्र शुक्ल शास्त्री            - भक्तिशतकत्रयम्                
134. महेश चन्द्र शर्मा                 - सुर्जनचरित परिशीलन           
135. मायाप्रसाद त्रिपाठी            - मित्रशब्दशिविरे 
136. मिजाजीलाल शर्मा             - दमयन्ती चरितम्              
137. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी       - भार्गवीयम् ,सतनामिगौरवम्                   
138. यज्ञदत्त शुक्ल                     - श्रीगान्धिवचनामृतम्            
139. यदुनाथ प्रसाद दुबे            - वाग्वितानम् ,वाग्वैभवम्  
140. यागेश्वर झा                    -  वन्दे वाणी विनायकौ 
141. युवराज भट्टाराई             -  मनोनुरंजिनी, वाग्विलासिनी                 
142. रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी       - गांधीगरिमकाव्यम् ,जवाहरज्योतिमहाकाव्यम् ,
                                            श्रीमदाचार्य-वल्लभतच्छिष्यसूरशतकद्वयम् 
143. रमाकान्त शुक्ल                 - आशा द्विशती,भाति मे भारतम्,भारतजनताहम्,
                                                 सर्वशुक्ला,सर्वशुक्लोत्तरा  
144. रमाशंकर अवस्थी               - चिद्विलासः                   
145. रमाशंकर तिवारी               - वैदेह्या अतीतावलोकनम्,राधिकाया अतीतावलोकनम् 
146. रमाशंकर पाण्डेय               - आंजनेयम्                    
147. रमाशंकर मिश्र                  - आवन्तिकम्                    
148. रविशंकर मिश्र                  - जैनमेघदूतम्                 
149. रवीन्द्र कुमार पण्डा             - काव्यामृतरंगिणी,प्रतिध्वनिः 
150. रवीन्द्र नाथ ठाकुर             - रवीन्द्रकाव्यकुसुमांजलि                                                       
151. रसिक विहारी जोशी          -   करूणाकटाक्षलहरी ,सारस्वतम्              
152. राका जैन                        - काव्यकमलांजलिः
153. राजकुमार मिश्र                -   डयते कथमाकाशे, भारतभूषणम्                 
154. राजराजेश्वर                    - राधिकाविरहानलकाव्यम् 
155. राजेन्द्र मिश्र                   - कनीनिका, हविर्धानी ,जानकीजीवनम् ,शालभंजिका                        
156. राधावल्लभ त्रिपाठी           - कविद्वादशी,गीतधीवरम्                       
157. राधेश्याम गंगवार              - संस्कृतकविस्तवकः ,चन्द्रगुप्तचरितम्              
158. राम प्रसन्न भट्टाचार्य            - रवीन्द्र काव्य कुसुमांजलि       
159. रामकरण शर्मा                 - करुणा,शेमुषी,सुधर्मा                           
160. रामकिशोर पाण्डेय           - अहिल्यामोचनम्, असीमप्रतिभा, काव्यकिरणावलिः,  
                                                काव्यश्रीमती,बालचरितम्, वसन्ततिलकम्,
                                                विद्योत्तमाकालिदासीयम्        
161. रामजी उपाध्याय               - सीताभ्युदयम्
162. रामजी ठक्कुर                    -  आर्याविलासः
163. रामप्रसाद हटवाल               -  आकाशवाणी                  
164. रामनारायण शुक्ल              - भास्करभावभानवः ( सूर्य शतकम्
165. रामभद्राचार्य                    - आजादचन्द्रशेखरचरितम्        
166. रामलखन पाण्डेय                - गानायनी  
167. रामशंकर अवस्थी                -  चिद्विलासः
168. रामावतार मिश्र                   - कथाकाव्यसंग्रहः ,देवीचरितम्                    
169. रूपनारायण मित्र                 - श्रीसुदामाचरितम् ,वातिदूतम्               
170. रूपलाल कपूर                    - पाठकमुखविस्फोटम्            
171. रेवाप्रसाद द्विवेदी              - अलं ब्रह्म , उत्तरसीताचरितम् ,       
                                                कुमारविजयमहाकाव्यम्, प्रमथः, शतपत्रम्,
                                                श्रीरेवाभद्रपीठकाव्यम्
172. लछमन सिंह अग्रवाल          -  श्रीरामरसायनम्                                     
173. वनेश्वर पाठक                    - विभ्रान्तनारदम्                                   
174. वा0 रा0 पंचमुखी              - काव्यकुसुमस्तवकः               
175. वागीश शास्त्री                 - आतंकवाद शतकम्              
176. वामदेव आचार्य                 - कवितोद्वाहः                   
177. वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी        - भारतस्तवमालिका,श्रीद्वारिकाधीशमहाकाव्यम्                 
178. वासुदेव द्विवेदी शास्त्री         - अद्यापि                        
179. विद्याकर मिश्र                    - विद्याकर सहस्रकम्               
180. विद्याधर दीक्षित                - जगन्मंगलम् महाकाव्यम्          
181. विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र          - संकीर्तनरसनिर्झरी
182. विवेकानन्द                         - विवेक लहरी  
183. विश्वनाथ सिंह जूदेव             - सङ्गीत रघुनन्दनम्             
184. विशुद्धानन्द मिश्र                - चारुचरितामृतम्                
185. विश्वास                            - बालवाटिका                    
186. विष्णुदत्त शर्मा                   - श्री गुरुनानकदेवचरितम् ,हरिश्चन्द्रचरितम्           
                                          ,इन्दिराविरुदम्
187. विष्णुदत्त शुक्ल                   -  गंगा सागरीयम्          
188. वी0 राघवन्                     - मलयमारुतः                     
189. वेला हांडा                        - मोहभंगम् महाकाव्य एक परिशीलन
190. शंकरदेव अवतरे                - जीवनमुक्तकम्  ,शिखरिणीशतकम्  
191. शंकराचार्य                        - संक्षिप्त शंकरदिग्विजय                            
192. शम्भूदयाल अग्निहोत्री          - नेहरूमहाकाव्यम्  
193. शम्भूनाथ आचार्य                - विवेकानन्दात्मकम्            
194. शशिधर शर्मा अभिनन्दन समिति - शशिगौरवामृतम्             
195. शिव प्रसाद भारद्वाज            - त्रिपत्री, हूणपराजयम्                       
196. शिवदत्त मिश्र                     - भारतवर्षः                   
197. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेद          - स्फूर्तिसप्तशती                
198. शिवशंकर त्रिपाठी              - रामकर्णामृतम्, भ्रष्टाचारसप्तशती, श्रीगान्धिगौरवम्                 
199. श्यामलाल शुक्ल                 - तरंगिणी (उपदेशामृतम्)      
200. श्रीकृष्ण सेमवाल                - पीयूषम्, प्रियदर्शिनी
201. श्रीनिधि                         - कुंजररंजनम्                  
202. श्रीरामभद्राचार्य                - श्रीराघवाभ्युदयम्
203. संकर्षण सकलकले               - छत्रपतिशिवकाव्यम्              
204. सच्चिदानन्द काण्डपाल          - अलकनन्दा                      
205. सत्यदेव वाशिष्ठ                - सत्याग्रह नीति काव्यम्          
206. सत्यनारायण शास्त्री             - मनोवृत्तिसुधाकरम्            
207. सत्यप्रकाश शर्मां              - एकलव्योपाख्यानम्              
208. सत्यव्रत शास्त्री                 - पत्रकाव्यम्,श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम् ,थाईदेशविलासम्                     
209. सदानन्द डबराल                - नरनारायणीयम् महाकाव्यम्      
210. सुदर्शनलाल जैन                - मुनिसुव्रतकाव्यम्  
211. सी. आर. स्वामीनाथन्        -  शंकरविजयमकरन्द                                   
212. सुदर्शनाचार्य शास्त्री            -  अनर्धनलचरित्र                                                 
213. सुद्युम्नाचार्य                      - अकबरी कालिदासीयम् पद्यपुष्पस्तवकम्
214. सुधांशुशेखर भट्टाचार्य         - नेपालराजबधम्                 
215. सुरेन्द्रनाथ वर्मा                  - भावगीतम्     
216. सुधीकान्त भारद्वाज (सम्पा.)   -   मयूरकलास्यम्                  
217. सूर्य प्रकाश व्यास               - उन्मीलनम्                                                            
218. सूर्यमणि रथः                    -काश्मीरोदयम्                                     
219. हर्य्याचार्य                       - जानकीगीतम्                                                          
220. हरिदत्त शर्मा                    - लसल्लतिका, वैदेशिकाटनम्                      
221. हरिनारायण दीक्षित          - मनुजाश्रृणुत गिरं मे, भीष्मचरितम्,
                                                पशुपक्षिविचिन्तनम्, हनुमद्दूतम्
222. हरिराम आचार्य               - नाचिकेतकाव्यम् ,काव्य त्रिवेणी 
223. हरिराय गोस्वामी             - जरासन्धवधम्
224. हरिहर पाण्डेय                  - ईश्वरस्तोत्रकाव्यम् ,उमोद्वाहमहाकाव्यम्
225. हरिहर शर्मा आर्याल            - काव्य त्रिवेणी, झष महिषी, वाग्वल्लरी
226. हरिहरानन्द                    -   हनुमच्चरित्रवाटिका
227. हरेकृष्ण शतपथी (प्र0 सम्पादक)   -  जग्गूवकुलभूषणकाव्यमाला
230. हर्षदेव माधव                 - ऋषेः क्षुब्धे चेतसि,बुद्धस्य भिक्षापात्रे,
                                        भाति ते भारतम् ,स्पर्शलज्जाकोमला स्मृतिः

                            कथा साहित्य    


1. अच्युतानन्द दाश                  अस्ताचलस्य चन्द्रिका, मत्स्यगंधा, रेखाचित्रम्                                  

2. अनन्त भट्ट                          कथामृतनिधि                                      

3. अभिराज राजेन्द्र मिश्र           अभिनवपंचतन्त्रम् , कान्तारकथा, छिन्नमस्ता, पुनर्नवा,
                                            ममोत्तमकथानिकाः,
4. अम्बिकादत्त व्यास                शिवराज विजयम् 
5. उर्मिला रुस्तगी                     जीवनमञ्जूषा                                     
6. एच0 वि0 नागराजराव्          सार्थः                                            
7. ओम् प्रकाश शास्त्री                विंशशताब्दी संस्कृतगद्यम्, ईसप् कथा निकुंजम्    
8. कबीर उमर                       अमीना                                             
9. कलानाथ शास्त्री                 कथानकवल्ली, ललित कथा कल्पवल्ली                                       
10. कीर्ति बल्लभ शाक्टा           सप्तकथाचक्रम्                                     
11.कृष्ण कुमार                      विधिपौरुषम्, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः                 
12. कृष्णदत्त शर्मा                   शुष्को वृक्षः                                     
13. केशव शर्मा                       सरिता                                             
14. केशवचन्द्र दाश                 प्रतिपद्, विसर्गः, मधुयानम्, शशिरेखा                                         
15. केशवराम शर्मा                 कथाष्टकम्                                         
16. गणेश राम शर्मा                संस्कृतकथाकुंजम्                                 
17. जनार्दन हेगडे                    धर्मश्रीः                                           
18. जयप्रकाश भारती              बाल नैतिक कथा                                    
                                      
19. जवाहरलाल नेहरू               मदीयात्मकथा                                       
20. टी0 वी0 परमेश्वर अय्यर       सत्कथा मंजरी                                      
21. तारापद भट्टाचार्य                कथा द्वादश                                        
22. देवीसहाय पाण्डेय                द्रोणोच्छ्वासः                                    
23. द्वारकाप्रसाद शास्त्री              सिद्धेश्वरी वैभवम्                                  
24. नलिनी शुक्ला                     कथासप्तकम्                                       
25. नारायण दाश                      लज्जा                                              
26. नारायण शास्त्री कांकर          130 संस्कृत कथाः, अभिनव संस्कृत कथा,
                               अभिनव संस्कृत कथा पंचाशिका                                 
27. पद्म शास्त्री                         विश्वकथा शतकम्                                    
28. पुष्करदत्त शर्मा                   राजस्थास्याधुनिकाः संस्कृत कथा                    
29. प्रभुनाथ द्विवेदी                  अन्तर्ध्वनिः, कथा कौमुदी, श्वेतदूर्वा                                         
30. प्रशस्यमित्र शास्त्री               अनभीप्सितम्, आषाढस्य प्रथमदिवसे, 
                                             अनाध्रातम् पुष्पम्                                     
31. बनमाली बिश्वाल                जिजीविषा, तारा अरुन्धती, नीरवस्वनः,
                                             बुभुक्षा                                        
32. बाक् कनवे                         कथारत्नाकरः                                        
33. बाबूराम अवस्थी                 कथाद्वादशी                                        
34. बैकुण्ठनाथ शास्त्री                कथाकल्पतरू                                         
35. ब्रह्मदेव शास्त्री                     बेला                                              
36. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी         कथासंवर्तिका, टालस्टाय कथा सप्तकम्                                     
37. भि0 वेलणकर                      कथासरः (संस्कृत कथा)                             
38. मंजुनाथ                             उपन्यासः कथाश्च                                    
39. मदन लाल वर्मा                   प्रतीच्यं दिड्मण्डलम्                                
40. मधुसूदन मिश्र                     सुदर्शन विजयम्                                    
41. मिथिलेश कुमारी मिश्रा          आम्रपाली                                          
42. योगेन्द्र नाथ शुक्ल                कथांजलिः                                         
43. रमाकान्त पाण्डेय                 संस्कृत कथाकल्लोलिनी                              
44. राकेश शास्त्री                      संस्कृतबोधकथामंजरी                           
                                         
46. राधिका रंजन दास               अदृश्यम्,  कथाः विचित्राः                                                 
47. रामकिशोर मिश्र                  अन्तर्दाहः, किशोर कथावलिः, देवयानी
                                              नारीकथामृतम्                                         
48. रामजी उपाध्याय                  सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्                                 
49. रामनारायण त्रिपाठी              शशिकला                                          
50. रामभरोसे शास्त्री                   महाकवि सुबन्धु                                    
51. रामशंकर अवस्थी                  सीतावनवासः                                        
52. रामशरण शास्त्री                    व्याकृतिवत्सराजम्                                   
53. रामसुमेर यादव                     वज्रमणिः                                          
54. रामाशीष पांडेय                    शिखाबन्धनम्                                     
55. रामेश्वर दत्त                         हितोपदेशः                                       
56. रूपलाल कपूर                       पाठकमुखविस्फोटकम्                                
57. लक्ष्मण शास्त्री तैलंग               सिन्धुवादवृत्तम्                                   
58. लक्ष्मीनाथ बेजबरूवा              पितामहपौत्रयोः लघुकथासग्रहः                      
59. वंशीधर त्रिपाठी                     ग्राम्यसाहित्यमंजूषा                                
60. वासुदेव आचार्य                      मधुलिप्सा                                         
61. विश्वनारायण शास्त्री               अविनाशि                                          
62. शंकरदेव शास्त्री                     वासवदत्ता                                           
63. शिव सागर त्रिपाठी                कथा कल्प                                          
64. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेद              गद्य गंगाधर                                       
65. शेख सादि                            सुमनोवाटिका                                      
66. श्याम विमल                        व्यामोहः                                          
67. श्रीकृष्ण सेमवाल                  कथावल्लरी                                         
68. श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी             पंचतंत्रम्                                           
69. श्रीनाथ हसूरकर                   अजात शत्रुः, चेन्नम्मा, दावानलः, प्रतिज्ञापूर्तिः                                      
70. सत्यदेव चौधरी                    डायनासोराः                                       
71. सत्यप्रकाश सिंह                   गुहावासी                                           
72. सुरेशचन्द्र शर्मा                    संस्कृतलघुकथाचयः                                 
73. हरिनारायण दीक्षित             गोपाल बन्धुः    

 और अधिक पढ़ें-  आधुनिक संस्कृत नाटक और नाटककार